W Squaber.com staramy się dostarczać skomplikowane informacje w prosty i przystępny sposób. Jednak niektórzy użytkownicy mają bardziej zaawansowane oczekiwania. Dlatego na naszych wykresach dostępnych jest szereg wskaźników technicznych, w tym także wskaźniki naszego autorstwa. Wskaźniki (ang. indicators) znajdziesz w górnym menu wykresów. 

Poniżej prezentujemy listę dostępnych wskaźników technicznych wraz z ich opisem i linkami do szerszego objaśnienia.

 • Nazwa w Squaberze
 • Nazwa angielska
 • Pełna nazwa
 • Skrót
 • Opis
 • [Squaber] Trendy
 • [Squaber] Trendy
 • Wskaźnik [Squaber] Trendy nie daje sygnałów transakcyjnych w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ma on na celu w przejrzysty sposób pokazać każdej osobie, która z niego skorzysta, w jakim trendzie znajduje się spółka. Wskaźnik [Squaber] Trendy dzieli zarówno trend wzrostowy jak i spadkowy na 3 rodzaje: silny, średni, słaby; kolorując tło wykresu na zielony (trend wzrostowy) lub czerwony (trend spadkowy) kolor o różnej intensywności.
  Dowiedz się więcej
 • Accumulative Swing Index
 • Accumulative Swing Index
 • Wskaźnik Accumulative Swing Index
 • ASI
 • Ograniczony jest wartościami -100 i 100. Wartości dodatnie wskazują na trend wzrostowy, a ujemne na spadkowy.
  Dowiedz się więcej
 • Akumulacja / dystrybucja
 • Accumulation/Distribution
 • Wskaźnik akumulacja/ dystrybucja
 • AD
 • Wskaźnik dodaje lub odejmuje wolumen z każdego dnia w zależności od tego czy cena rosła, czy spadała. Wartość bezwględna nie jest istotna i zależy od dnia rozpoczęcia pomiarów.
  Dowiedz się więcej
 • Aroon
 • Aroon
 • Wskaźnik Aroon
 • Wskaźnik składa się z dwóch linii, które mierzą odpowiednio liczbę okresów, jakie upłynęły od (zazwyczaj) 25-okresowego szczytu oraz od dołka. Gdy "górna" lina znajduje się nad "dolną", wskazuje bycze zachowania ceny i analogicznie w przeciwnym przypadku niedźwiedzie. Przecięcia linii mogą wskazywać na zmianę trendu.
  Dowiedz się więcej
 • Balans mocy
 • Balance of Power
 • BoP
 • Mierzy siłę rynkową kupujących wobec sprzedających, rozumianą jako zdolność każdej ze stron do widowania ceny na kolejne ekstrema. Wskaźnik ograniczony jest poziomami -1 i +1. Wskazania powyżej 0 oznaczają przewagę kupujących, a poniżej zera - sprzedających. Wynik może być wygładzany 14-dniową średnią kroczącą lub przedstawiany w formie histogramu.
  Dowiedz się więcej
 • Chande Kroll Stop
 • Chande Kroll Stop
 • Jest wskaźnikiem śledzącym trend obliczanym na podstawie prawdziwego zakresu zmian ceny. Zielona linia wskazuje potencjalny stop loss dla długich pozycji, a czerwona dla krótkich.
  Dowiedz się więcej
 • Chmura Ichimoku
 • Ichimoku Cloud
 • Ichimoku kinkō hyō
 • Ichimoku
 • Wskaźnik wizualny składający się z pięciu oddzielnych średnich, z czego dwie tworzą chmurę "kumo". Wzajemne ułożenie linii generuje sygnały kupna i sprzedaży. Tłumaczenie nazwy brzmi "wykres równowagi na rzut oka" i taki też jest cel tego systemu.
  Dowiedz się więcej
 • Connors RSI
 • Connors RSI
 • CRSI
 • Jest złożony z m.in. z RSI oraz wskaźnika Tempa Zmian, oscyluje między wskazaniami 0 i 100. Analiza wygląda podobie jak przy zwykłym RSI, z tym, że tutaj twórca zaleca użycie poziomów wykupienia - 10 i wyprzedania - 90.
