Formacja Gwiazdy Porannej lub Wieczornej jest wyjątkowo skutecznym sygnałem. Ma związek z bardzo wyraźnym sygnałem o osłabnięciu trendu.

Budowa

gwiazdy 1

Rysunek 1. Gwiazda Poranna oraz Wieczorna

Gwiazdy są jednymi z najsilniejszych sygnałów generowanych przez świece japońskie. Gwiazda poranna oraz wieczorna są złożone z trzech świec (rysunek 26), z czego pierwsza jest silnym ruchem zgodnym z panującym trendem. Druga świeca ma niewielki korpus (bywa też świecą doji co czyni formację jeszcze silniejszą). Długość cieni w przypadku „gwiazdy” nie musi mieć znaczenia, jednak kiedy rozpatrujemy gwiazdę poranną i w miejsce środkowej świecy pojawi się młot lub odwrócony młot to sygnał jest czytelniejszy. Podobnie w przypadku gwiazdy wieczornej, kiedy to w jej skład wchodzi spadająca gwiazda lub wisielec. Następnie rynek daje potwierdzenie w postaci długiej świecy w kierunku przeciwnym do bieżącego trendu. W gwiazdach ważna jest luka cenowa między świecą pierwszą, a drugą. Luka cenowa między środkową a ostatnią świecą wzmacnia formację, ale nie jest niezbędna. Warto też pamiętać, że za lukę cenową na rynku walutowym postrzega się również wolne miejsce między ceną zamknięcia poprzedniej świecy a ceną otwarcia kolejnej. Cienie mogą zachodzić na korpusy świec. Ma to związek z płynnością na rynku Forex, która implikuje niemalże ciągłe notowania.

Psychologia

Kiedy trend trwa w najlepsze i na pierwszy rzut oka nie widać nic niepokojącego (długa świeca zgodna z trendem) pojawia się luka cenowa. Luki przeważnie sygnalizują kontynuację trendu. Jednak kiedy zamiast kolejnego silnego ruchu pojawia się mały korpus jest to wybitny sygnał zawahania się na rynku. Większość inwestorów albo zamyka swoje dotychczasowe pozycje, albo co najmniej je zabezpiecza nie chcąc utracić zarobionych w poprzednim ruchu. Dlatego kiedy tylko pojawi się więcej osób chcących wykorzystać taki sygnał, to odwrócenie trendu jest nieuniknione. W pierwszej kolejności wybite zostaną stop lossy, a następnie do ruchu przyłączą się kolejni inwestorzy widząc, że tendencja na rynku uległa odwróceniu (jest to moment, w którym trzecia świeca się w pełni ukształtowała).

Wykorzystanie

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na siłę i długość ruchu poprzedzającego pojawienie się gwiazdy wieczornej lub porannej. Skuteczność formacji wzrośnie kiedy inwestorzy będą już zmęczeni panującą tendencją. Może mieć to miejsce po dynamicznym i silnym ruchu (np. krótki, ale niezwykle mocny spadek), szybko zarobione pieniądze pozwolą na zamknięcie pozycji bez zastanowienia – co da powód do wzrostów. Także osoby, które nie załapały się na spadek z większą werwą przystąpią do kupowania wietrząc szansę na równie szybki wzrost. Na rysunku 2 przedstawiono Gwiazdę Poranną na parze EUR/USD.

gwiazdy 2

Rysunek 2. Przykład Gwiazdy Porannej, EUR/USD

Jak widać na przykładzie, ruch jaki nastąpił po formacji był zdecydowany i długotrwały. Natomiast nie zawsze rynek tak reaguje. Rysunek 3 (GBP/USD) prezentuje formację Gwiazdy Wieczornej, której gwiazda była jednocześnie formacją Spadającej Gwiazdy. Pomimo tak silnego sygnału rynek potrzebował chwili czasu na ostateczne zejście w dół.

gwiazdy 3

Rysunek 3. Przykład Gwiazdy Wieczornej, GBP/USD

Wszystkie formacje świecowe świetnie nadają się do potwierdzania istotnych wsparć i oporów, formacji cenowych, poziomów Fibonacciego, linii trendu czy kanałów cenowych. Rysunek 4 świetnie pokazuje, jak formacja Gwiazdy Wieczornej potwierdziła formację podwójnego szczytu na parze walutowej EUR/USD. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że  sygnały te wygenerowane zostały po idealnym zrealizowaniu zasięgu formacji chorągiewki. Jeszcze jednym elementem sygnalizującym spadki była dywergencja między wskaźnikiem RSI, a ceną.

gwiazdy 4

Rysunek 4. Gwiazda Wieczorna oraz Podwójny Szczyt, EUR/USD

Kolejny przykład (rysunek 5) prezentuje parę walutową NZD/USD i formację Gwiazdy Porannej, która ukazała się na zniesieniu zewnętrznym 1.618. Pomimo tak dogodnego miejsca formacja ta dała jedynie sygnał do krótkiej korekty. Stało się tak dlatego, że dominującym trendem był trend spadkowy, główną zasadą podczas inwestowania jest dokonywanie transakcji zgodnych z dominującym trendem. W innym przypadku narażamy się na większą liczbę błędnych decyzji.

gwiazdy 5

Rysunek 5. Gwiazda Poranna oraz Fibonacci, NZD/USD