POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SQUABER.COM

 

§.1
Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Wielicka 16 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-103), NIP 6751476261, REGON 122572615, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439216, o kapitale zakładowym 140 200,00 zł. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się pojęcia wyjaśnione w Regulaminie lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane przy zakładaniu konta w naszym sklepie internetowym, edycji profilu, składaniu zamówienia, kontakcie z nami oraz zapisie na newsletter są zawsze traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2
Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
  1. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres do dostawy zamówienia oraz dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Swoje dane możesz zmodyfikować w dowolnym momencie z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu do Konta.
  2. Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane osobowe niezbędne do jego realizacji (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy dla zamówienia). Możesz też podać dodatkowe informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli podałeś takie dane tworząc Konto na naszej stronie, to dane te zostaną automatycznie użyte w formularzu zamówienia – masz oczywiście możliwość ich modyfikacji. Informacje podane w formularzu zamówienia będą zapisane w bazie sklepu.
  3. Jeżeli, na Twoją prośbę, wystawiamy Ci fakturę, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.
  4. Jeżeli odstąpisz od umowy zawartej w naszym sklepie lub złożysz reklamację, to przekazujesz nam dane z formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego.
  5. Jeżeli kontaktujesz się z nami przy użyciu poczty elektronicznej, to udostępniasz nam swój adres e-mail (adres nadawcy wiadomości), a w treści wiadomości możesz dodatkowo zawrzeć inne dane osobowe.
 2. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter, e. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@squaber.com.
 5.  Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8.  Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 10. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych poniższym podmiotom:
  1. Home.pl S.A. – w celu przechowywania danych na serwerze
  2. GetResponse Sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu mailingowego dla osób zapisanych do newslettera sklepu,
  3. Poczta Polska S.A., Inpost Paczkomaty sp. z o.o., DPD POLSKA sp. z o.o. – w celu doręczania przesyłek z zamówieniami,
  4. ACC SOLUTIONS Dorota Sauczek – w celu obsługi księgowej.

§3

Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Przy pierwszej wizycie w sklepie zobaczysz informację na temat plików cookies. Jej zaakceptowanie i zamknięcie oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies według postanowień polityki prywatności.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 2. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnętrznie w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  6. pliki cookies administratorów serwisów społecznościowych.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.