W Squaber.com staramy się dostarczać skomplikowane informacje w prosty i przystępny sposób. Jednak niektórzy użytkownicy mają bardziej zaawansowane oczekiwania. Dlatego na naszych wykresach dostępnych jest szereg wskaźników technicznych, w tym także wskaźniki naszego autorstwa. Wskaźniki (ang. indicators) znajdziesz w górnym menu wykresów. 

Poniżej prezentujemy listę dostępnych wskaźników technicznych wraz z ich opisem i linkami do szerszego objaśnienia.

Nazwa w SquaberzeNazwa angielskaPełna nazwaSkrótOpis
[Squaber] Trendy[Squaber] TrendyWskaźnik [Squaber] Trendy nie daje sygnałów transakcyjnych w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ma on na celu w przejrzysty sposób pokazać każdej osobie, która z niego skorzysta, w jakim trendzie znajduje się spółka. Wskaźnik [Squaber] Trendy dzieli zarówno trend wzrostowy jak i spadkowy na 3 rodzaje: silny, średni, słaby; kolorując tło wykresu na zielony (trend wzrostowy) lub czerwony (trend spadkowy) kolor o różnej intensywności. Dowiedz się więcej
Accumulative Swing IndexAccumulative Swing IndexWskaźnik Accumulative Swing IndexASIOgraniczony jest wartościami -100 i 100. Wartości dodatnie wskazują na trend wzrostowy, a ujemne na spadkowy. Dowiedz się więcej
Akumulacja / dystrybucjaAccumulation/DistributionWskaźnik akumulacja/ dystrybucjaADWskaźnik dodaje lub odejmuje wolumen z każdego dnia w zależności od tego czy cena rosła, czy spadała. Wartość bezwględna nie jest istotna i zależy od dnia rozpoczęcia pomiarów. Dowiedz się więcej
AroonAroonWskaźnik AroonWskaźnik składa się z dwóch linii, które mierzą odpowiednio liczbę okresów, jakie upłynęły od (zazwyczaj) 25-okresowego szczytu oraz od dołka. Gdy "górna" lina znajduje się nad "dolną", wskazuje bycze zachowania ceny i analogicznie w przeciwnym przypadku niedźwiedzie. Przecięcia linii mogą wskazywać na zmianę trendu. Dowiedz się więcej
Balans mocyBalance of PowerBoPMierzy siłę rynkową kupujących wobec sprzedających, rozumianą jako zdolność każdej ze stron do widowania ceny na kolejne ekstrema. Wskaźnik ograniczony jest poziomami -1 i +1. Wskazania powyżej 0 oznaczają przewagę kupujących, a poniżej zera - sprzedających. Wynik może być wygładzany 14-dniową średnią kroczącą lub przedstawiany w formie histogramu. Dowiedz się więcej
Chande Kroll StopChande Kroll StopJest wskaźnikiem śledzącym trend obliczanym na podstawie prawdziwego zakresu zmian ceny. Zielona linia wskazuje potencjalny stop loss dla długich pozycji, a czerwona dla krótkich. Dowiedz się więcej
Chmura IchimokuIchimoku CloudIchimoku kinkō hyōIchimokuWskaźnik wizualny składający się z pięciu oddzielnych średnich, z czego dwie tworzą chmurę "kumo". Wzajemne ułożenie linii generuje sygnały kupna i sprzedaży. Tłumaczenie nazwy brzmi "wykres równowagi na rzut oka" i taki też jest cel tego systemu. Dowiedz się więcej
Connors RSIConnors RSICRSIJest złożony z m.in. z RSI oraz wskaźnika Tempa Zmian, oscyluje między wskazaniami 0 i 100. Analiza wygląda podobie jak przy zwykłym RSI, z tym, że tutaj twórca zaleca użycie poziomów wykupienia - 10 i wyprzedania - 90. Dowiedz się więcej