  Dowiedz się więcej
 • Detektor oscylatora cenowego
 • Detrended Price Oscillator
 • Beztrendowy oscylator cenowy
 • DPO
 • Wskaźnik ma na celu wyeliminowanie wpływu długoterminowych trendów przez użycie przemieszczonej średniej kroczącej. Dzięki temu jest w stanie wyznaczać pośrednie poziomy wykupienia i wyprzedania efektywniej. Jest formą oscylatora cenowego.
  Dowiedz się więcej
 • Przecięcie EMA
 • EMA Cross
 • Przecięcie wykładniczych średnich kroczących
 • Jest wskaźnikiem śledzącym trend, opartym o dwie, różnookresowe wykładnicze średnie kroczące. Informuje o ich przecięciu. Jest wskaźnikiem śledzącym trend, opartym o dwie, różnookresowe wykładnicze średnie kroczące. Informuje o ich przecięciu.
  Dowiedz się więcej
 • Indeks Choppiness
 • Choppiness Index
 • CHOP
 • Wskazuje na trendowość rynku lub jej brak. Niższe odczyty wskazują na trend (bez podania kierunku), wyższe - na stan konsolidacji.
  Dowiedz się więcej
 • Commodity Channel Index
 • Commodity Channel Index
 • Indeks kanału towaru, indeks kanału towarowego, indeks CCI
 • CCI
 • Interpretuje się go jako znacznik niedowartościowania lub przewartościowania cen. Jeżeli wartość CCI znajduje się powyżej 100, można spodziewać się korekty spadkowej. Wartość poniżej -100 ostrzega, że ceny są skrajnie niskie i należy liczyć się z korektą wzrostową.
  Dowiedz się więcej
 • Relative Strenght Index
 • Relative Strenght Index
 • Wskaźnik siły względnej
 • RSI
 • Wskaźnik ten porusza się w stałej skali od 0% do 100%. Poziomy wskaźnika, to 70/80 (wykupienie) i 30/20 (wyprzedanie) rynku. Optymalne wartości należy znaleźć indywidualnie dla każdego waloru. Kiedy wskaźnik będzie osiągał wartości powyżej poziomu wykupienia, nie należy kupować i analogicznie dla przejścia przez poziom wyprzedania rynku nie należy sprzedawać. RSI może też służyć do szukania dywergencji.
  Dowiedz się więcej
 • Kanały Donchian
 • Donchian Channels
 • Kanały Donchaiana
 • Wskazuje zmienność kursu. Im cena stabilniejsza, tym kanał węższy.
  Dowiedz się więcej
 • Kanały Keltner'a
 • Keltner Channels
 • Podobnie jak we Wstędze Bollingera, występuje jedna linia centralna i dwie, wyznaczane z 10-dniowej prostej średniej kroczącej z zakresu zmian cen. Tutaj jednak wybicie ceny poza kanał wskazuje na kontynuuacje trendu.
  Dowiedz się więcej
 • Koperta
 • Envelope
 • Podobnie jak przy Wstęgach Bollingera, składa się z jednej linii centralnej i dwóch nad i pod nią. Wyznaczane są na podstawie wybranej średniej kroczącej. Dotknięcie górnego ograniczenia kanału przez cenę wskazuje na wykupienie rynku, zaś dolnej na wyprzedanie.
  Dowiedz się więcej
 • Krzywa Coppocka
 • Coppock Curve
 • Jest długookresowym wskaźnikiem momentum, wyznaczanym przez 10-miesiączną ważoną średnią kroczącą z sum 14-miesięcznych RoC (tempa zmian) oraz 11-miesięcznego RoC indeksu. Sygnalizuje kupno przy wartościach powyżej 0 i sprzedaż przy wartościach ujemnych.
  Dowiedz się więcej
 • Krzywa regresji liniowej
 • Linear Regression Curve
 • Jest niczym innym, jak funkcją liniową, jak najlepiej dopasowaną do danych, wzdłuż których przebiega
  Dowiedz się więcej
 • Łatwość Ruchu
 • Ease of Movement
 • EMV
 • Wskazuje relację ceny do wolumenu. Najczęściej wykorzystywana jest do oceny siły trendu. Wysokie, dodatnie wartości sugerują, że cena rośnie przy niskim wolumenie, podczas gdy silnie ujemne, że spada przy niskim wolumenie.
