Autor: Piotr Baron, CFA

[Portfel] „Strefy Popytu”. Tydzień 21. Kiedy i dlaczego warto się wstrzymać od transakcji?

W mijającym tygodniu wiele się działo zarówno na rynku jaki poza nim. Strategia “Strefy Popytu” wygenerowała kilka nowych sygnałów kupna. Skupimy się na analizie jednego z nich na spółce Boryszew (BRS), który ostatecznie nie został zrealizowany ze względu na to, że w pobliżu jest zbyt dużo potencjalnych stref oraz ze względu na specyficzną charakterystykę notowań. Tej “specyficznej charakterystyce notowań” poświęćmy więcej czasu, ponieważ jet to coś co możesz wykorzystać w każdej strategii inwestycyjnej. Ostatnie 4 dni sesyjne (22 – 25 maja) na BRS miały “niestandardowy przebieg”, który da się identyfikować. Dla mnie oznacza to, że jeśli mam w czasie...

Read More

[Portfel] „Strefy Popytu”. 11 sygnałów, ale tylko 4 transakcje w 20 tygodniu

20 tydzień był dla portfela Strefy Popytu bardzo dobry. Na silnie spadającym rynku strategia wypracowała zysk i powiększyła o prawie 5 pkt % przewagę nad indeksem WIG20. W czasie tego tygodnia miała miejsce rewelacyjna transakcja na JSW, która stanowi idealny przykład jednoczesnego wykorzystania strefy popytu do zawarcia transakcji i strefy podaży do określenia poziomu docelowego i realizacji zysku. Sygnał popytowy na JSW pojawił się na sesji 16 maja. Stop Loss tradycyjnie był ustawiony poniżej strefy, a poziom docelowy dla transakcji wypadł na lokalnym maksimum, w połowie aktywnej na tym poziomie strefy podażowej. Scenariusz ten zrealizował się w kilkanaście godzin,...

Read More