Detektor oscylatora cenowegoDetrended Price OscillatorBeztrendowy oscylator cenowyDPOWskaźnik ma na celu wyeliminowanie wpływu długoterminowych trendów przez użycie przemieszczonej średniej kroczącej. Dzięki temu jest w stanie wyznaczać pośrednie poziomy wykupienia i wyprzedania efektywniej. Jest formą oscylatora cenowego. Dowiedz się więcej
Przecięcie EMAEMA CrossPrzecięcie wykładniczych średnich kroczącychJest wskaźnikiem śledzącym trend, opartym o dwie, różnookresowe wykładnicze średnie kroczące. Informuje o ich przecięciu. Jest wskaźnikiem śledzącym trend, opartym o dwie, różnookresowe wykładnicze średnie kroczące. Informuje o ich przecięciu. Dowiedz się więcej
Indeks ChoppinessChoppiness IndexCHOPWskazuje na trendowość rynku lub jej brak. Niższe odczyty wskazują na trend (bez podania kierunku), wyższe - na stan konsolidacji. Dowiedz się więcej
Commodity Channel IndexCommodity Channel IndexIndeks kanału towaru, indeks kanału towarowego, indeks CCICCIInterpretuje się go jako znacznik niedowartościowania lub przewartościowania cen. Jeżeli wartość CCI znajduje się powyżej 100, można spodziewać się korekty spadkowej. Wartość poniżej -100 ostrzega, że ceny są skrajnie niskie i należy liczyć się z korektą wzrostową. Dowiedz się więcej
Relative Strenght IndexRelative Strenght IndexWskaźnik siły względnejRSIWskaźnik ten porusza się w stałej skali od 0% do 100%. Poziomy wskaźnika, to 70/80 (wykupienie) i 30/20 (wyprzedanie) rynku. Optymalne wartości należy znaleźć indywidualnie dla każdego waloru. Kiedy wskaźnik będzie osiągał wartości powyżej poziomu wykupienia, nie należy kupować i analogicznie dla przejścia przez poziom wyprzedania rynku nie należy sprzedawać. RSI może też służyć do szukania dywergencji. Dowiedz się więcej
Kanały DonchianDonchian ChannelsKanały DonchaianaWskazuje zmienność kursu. Im cena stabilniejsza, tym kanał węższy. Dowiedz się więcej
Kanały Keltner'aKeltner ChannelsPodobnie jak we Wstędze Bollingera, występuje jedna linia centralna i dwie, wyznaczane z 10-dniowej prostej średniej kroczącej z zakresu zmian cen. Tutaj jednak wybicie ceny poza kanał wskazuje na kontynuuacje trendu. Dowiedz się więcej
KopertaEnvelopePodobnie jak przy Wstęgach Bollingera, składa się z jednej linii centralnej i dwóch nad i pod nią. Wyznaczane są na podstawie wybranej średniej kroczącej. Dotknięcie górnego ograniczenia kanału przez cenę wskazuje na wykupienie rynku, zaś dolnej na wyprzedanie. Dowiedz się więcej
Krzywa CoppockaCoppock CurveJest długookresowym wskaźnikiem momentum, wyznaczanym przez 10-miesiączną ważoną średnią kroczącą z sum 14-miesięcznych RoC (tempa zmian) oraz 11-miesięcznego RoC indeksu. Sygnalizuje kupno przy wartościach powyżej 0 i sprzedaż przy wartościach ujemnych. Dowiedz się więcej
Krzywa regresji liniowejLinear Regression CurveJest niczym innym, jak funkcją liniową, jak najlepiej dopasowaną do danych, wzdłuż których przebiega Dowiedz się więcej
Łatwość RuchuEase of MovementEMVWskazuje relację ceny do wolumenu. Najczęściej wykorzystywana jest do oceny siły trendu. Wysokie, dodatnie wartości sugerują, że cena rośnie przy niskim wolumenie, podczas gdy silnie ujemne, że spada przy niskim wolumenie. Dowiedz się więcej