  Dowiedz się więcej
 • Przecięcie EMA z MA
 • MA with EMA Cross
 • Także: EMA and MA Crossover
 • Wyznacza miejsca przecięcia wykładniczej średniej kroczącej z prostą średnią kroczącą, generując tym samym sygnały transakcyjne. Jest to przykładem prostej strategii mechanicznej.
  Dowiedz się więcej
 • MACD
 • MACD
 • Moving Average Convergence/ Divergence, zbieżność/ rozbieżność średnich kroczących
 • MACD
 • MACD sygnalizuje kierunek trendu oraz jego zmiany. Zbudowany jest z dwóch wykładniczych średnich kroczących, tworzących tzw. szybką i wolną linię, oscylujących wokół poziomu 0. W przypadku tego oscylatora nie zostały z góry określone poziomy maksymalne i minimalne. Sygnały są generowane przez zachowanie się średnich względem siebie a nie ich bezwzględne położenie na osi. Może być także przedstawiany w postaci histogramu obrazującego różnicę między średnimi.
  Dowiedz się więcej
 • McGinley Dynamic
 • McGinley Dynamic
 • MD
 • Wskaźnik bierze pod uwagę szybkość zmian rynku, próbując tym samym rozwiązać problemy z wykorzystaniem dwóch różnookresowych średnich kroczących (różne szybkości rynku mogą obniżać skuteczność sygnałów ze średnich). Zamiarem twórcy było wygładzenie linii, a nie generowanie sygnałów transakcyjnych.
  Dowiedz się więcej
 • Kanał średnich kroczących
 • Moving Average Channel
 • Wstęgi średnich ruchomych, Moving Average Envelopes
 • MAC
 • Polega na przesunięciu wybranej średniej o zadaną wartość (np. 20% wyżej, 20% niżej), dzięki czemu tworzy się kanał filtrujący sygnały transakcyjne. Jest elementem prostych systemów mechanicznych.
  Dowiedz się więcej
 • Niesamowity Oscylator
 • Awesome oscillator
 • AO
 • Wskaźnik Billa Williamsa w formie histogramu. Awesome oscillator porównuje impet, definiowany jako tempo zmian cen, obejmujący 5 okresów z impetem 34-ro okresowym. AO powstaje poprzez odjęcie od 5-cio okresowej średniej kroczącej opartej o ceny średnie, 34-ro okresowej średniej kroczącej również opartej o ceny średnie.
  Dowiedz się więcej
 • Oscylator cenowy
 • Price oscillator
 • POS/PO (w tym: APO, PPO)
 • Oblicza różnicę dwóch średnich kroczących - krótszej i dłuższej o zdanych parametrach. Linia 0 wyznacza punkt równości średnich. Różnica ta może być wyrażona w wartościach absolutnych (APO) lub procentowo (PPO). Wariantem tego oscylatora jest też beztrendowy DPO.
  Dowiedz się więcej
 • Oscylator Chaikin
 • Chaikin Oscillator
 • Oscylator Chaikin'a
 • ChO
 • Powstaje przez odejmowanie 10-dniowej EMA od 3-dniowej EMA wskaźnika akumulacji/dystrybucji
  Dowiedz się więcej
 • Oscylator Klingera
 • Klinger Oscillator
 • Oscylator Klingera
 • KO
 • Oscylator jest oparty na zaawansowanej formule, która jest następnie uśredniona przez krótszą EMA (zazwyczaj 34) okresów i dłuższą (zazwyczaj 55 okresów). Występuje też linia sygnalna będąca 13-okresową EMA z wyników oscylatora. Kiedy krótsza jest nad dłuższą, oscylator wskazuje wyniki powyżej zera. Sygnałami są przecięcia z linią sygnalną oraz dywergencje
  Dowiedz się więcej
 • Oscylator Momentum Chande
 • Chande Momentum Oscillator
 • CMO
 • Wskaźnik oblicza różnicę sum wzrostów i spadków z ostatniego, zadanego okresu. Jego wybór ma więc wielki wpływ na wyniki. W interpretacji przypomina RSI i oscylator stochastyczny. Tutaj występuje zakres ruchu między -100 i +100, z poziomami wykupienia na +50 i wyprzedania na -50. Jest też użyteczny do szukania dywergencji.
