Formacja Gartley’a została pierwszy raz zaprezentowana przez H.M. Gartley’a w swojej książce „Profit in the Stock Market”, stąd też jej nazwa. Krytyczny w formacji jest punkt B, który musi zakończyć się na zniesieniu 0.618 fali XA.

Formacja Gartley – budowa

gartley-bearish
Gartley spadkowy

Formacja Gartley’a powstaje w momencie zachowania odpowiednich relacji między poszczególnymi falami (opartymi na współczynnikach Fibonacciego). Najważniejszym w formacji jest punkt B, który musi zakończyć się na zniesieniu wewnętrznym 0.618 fali XA. Natomiast punkt D powinien znaleźć się na zniesieniu 0.786 fali XA (co widać na rysunku 1).

gartley-bullish
Gartley wzrostowy

Wszystkie relacje jakie zachowane są w formacji, to:

|XA| * 0.618 = |AB| – fala AB znosi 61,8% fali XA,
|XA| * 0.786 = |AD| – fala AD znosi 78,6% fali XA,
punt C powinien znaleźć się na jednym ze zniesień wewnętrznych Fibonacciego fali AB, zaczynając od 0.382, a kończąc na 0.886,
punkt D powinien znaleźć się na jednym ze zniesień zewnętrznych Fibonacciego fali BC, zaczynając od 1.13, kończąc na 1.618,
|AB| = |CD| – idealną formacją Gartley’a jest taka, w której fala AB oraz CD są sobie równe, nie jest to jednak relacja wymagana.

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Formacja Gartley – wykorzystanie i przykłady

Wszystkie formacje harmoniczne można wykorzystywać na dwojaki sposób. Po pierwsze jako sygnał do odwrócenia trendu, a po drugie jako sygnały kontynuacji trendu. Rysunek 2 prezentuje formację Gartley’a spadkowego wykorzystanego właśnie jako sygnał kontynuacji trendu spadkowego.

gartley-bearish-usdhuf-h1
Przykład Gartely’a spadkowego, USD/HUF

Przykład prezentuje parę walutową USD/HUF (Dolar Amerykański vs Forint Węgierski) na wykresie godzinowym. Gartley pojawił się po wzrostach będących jak się okazała korektą długoterminowego trendu spadkowego. Warto zauważyć, że jest zachowana zależność AB = CD, dzięki czemu sygnał nabiera jeszcze większej wartości. Podobnie, „idealny” Gartley pojawił się na wykresie pary walutowej CHF/JPY (Frank Szwajcarski & Jen Japoński). Tym razem wzrostowa formacja, występująca również jako kontynuacja trendu – rysunek 3.

gartley-bearish-chfjpy-h1
Przykład Gartley’a wzrostowego, CHF/JPY

Przy wykorzystywaniu formacji harmonicznych warto zwracać uwagę, na świece japońskie. Określony poziom wsparcia bądź oporu przez zgrupowanie zniesień (punkt D) może zostać zwyczajnie w świecie przebity. Jednak w przypadku, gdy do weryfikacji tego co się dzieje wykorzystamy świece japońskie, prawdopodobieństwo sukcesu wzrośnie diametralnie. Na rysunku 4 widać, że w punkcie D pojawiła się formacja Młota.  W przypadku chęci wykorzystania formacji harmonicznych jako sygnał odwrócenia trendu, warto zweryfikować, czy między ekstremami w punktach X oraz D jest dywergencja między ceną a oscylatorem (np. RSI, MACD czy CCI). Dywergencja może być również badana miedzy punktem B i D (jak na rysunku 4 – notowania Ropa). W tym przypadku również odcinek AB jest równy odcinkowi CD.

ropa-m5-gartley-bearish
Gartley spadkowy oraz RSI, Ropa