Przecięcie EMA z MAMA with EMA CrossTakże: EMA and MA CrossoverWyznacza miejsca przecięcia wykładniczej średniej kroczącej z prostą średnią kroczącą, generując tym samym sygnały transakcyjne. Jest to przykładem prostej strategii mechanicznej. Dowiedz się więcej
MACDMACDMoving Average Convergence/ Divergence, zbieżność/ rozbieżność średnich kroczącychMACDMACD sygnalizuje kierunek trendu oraz jego zmiany. Zbudowany jest z dwóch wykładniczych średnich kroczących, tworzących tzw. szybką i wolną linię, oscylujących wokół poziomu 0. W przypadku tego oscylatora nie zostały z góry określone poziomy maksymalne i minimalne. Sygnały są generowane przez zachowanie się średnich względem siebie a nie ich bezwzględne położenie na osi. Może być także przedstawiany w postaci histogramu obrazującego różnicę między średnimi. Dowiedz się więcej
McGinley DynamicMcGinley DynamicMDWskaźnik bierze pod uwagę szybkość zmian rynku, próbując tym samym rozwiązać problemy z wykorzystaniem dwóch różnookresowych średnich kroczących (różne szybkości rynku mogą obniżać skuteczność sygnałów ze średnich). Zamiarem twórcy było wygładzenie linii, a nie generowanie sygnałów transakcyjnych. Dowiedz się więcej
Kanał średnich kroczącychMoving Average ChannelWstęgi średnich ruchomych, Moving Average EnvelopesMACPolega na przesunięciu wybranej średniej o zadaną wartość (np. 20% wyżej, 20% niżej), dzięki czemu tworzy się kanał filtrujący sygnały transakcyjne. Jest elementem prostych systemów mechanicznych. Dowiedz się więcej
Niesamowity OscylatorAwesome oscillatorAOWskaźnik Billa Williamsa w formie histogramu. Awesome oscillator porównuje impet, definiowany jako tempo zmian cen, obejmujący 5 okresów z impetem 34-ro okresowym. AO powstaje poprzez odjęcie od 5-cio okresowej średniej kroczącej opartej o ceny średnie, 34-ro okresowej średniej kroczącej również opartej o ceny średnie. Dowiedz się więcej
Oscylator cenowyPrice oscillatorPOS/PO (w tym: APO, PPO)Oblicza różnicę dwóch średnich kroczących - krótszej i dłuższej o zdanych parametrach. Linia 0 wyznacza punkt równości średnich. Różnica ta może być wyrażona w wartościach absolutnych (APO) lub procentowo (PPO). Wariantem tego oscylatora jest też beztrendowy DPO. Dowiedz się więcej
Oscylator ChaikinChaikin OscillatorOscylator Chaikin'aChOPowstaje przez odejmowanie 10-dniowej EMA od 3-dniowej EMA wskaźnika akumulacji/dystrybucji Dowiedz się więcej
Oscylator KlingeraKlinger OscillatorOscylator KlingeraKOOscylator jest oparty na zaawansowanej formule, która jest następnie uśredniona przez krótszą EMA (zazwyczaj 34) okresów i dłuższą (zazwyczaj 55 okresów). Występuje też linia sygnalna będąca 13-okresową EMA z wyników oscylatora. Kiedy krótsza jest nad dłuższą, oscylator wskazuje wyniki powyżej zera. Sygnałami są przecięcia z linią sygnalną oraz dywergencje Dowiedz się więcej
Oscylator Momentum ChandeChande Momentum OscillatorCMOWskaźnik oblicza różnicę sum wzrostów i spadków z ostatniego, zadanego okresu. Jego wybór ma więc wielki wpływ na wyniki. W interpretacji przypomina RSI i oscylator stochastyczny. Tutaj występuje zakres ruchu między -100 i +100, z poziomami wykupienia na +50 i wyprzedania na -50. Jest też użyteczny do szukania dywergencji. Dowiedz się więcej