  Dowiedz się więcej
 • Ostateczny oscylator
 • Ultimate Oscillator
 • UOS
 • Mierzy momentum ceny, używając do tego trzech ram czasowych: 7, 14 i 28 dni. Jest to średnia ważona, gdzie średnia z 7 dni ma najwyższą wagę. Ma to na celu zmniejszenie zmienności wskaźnika i liczby sygnałów transakcyjnych. Interpretacja taka jak przy RSI, z poziomami 30 i 70. Zalecane jest także wykorzystanie dywergencji.
  Dowiedz się więcej
 • Paraboliczny SAR
 • Parabolic SAR
 • Stop and Reversal Paraboliczny
 • Wskaźnik ten składa się z kropek tworzonych bezpośrednio na wykresie cenowym. Najprostszym wykorzystaniem wskaźnika jest wskazywanie obecnie panującego trendu. Parabolic SAR znajdujący się nad ceną sugeruje trend spadkowy natomiast trend jest wzrostowy gdy wskaźnik znajduje się pod ceną.
  Dowiedz się więcej
 • Wstęgi Bollingera
 • Bollinger Bands
 • BB
 • W swojej istocie służy do wyznaczenia względnych ekstremów cenowych. Wraz ze wzrostem zmienności, pasma oddalają się od siebie, gdy rynek znajduje się w konsolidacji - pasma są zbliżone.
  Dowiedz się więcej
 • Wstęgi Bollingera %B
 • Bollinger Bands %B
 • %B
 • Wskazuje miejsce ceny względem górnego i dolnego pasma Bollingera. Jeśli odczyt wynosi 1, to cena dotyka górnego pasma, jeśli 0 - dotyka dolnego.
  Dowiedz się więcej
 • DEMA
 • Double EMA
 • Podwójne EMA
 • DEMA
 • DEMA wykorzystuje dwie wykładnicze średnie kroczące, aby zniwelować opóźnienie. Nie jest to średnia ze średniej. Reaguje szybciej na zmiany, niż zwykła EMA. Wykorzystanie jest takie samo jak przy innych średnich kroczących.
  Dowiedz się więcej
 • Postęp/Spadek
 • Advance/ Decline
 • Advance/ Decline Line
 • A/D
 • Wyznacza różnicę między liczbą drożejących a liczbą taniejących akcji spółek każdego dnia. Wynik jest kumulatywny, a więc wartości z kolejnych dni są dodawane lub odejmowane od sumy.
  Dowiedz się więcej
 • Potrójne EMA
 • Triple EMA
 • Potrójna Wykładnicza Średnia Krocząca
 • TEMA
 • Podobnie jak reszta średnich kroczących TEMA pomaga w identyfikacji trendu, wygładzając fluktuacje. Nie jest to jednak wynik wyciągania kolejnych EMA, ale bardziej zaawansowana formuła, która pozwala uniknąć opóźnienia. Reaguje na zmiany cen szybciej niż zwykłe SMA i EMA, może stanowić także poziom wsparcia/oporu dla cen.
  Dowiedz się więcej
 • Prawdziwy wkaźnik siły
 • True Strenght Indicator
 • Wskaźnik prawdziwej siły, True Strength Index
 • TSI
 • Oscylator momentum z linią środkową na poziomie 0. Dodatnie wyniki wskazują na siłę byków, ujemne - na niedźwiedzi. Poziomy wykupienia i wyprzedania znajdują się na poziomach odpowiednio +20 i -20 (+30 i -30 dla niektórych walorów).
  Dowiedz się więcej
 • Kanał cenowy
 • Price Channel
 • PC
 • Wskazuje miejsce ceny względem względem kanału utworzonego z linii górnej (n-okresowe maksimum, zazwyczaj 20) i dolnej (n-okresowe minimum, 20).
  Dowiedz się więcej
 • Przekroczenie MA
 • MA Cross
 • Moving Averages Crossover
 • Sygnalizuje punkty, w których dwie linie średnich kroczących o różnych okresach się przecięły. Może to sygnalizować zmianę trendu lub stanowić sygnał transakcyjny w prostych systemach mechanicznych.
  Dowiedz się więcej
 • Przepływ pieniędzy
 • Money Flow
 • Money Flow Index
 • MFI
 • Oscylator używa ceny i wolumenu dla identyfikacji poziomów wykupienia (powyżej 90) i wyprzedania (poniżej 10). Zazwyczaj używany jest okres 14-dniowy. MFI jest przydatne przy wyszukiwaniu dywergencji, a główna różnica z RSI polega na tym, że MFI bierze pod uwagę także wolumen.