Ostateczny oscylatorUltimate OscillatorUOSMierzy momentum ceny, używając do tego trzech ram czasowych: 7, 14 i 28 dni. Jest to średnia ważona, gdzie średnia z 7 dni ma najwyższą wagę. Ma to na celu zmniejszenie zmienności wskaźnika i liczby sygnałów transakcyjnych. Interpretacja taka jak przy RSI, z poziomami 30 i 70. Zalecane jest także wykorzystanie dywergencji. Dowiedz się więcej
Paraboliczny SARParabolic SARStop and Reversal ParabolicznyWskaźnik ten składa się z kropek tworzonych bezpośrednio na wykresie cenowym. Najprostszym wykorzystaniem wskaźnika jest wskazywanie obecnie panującego trendu. Parabolic SAR znajdujący się nad ceną sugeruje trend spadkowy natomiast trend jest wzrostowy gdy wskaźnik znajduje się pod ceną. Dowiedz się więcej
Wstęgi BollingeraBollinger BandsBBW swojej istocie służy do wyznaczenia względnych ekstremów cenowych. Wraz ze wzrostem zmienności, pasma oddalają się od siebie, gdy rynek znajduje się w konsolidacji - pasma są zbliżone. Dowiedz się więcej
Wstęgi Bollingera %BBollinger Bands %B%BWskazuje miejsce ceny względem górnego i dolnego pasma Bollingera. Jeśli odczyt wynosi 1, to cena dotyka górnego pasma, jeśli 0 - dotyka dolnego. Dowiedz się więcej
DEMADouble EMAPodwójne EMADEMADEMA wykorzystuje dwie wykładnicze średnie kroczące, aby zniwelować opóźnienie. Nie jest to średnia ze średniej. Reaguje szybciej na zmiany, niż zwykła EMA. Wykorzystanie jest takie samo jak przy innych średnich kroczących. Dowiedz się więcej
Postęp/SpadekAdvance/ DeclineAdvance/ Decline LineA/DWyznacza różnicę między liczbą drożejących a liczbą taniejących akcji spółek każdego dnia. Wynik jest kumulatywny, a więc wartości z kolejnych dni są dodawane lub odejmowane od sumy. Dowiedz się więcej
Potrójne EMATriple EMAPotrójna Wykładnicza Średnia KroczącaTEMAPodobnie jak reszta średnich kroczących TEMA pomaga w identyfikacji trendu, wygładzając fluktuacje. Nie jest to jednak wynik wyciągania kolejnych EMA, ale bardziej zaawansowana formuła, która pozwala uniknąć opóźnienia. Reaguje na zmiany cen szybciej niż zwykłe SMA i EMA, może stanowić także poziom wsparcia/oporu dla cen. Dowiedz się więcej
Prawdziwy wkaźnik siłyTrue Strenght IndicatorWskaźnik prawdziwej siły, True Strength IndexTSIOscylator momentum z linią środkową na poziomie 0. Dodatnie wyniki wskazują na siłę byków, ujemne - na niedźwiedzi. Poziomy wykupienia i wyprzedania znajdują się na poziomach odpowiednio +20 i -20 (+30 i -30 dla niektórych walorów). Dowiedz się więcej
Kanał cenowyPrice ChannelPCWskazuje miejsce ceny względem względem kanału utworzonego z linii górnej (n-okresowe maksimum, zazwyczaj 20) i dolnej (n-okresowe minimum, 20). Dowiedz się więcej
Przekroczenie MAMA CrossMoving Averages CrossoverSygnalizuje punkty, w których dwie linie średnich kroczących o różnych okresach się przecięły. Może to sygnalizować zmianę trendu lub stanowić sygnał transakcyjny w prostych systemach mechanicznych. Dowiedz się więcej
Przepływ pieniędzyMoney FlowMoney Flow IndexMFIOscylator używa ceny i wolumenu dla identyfikacji poziomów wykupienia (powyżej 90) i wyprzedania (poniżej 10). Zazwyczaj używany jest okres 14-dniowy. MFI jest przydatne przy wyszukiwaniu dywergencji, a główna różnica z RSI polega na tym, że MFI bierze pod uwagę także wolumen. Dowiedz się więcej