  Dowiedz się więcej
 • Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina
 • Chaikin Money Flow
 • CMF
 • Wskazuje presję kupujących i sprzedających. Wyniki zbliżone do 1 oznaczają wyższą presję kupujących, a zbliżone do -1 - sprzedających.
  Dowiedz się więcej
 • Ruch kierunkowy
 • Directional Movement
 • Directional Movement Index
 • DMI
 • Definiuje kierunek, w którym podąża cena. Składa się z 2 lub 3 linii. Gdy linia +DI znajduje się nad -DI oznacza to, że cena waloru bardziej rośnie, niż spada. Linia -DI nad +D1 - cena waloru bardziej spada, niż rośnie. Trzecia linia (ADX) jest opcjonalna i omówiona poniżej.
  Dowiedz się więcej
 • Starszy Force Index
 • Elder's Force Index
 • Indeks Siły Eldera
 • EFI
 • Mierzy siłę ruchu cenowego wykorzystując zmiany cen i wolumenu. Oscyluje między linią środkową - 0. Krótkookresowe EFI (13) może być wykorzystywane do wyznaczania trendów krótkoterminowych, zaś EFI około 100-okresowe do średnio- i długookresowych. Na jego podstawie można także wyznaczać poziomy wsparcia.
  Dowiedz się więcej
 • Stochastic
 • Stochastic
 • Oscylator stochastyczny
 • SO, OS
 • Jest to bardzo szybki oscylator, jego dynamiczne zmiany powodują, że generuje dużo sygnałów z czego część jest błędna. Wyróżnić można dwa rodzaje oscylatorów stochastycznych: szybki i wolny. Interpretacja oscylatora stochastycznego jest bardzo podobna do RSI. Wykres wskaźnika również daje sygnały dywergencji względem wykresu cenowego. Sygnałami kupna są sytuacje, gdy szybsza linia %K przełamuje wolniejszą %D w strefie wyprzedania poniżej poziomu 20. Sygnał sprzedaży występuje natomiast przy przecięciu w strefie wykupienia powyżej poziomu 80.
  Dowiedz się więcej
 • Stochastic RSI
 • Stochastic RSI
 • Oscylator stochastyczny RSI
 • StochRSI
 • Powstaje przez zaaplikowanie formuły oscylatora stochastycznego w obliczaniu RSI. Oscyluje między 0 a 100. Interpretacja wyników jest analogiczna jak przy RSI, zaś sam wskaźnik jest czulszy.
  Dowiedz się więcej
 • Strefa Chop
 • Chop Zone
 • W powiązaniu z Indeksem Choppiness wyznacza strefy konsolidacji i trendu.
  Dowiedz się więcej
 • Szerokość wstęgi Bollingera
 • Bollinger Bands Width
 • Jest to różnica między górną i dolną linią Wstęgi Bollingera podzielona przez linię środkową. Niskie wartości wskazują na konsolidację.
  Dowiedz się więcej
 • Wskaźnik ruchu kierunkowego
 • Average Directional Index
 • ADX
 • Używany do wyznaczania siły trendu na podstawie położenia pozytywnego wskaźnika kierunkowego (+DI) oraz negatywnego (-DI) oraz ATR. ADX identyfikuje silny trend przy odczytach powyżej 25 i słaby poniżej 20 (brak trendu). Przecięcia linii +DI i -DI można także wykorzystać jako sygnały transakcyjne.
  Dowiedz się więcej
 • Średnia krocząca
 • Moving Average
 • Prosta średnia krocząca
 • SMA
 • Średnie kroczące mają na celu wygładzenie wykresu ceny i potwierdzanie trendu. Powstają za pomocą dodania do siebie cen (zazwyczaj zamknięcia) z danego okresu i podzieleniu ich przez liczbę cen wziętych pod uwagę. SMA jest obliczana na podstawie zwykłej średniej arytmetycznej.
  Dowiedz się więcej
 • Średnia krocząca Arnaud Legoux
 • Arnaud Legoux Moving Average
 • ALMA
 • Wykorzystuje krzywą rozkładu normalnego (Gaussa) z parametrem między 0 a 1. Pozwala on na regulację wygładzania i czułości średniej kroczącej.
  Dowiedz się więcej
 • Średnia krocząca Hull'a
 • Hull Moving Average
 • HMA
 • Jest bardzo szybką i wygładzoną średnią kroczącą. Opiera się na kilkuetapowym kalkulacji ważonych średnich kroczących. Długookresowa średnia może być wykorzystywana do wyznaczenia trendu, zaś krótkookresowa jako sygnał transakcyjny.
  Dowiedz się więcej
 • Średnia krocząca najmniejszych kwadratów
 • Least Squares Moving Average
 • Średnia krocząca uzyskana metodą najmniejszych kwadratów
 • LSMA
 • Wyznacza linię regresji obliczoną klasyczną metodą najmniejszych kwadratów jako średnią kroczącą z zadanego okresu. Generuje sygnały transakcyjne przy przecięciach z wykresem ceny.
  Dowiedz się więcej
 • Średnia rzeczywistego zakresu
 • Average True Range
 • ATR
 • ATR jest wskaźnikiem bezwzględnym, mierzącym średnią zmienność kursu w danym okresie czasu. Może być używany do przewidywania lokalnych ekstremów kursu. Jeśli wartość wskaźnika osiąga lokalne maksimum i zaczyna spadać, oznacza to, że zmienność kursu w ujęciu bezwzględnym była wysoka. Jest to przesłanką do co najmniej chwilowej przerwy w ruchu kursu.
  Dowiedz się więcej
 • Tempo zmian
 • Rate Of Change
 • RoC
 • Rate of change jest jednym z najpopularniejszych wskaźników. Wyznacza on procentową zmianę aktualnej ceny wobec ceny sprzed n sesji. Interpretacja jest taka sama jak wskaźnika Momentum, warto zwracać także uwagę na pojawiające się dywergencje.
  Dowiedz się więcej
 • Transformacja Fishera
 • Fisher Transform
 • Przekształca ceny na gaussowski rozkład normalny, wskazując tym samym ekstrema cenowe. Może zostać wykorzystany do wyznaczania miejsc zwrotnych trendu.
  Dowiedz się więcej
 • Price Volume Trend
 • Price Volume Trend
 • Także: Price-Volume Trend
 • PVT
 • Pozwala ocenić kierunek i siłę zmian ceny. Składa się z linii skumulowanego wolumenu, do której dodawane lub odejmowane są procentowa zmiana trendu ceny oraz wolumen.
  Dowiedz się więcej
 • TRIX
 • TRIX
 • Triple Exponential Average - Potrójna Średnia Wykładnicza
 • TRIX
 • Oscylator używany do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. Oscyluje wokół linii 0, dodatnie odczyty wskazują na wykupienie (a także wzrost momentum), zaś ujemne na wyprzedanie (spadek momentum)
  Dowiedz się więcej
 • VWMA
 • VWMA
 • Volume Weighted Moving Average - Ważona Średnia Krocząca Wolumenu
 • VWMA
 • Analogiczna do ważonej średniej kroczącej (WMA), z tym, że wagi cen są przypisane do wolumenu obrotu. Wyższy wolumen = wyższa waga ceny zamknięcia użytej do obliczenia średniej. Może być wykorzystana na wykresie także jako wsparcie/opór.
  Dowiedz się więcej
 • Wskaźnik równowagi wolumenu
 • On Balance Volume
 • OBV
 • Jest wskaźnikiem momentum, wykorzystującym zmiany wolumenu do przewidywania zmian cen. Wskazuje także na byczy/niedźwiedzi sentyment rynku. W odróżnieniu od wskaźnika Akumulacji/Dystrybucji, OBV w założeniu przewiduje ruchy "smart money" - dużych graczy. Bezwzględna wartość wskaźnika nie ma znaczenia, ponieważ jest wartością skumulowaną, zależną od daty rozpoczęcia pomiaru. Należy śledzić kierunki zmian OBV, a także dywergencje.
  Dowiedz się więcej
 • Ważona Średnia Krocząca
 • Moving Average Weighted
 • Ważona średnia krocząca
 • WMA
 • Średnie kroczące mają na celu wygładzenie wykresu ceny i potwierdzanie trendu. Powstają za pomocą dodania do siebie cen (zazwyczaj zamknięcia) z danego okresu i podzieleniu ich przez liczbę cen wziętych pod uwagę. WMA jest obliczana na podstawie średniej ważonej, gdzie większe wagi mają najnowsze notowania.