Wskaźnik przepływów pieniężnych ChaikinaChaikin Money FlowCMFWskazuje presję kupujących i sprzedających. Wyniki zbliżone do 1 oznaczają wyższą presję kupujących, a zbliżone do -1 - sprzedających. Dowiedz się więcej
Ruch kierunkowyDirectional MovementDirectional Movement IndexDMIDefiniuje kierunek, w którym podąża cena. Składa się z 2 lub 3 linii. Gdy linia +DI znajduje się nad -DI oznacza to, że cena waloru bardziej rośnie, niż spada. Linia -DI nad +D1 - cena waloru bardziej spada, niż rośnie. Trzecia linia (ADX) jest opcjonalna i omówiona poniżej. Dowiedz się więcej
Starszy Force IndexElder's Force IndexIndeks Siły ElderaEFIMierzy siłę ruchu cenowego wykorzystując zmiany cen i wolumenu. Oscyluje między linią środkową - 0. Krótkookresowe EFI (13) może być wykorzystywane do wyznaczania trendów krótkoterminowych, zaś EFI około 100-okresowe do średnio- i długookresowych. Na jego podstawie można także wyznaczać poziomy wsparcia. Dowiedz się więcej
StochasticStochasticOscylator stochastycznySO, OSJest to bardzo szybki oscylator, jego dynamiczne zmiany powodują, że generuje dużo sygnałów z czego część jest błędna. Wyróżnić można dwa rodzaje oscylatorów stochastycznych: szybki i wolny. Interpretacja oscylatora stochastycznego jest bardzo podobna do RSI. Wykres wskaźnika również daje sygnały dywergencji względem wykresu cenowego. Sygnałami kupna są sytuacje, gdy szybsza linia %K przełamuje wolniejszą %D w strefie wyprzedania poniżej poziomu 20. Sygnał sprzedaży występuje natomiast przy przecięciu w strefie wykupienia powyżej poziomu 80. Dowiedz się więcej
Stochastic RSIStochastic RSIOscylator stochastyczny RSIStochRSIPowstaje przez zaaplikowanie formuły oscylatora stochastycznego w obliczaniu RSI. Oscyluje między 0 a 100. Interpretacja wyników jest analogiczna jak przy RSI, zaś sam wskaźnik jest czulszy. Dowiedz się więcej
Strefa ChopChop ZoneW powiązaniu z Indeksem Choppiness wyznacza strefy konsolidacji i trendu. Dowiedz się więcej
Szerokość wstęgi BollingeraBollinger Bands WidthJest to różnica między górną i dolną linią Wstęgi Bollingera podzielona przez linię środkową. Niskie wartości wskazują na konsolidację. Dowiedz się więcej
Wskaźnik ruchu kierunkowegoAverage Directional IndexADXUżywany do wyznaczania siły trendu na podstawie położenia pozytywnego wskaźnika kierunkowego (+DI) oraz negatywnego (-DI) oraz ATR. ADX identyfikuje silny trend przy odczytach powyżej 25 i słaby poniżej 20 (brak trendu). Przecięcia linii +DI i -DI można także wykorzystać jako sygnały transakcyjne. Dowiedz się więcej
Średnia kroczącaMoving AverageProsta średnia kroczącaSMAŚrednie kroczące mają na celu wygładzenie wykresu ceny i potwierdzanie trendu. Powstają za pomocą dodania do siebie cen (zazwyczaj zamknięcia) z danego okresu i podzieleniu ich przez liczbę cen wziętych pod uwagę. SMA jest obliczana na podstawie zwykłej średniej arytmetycznej. Dowiedz się więcej
Średnia krocząca Arnaud LegouxArnaud Legoux Moving AverageALMAWykorzystuje krzywą rozkładu normalnego (Gaussa) z parametrem między 0 a 1. Pozwala on na regulację wygładzania i czułości średniej kroczącej. Dowiedz się więcej