  Dowiedz się więcej
 • Williams %R
 • Williams %R
 • %R Williamsa
 • %R
 • Wskazuje relację aktualnej ceny zamknięcia do maksymalnej i minimalnej z zadanego okresu. Przyjmuje wartości od 0 do -100. Twórca przyjmował wartości -80 jako sygnał wyprzedania, a powyżej -20 jako wykupienie.
  Dowiedz się więcej
 • Williams Alligator
 • Williams Alligator
 • Wskaźnik zaproponowany przez Billa Williamsa, jest on zestawem 3 średnich kroczących (niebieskiej, zielonej, czerwonej) o różnych okresach i przesunięciach w przód.
  Dowiedz się więcej
 • Williams Fractal
 • Williams Fractal
 • Wskaźnik Billa Williamsa. Wyróżnia się fraktale kupna i sprzedaży, a każdy z nich jest zbudowany z minimum 5 świec. Najwyższa wartość świecy środkowej musi być większa od największych wartości 4 świec ją otaczających w przypadku fraktali kupna i odwrotnie dla fraktali sprzedaży.
  Dowiedz się więcej
 • Wolumen
 • Volume
 • Vol
 • Dostarcza informacji o łącznej liczbie transakcji w przedziale czasowym. Może być wykorzystywany przy analizie siły trendu.
  Dowiedz się więcej
 • Wolumen netto
 • Net Volume
 • Wskaźnik wyliczany jest przez odjęcie wolumenu akcji sprzedanych, gdy cena rosła od wolumenu akcji sprzedanych, gdy cena spadała w danym okresie czasu.
  Dowiedz się więcej
 • Wskaźnik Masy
 • Mass index
 • Identyfikuje potencjalne miejsca zmiany trendu przez analizę rozszerzania się i kurczenia zakresów cenowych. Opiera się o 9-dniowe EMA. Wzrost wskaźnika powyżej uznaniowego punktu, a następnie jego spadek sugeruje zmianę trendu.
  Dowiedz się więcej
 • Wskaźnik Vortex
 • Vortex Indicator
 • VTX
 • Służy do wyznaczania zmiany i kontynuacji trendu. Składa się z dwóch linii - VI+ i VI-. Ich przecięcie oznacza zmianę trendu, zaś oddalanie się od siebie - wzrost jego siły.
  Dowiedz się więcej
 • Wskaźnik/ Oscylator SMI Ergodic
 • SMI Ergodic Indicator/ Oscillator
 • Jest analogiczny do Prawdziwego Wskaźnika Siły (TSI), z tym, że zawiera linię sygnałową, która jest kroczącą średnią wykładniczą ze wskazań oscylatora.
  Dowiedz się więcej
 • Współczynnik korelacji
 • Correlation Coefficient
 • Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
 • Pozwala określić w jakim stopniu ruchy ceny waloru są powiązane z ruchem innego. Wskazanie +1 oznacza doskonałe powiązanie dodatnie (wzrost cen jednego waloru - wzrost cen drugiego), zaś -1 doskonałe ujemne (wzrost cen jednego waloru - spadek cen drugiego).
  Dowiedz się więcej
 • Wygładzona średnia krocząca
 • Smoothed Moving Average
 • SMMA
 • Tutaj wygładzanie polega na przypisywaniu mniejszych wag starszym wynikom, aby zmniejszyć szum rynkowy. Same wyniki jednak nie są usuwane z obliczeń, ale mają coraz mniejszy wpływ na wynik.
  Dowiedz się więcej
 • Wykładnicza średnia krocząca (EMA)
 • Moving Average Exponential
 • EMA
 • Średnie kroczące mają na celu wygładzenie wykresu ceny i potwierdzanie trendu. Powstają za pomocą dodania do siebie cen (zazwyczaj zamknięcia) z danego okresu i podzieleniu ich przez liczbę cen wziętych pod uwagę. EMA podobnie jak WMA nadaje coraz wyższą wagę nowszym notowaniom tyle, że nie w sposób równomierny, a wykładniczy. Ten sposób obliczania zwiększa szybkość reakcji średniej na zachowanie ceny.