Średnia krocząca Hull'aHull Moving AverageHMAJest bardzo szybką i wygładzoną średnią kroczącą. Opiera się na kilkuetapowym kalkulacji ważonych średnich kroczących. Długookresowa średnia może być wykorzystywana do wyznaczenia trendu, zaś krótkookresowa jako sygnał transakcyjny. Dowiedz się więcej
Średnia krocząca najmniejszych kwadratówLeast Squares Moving AverageŚrednia krocząca uzyskana metodą najmniejszych kwadratówLSMAWyznacza linię regresji obliczoną klasyczną metodą najmniejszych kwadratów jako średnią kroczącą z zadanego okresu. Generuje sygnały transakcyjne przy przecięciach z wykresem ceny. Dowiedz się więcej
Średnia rzeczywistego zakresuAverage True RangeATRATR jest wskaźnikiem bezwzględnym, mierzącym średnią zmienność kursu w danym okresie czasu. Może być używany do przewidywania lokalnych ekstremów kursu. Jeśli wartość wskaźnika osiąga lokalne maksimum i zaczyna spadać, oznacza to, że zmienność kursu w ujęciu bezwzględnym była wysoka. Jest to przesłanką do co najmniej chwilowej przerwy w ruchu kursu. Dowiedz się więcej
Tempo zmianRate Of ChangeRoCRate of change jest jednym z najpopularniejszych wskaźników. Wyznacza on procentową zmianę aktualnej ceny wobec ceny sprzed n sesji. Interpretacja jest taka sama jak wskaźnika Momentum, warto zwracać także uwagę na pojawiające się dywergencje. Dowiedz się więcej
Transformacja FisheraFisher TransformPrzekształca ceny na gaussowski rozkład normalny, wskazując tym samym ekstrema cenowe. Może zostać wykorzystany do wyznaczania miejsc zwrotnych trendu. Dowiedz się więcej
Price Volume TrendPrice Volume TrendTakże: Price-Volume TrendPVTPozwala ocenić kierunek i siłę zmian ceny. Składa się z linii skumulowanego wolumenu, do której dodawane lub odejmowane są procentowa zmiana trendu ceny oraz wolumen. Dowiedz się więcej
TRIXTRIXTriple Exponential Average - Potrójna Średnia WykładniczaTRIXOscylator używany do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. Oscyluje wokół linii 0, dodatnie odczyty wskazują na wykupienie (a także wzrost momentum), zaś ujemne na wyprzedanie (spadek momentum) Dowiedz się więcej
VWMAVWMAVolume Weighted Moving Average - Ważona Średnia Krocząca WolumenuVWMAAnalogiczna do ważonej średniej kroczącej (WMA), z tym, że wagi cen są przypisane do wolumenu obrotu. Wyższy wolumen = wyższa waga ceny zamknięcia użytej do obliczenia średniej. Może być wykorzystana na wykresie także jako wsparcie/opór. Dowiedz się więcej
Wskaźnik równowagi wolumenuOn Balance VolumeOBVJest wskaźnikiem momentum, wykorzystującym zmiany wolumenu do przewidywania zmian cen. Wskazuje także na byczy/niedźwiedzi sentyment rynku. W odróżnieniu od wskaźnika Akumulacji/Dystrybucji, OBV w założeniu przewiduje ruchy "smart money" - dużych graczy. Bezwzględna wartość wskaźnika nie ma znaczenia, ponieważ jest wartością skumulowaną, zależną od daty rozpoczęcia pomiaru. Należy śledzić kierunki zmian OBV, a także dywergencje. Dowiedz się więcej
Ważona Średnia KroczącaMoving Average WeightedWażona średnia kroczącaWMAŚrednie kroczące mają na celu wygładzenie wykresu ceny i potwierdzanie trendu. Powstają za pomocą dodania do siebie cen (zazwyczaj zamknięcia) z danego okresu i podzieleniu ich przez liczbę cen wziętych pod uwagę. WMA jest obliczana na podstawie średniej ważonej, gdzie większe wagi mają najnowsze notowania. Dowiedz się więcej
Williams %RWilliams %R%R Williamsa%RWskazuje relację aktualnej ceny zamknięcia do maksymalnej i minimalnej z zadanego okresu. Przyjmuje wartości od 0 do -100. Twórca przyjmował wartości -80 jako sygnał wyprzedania, a powyżej -20 jako wykupienie. Dowiedz się więcej
Williams AlligatorWilliams AlligatorWskaźnik zaproponowany przez Billa Williamsa, jest on zestawem 3 średnich kroczących (niebieskiej, zielonej, czerwonej) o różnych okresach i przesunięciach w przód. Dowiedz się więcej
Williams FractalWilliams FractalWskaźnik Billa Williamsa. Wyróżnia się fraktale kupna i sprzedaży, a każdy z nich jest zbudowany z minimum 5 świec. Najwyższa wartość świecy środkowej musi być większa od największych wartości 4 świec ją otaczających w przypadku fraktali kupna i odwrotnie dla fraktali sprzedaży. Dowiedz się więcej
WolumenVolumeVolDostarcza informacji o łącznej liczbie transakcji w przedziale czasowym. Może być wykorzystywany przy analizie siły trendu. Dowiedz się więcej
Wolumen nettoNet VolumeWskaźnik wyliczany jest przez odjęcie wolumenu akcji sprzedanych, gdy cena rosła od wolumenu akcji sprzedanych, gdy cena spadała w danym okresie czasu. Dowiedz się więcej
Wskaźnik MasyMass indexIdentyfikuje potencjalne miejsca zmiany trendu przez analizę rozszerzania się i kurczenia zakresów cenowych. Opiera się o 9-dniowe EMA. Wzrost wskaźnika powyżej uznaniowego punktu, a następnie jego spadek sugeruje zmianę trendu. Dowiedz się więcej
Wskaźnik VortexVortex IndicatorVTXSłuży do wyznaczania zmiany i kontynuacji trendu. Składa się z dwóch linii - VI+ i VI-. Ich przecięcie oznacza zmianę trendu, zaś oddalanie się od siebie - wzrost jego siły. Dowiedz się więcej
Wskaźnik/ Oscylator SMI ErgodicSMI Ergodic Indicator/ OscillatorJest analogiczny do Prawdziwego Wskaźnika Siły (TSI), z tym, że zawiera linię sygnałową, która jest kroczącą średnią wykładniczą ze wskazań oscylatora. Dowiedz się więcej
Współczynnik korelacjiCorrelation CoefficientWspółczynnik korelacji liniowej PearsonaPozwala określić w jakim stopniu ruchy ceny waloru są powiązane z ruchem innego. Wskazanie +1 oznacza doskonałe powiązanie dodatnie (wzrost cen jednego waloru - wzrost cen drugiego), zaś -1 doskonałe ujemne (wzrost cen jednego waloru - spadek cen drugiego). Dowiedz się więcej
Wygładzona średnia kroczącaSmoothed Moving AverageSMMATutaj wygładzanie polega na przypisywaniu mniejszych wag starszym wynikom, aby zmniejszyć szum rynkowy. Same wyniki jednak nie są usuwane z obliczeń, ale mają coraz mniejszy wpływ na wynik. Dowiedz się więcej
Wykładnicza średnia krocząca (EMA)Moving Average ExponentialEMAŚrednie kroczące mają na celu wygładzenie wykresu ceny i potwierdzanie trendu. Powstają za pomocą dodania do siebie cen (zazwyczaj zamknięcia) z danego okresu i podzieleniu ich przez liczbę cen wziętych pod uwagę. EMA podobnie jak WMA nadaje coraz wyższą wagę nowszym notowaniom tyle, że nie w sposób równomierny, a wykładniczy. Ten sposób obliczania zwiększa szybkość reakcji średniej na zachowanie ceny. Dowiedz się więcej