  Dowiedz się więcej
 • Relative Vigor Index
 • Relative Vigor Index
 • RVI
 • Mierzy siłę trendu przez porównanie ceny zamknięcia z zakresem zmian i wygładzając wynik. Interpretacja jest podobna jak przy MACD czy RSI. Wskaźnik powinien rosnąć przy nabieraniu momentum przez rynek byka. Warto zwracać również uwagę na dywergencje.
  Dowiedz się więcej
 • Względny wskaźnik płynności
 • Relative Volatility Index
 • RVI
 • RVI to narzędzie mierzące kierunek zmian cen przy użyciu średniego odchylenia standardowego. Jego odczyty mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Po wyrysowaniu poziomów 20/80 lub 30/70 można traktować go jako wyznacznik wyprzedania/wykupienia rynku. Lepsze efekty przynosi jednak obserwowanie przecięcia poziomu 50. Przecięcie w górę poziomu 50 to sygnał kupna, natomiast w dół – sprzedaży.
  Dowiedz się więcej
 • Oscylator volumenowy
 • Volume Oscillator
 • P(VO)
 • Przedstawiany w formie histogramu na podstawie różnicy między szybszą (zazwyczaj 14-dniowa) i wolniejszą (zazwyczaj 28-dniowa) średnią kroczącą wolumenu. Oscylator powinien rosnąć przy wzrostach rynku, w przypadku wykupienia odwraca on swój kierunek (analogicznie przy spadkach).
  Dowiedz się więcej
 • Zig Zag
 • Zig Zag
 • Wyznacza punkty zwrotne na wykresie, gdzie cena odwraca się o większy procent, niż założono. Następnie punkty są łączone prostymi, tworząc zygzak. Pomaga to w identyfikacji trendów, eliminując losowe fluktuacje ceny.
  Dowiedz się więcej
 • Zmienność historyczna
 • Historical Volatility
 • HV
 • Jest statystyczną miarą rozproszenia (dyspersji) zwrotów z danego waloru lub indeksu. Z jednej strony niskie odczyty sugerują niską zmienność i niskie potencjalne zyski, z drugiej zaś wysokie odczyty dają przesłanki o wysokiej zmienności i możliwości dużych zysków, ale i strat.
  Dowiedz się więcej
 • Zyskaj pewność
 • Know Sure Thing
 • KST
 • Oscylator momentum oparty o RoC. Wyliczany jest przez zsumowanie Temp Zmian z 4 różnych okresów i utworzenie linii sygnałowej z 9-okresowej prostej średniej kroczącej z KST. Interpretacja wygląda podobnie jak w przypadku RSI, sygnałami są także przecięcia linii.
  Dowiedz się więcej
 • Standardowe Punkty Pivota
 • Pivot Points Standard
 • Także: punkty Pivota, punkty zwrotu, Pivot Points
 • Wyznaczają potencjalne punkt zwrotne na bazie przeszłych poziomów cenowych świeczki z wybranego interwału. Składają się z centralnego pivota (PP) - powyżej którego należy szukać okazji do sprzedaży, a poniżej do kupna - oraz kolejnych poziomów wsparć (S1, S2, S3 - poniżej PP) oraz oporów (R1, R2, R3 - powyżej PP), które można wykorzystać do zawierania transakcji na odbicie od nich.
  Dowiedz się więcej
 • SuperTrend
 • SuperTrend
 • Jest wskaźnikiem śledzącym trend, obliczanym w oparciu o CCI oraz ATR. Generuje sygnały kupna, gdy zamyka się powyżej aktualnej ceny (zmienia wtedy kolor na zielony), a sprzedaży - gdy poniżej (kolor czerwony), sugeruje to także zmianę obecnego trendu. Jego linia może być także wykorzystywana jako dynamiczny opór lub wsparcie.
  Dowiedz się więcej
 • VWAP
 • VWAP
 • Volume Weighted Average Price, Średnia cena ważona wolumenu (/wolumenem)
 • VWAP
 • Wyznacza średnią cenę waloru opierając się o jego wolumen. Interpretuje się go tak, jak zwykłą średnią kroczącą ważoną, gdzie wagą jest wolumen - jego wzrost sugeruje trend wzrostowy, zaś spadek - spadkowy. Ważnym sygnałem jest także położenie ceny względem VWAP - cena ponad średnią daje sygnał do kupna, zaś poniżej - do sprzedaży.
  Dowiedz się więcej