Relative Vigor IndexRelative Vigor IndexRVIMierzy siłę trendu przez porównanie ceny zamknięcia z zakresem zmian i wygładzając wynik. Interpretacja jest podobna jak przy MACD czy RSI. Wskaźnik powinien rosnąć przy nabieraniu momentum przez rynek byka. Warto zwracać również uwagę na dywergencje. Dowiedz się więcej
Względny wskaźnik płynnościRelative Volatility IndexRVIRVI to narzędzie mierzące kierunek zmian cen przy użyciu średniego odchylenia standardowego. Jego odczyty mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Po wyrysowaniu poziomów 20/80 lub 30/70 można traktować go jako wyznacznik wyprzedania/wykupienia rynku. Lepsze efekty przynosi jednak obserwowanie przecięcia poziomu 50. Przecięcie w górę poziomu 50 to sygnał kupna, natomiast w dół – sprzedaży. Dowiedz się więcej
Oscylator volumenowyVolume OscillatorP(VO)Przedstawiany w formie histogramu na podstawie różnicy między szybszą (zazwyczaj 14-dniowa) i wolniejszą (zazwyczaj 28-dniowa) średnią kroczącą wolumenu. Oscylator powinien rosnąć przy wzrostach rynku, w przypadku wykupienia odwraca on swój kierunek (analogicznie przy spadkach). Dowiedz się więcej
Zig ZagZig ZagWyznacza punkty zwrotne na wykresie, gdzie cena odwraca się o większy procent, niż założono. Następnie punkty są łączone prostymi, tworząc zygzak. Pomaga to w identyfikacji trendów, eliminując losowe fluktuacje ceny. Dowiedz się więcej
Zmienność historycznaHistorical VolatilityHVJest statystyczną miarą rozproszenia (dyspersji) zwrotów z danego waloru lub indeksu. Z jednej strony niskie odczyty sugerują niską zmienność i niskie potencjalne zyski, z drugiej zaś wysokie odczyty dają przesłanki o wysokiej zmienności i możliwości dużych zysków, ale i strat. Dowiedz się więcej
Zyskaj pewnośćKnow Sure ThingKSTOscylator momentum oparty o RoC. Wyliczany jest przez zsumowanie Temp Zmian z 4 różnych okresów i utworzenie linii sygnałowej z 9-okresowej prostej średniej kroczącej z KST. Interpretacja wygląda podobnie jak w przypadku RSI, sygnałami są także przecięcia linii. Dowiedz się więcej
Standardowe Punkty PivotaPivot Points StandardTakże: punkty Pivota, punkty zwrotu, Pivot PointsWyznaczają potencjalne punkt zwrotne na bazie przeszłych poziomów cenowych świeczki z wybranego interwału. Składają się z centralnego pivota (PP) - powyżej którego należy szukać okazji do sprzedaży, a poniżej do kupna - oraz kolejnych poziomów wsparć (S1, S2, S3 - poniżej PP) oraz oporów (R1, R2, R3 - powyżej PP), które można wykorzystać do zawierania transakcji na odbicie od nich. Dowiedz się więcej
SuperTrendSuperTrendJest wskaźnikiem śledzącym trend, obliczanym w oparciu o CCI oraz ATR. Generuje sygnały kupna, gdy zamyka się powyżej aktualnej ceny (zmienia wtedy kolor na zielony), a sprzedaży - gdy poniżej (kolor czerwony), sugeruje to także zmianę obecnego trendu. Jego linia może być także wykorzystywana jako dynamiczny opór lub wsparcie. Dowiedz się więcej
VWAPVWAPVolume Weighted Average Price, Średnia cena ważona wolumenu (/wolumenem)VWAPWyznacza średnią cenę waloru opierając się o jego wolumen. Interpretuje się go tak, jak zwykłą średnią kroczącą ważoną, gdzie wagą jest wolumen - jego wzrost sugeruje trend wzrostowy, zaś spadek - spadkowy. Ważnym sygnałem jest także położenie ceny względem VWAP - cena ponad średnią daje sygnał do kupna, zaś poniżej - do sprzedaży. Dowiedz się więcej