Obie te formacje mają podobny charakter co Objecie, natomiast w związku z tym, że odwrócenie nie jest tak zdecydowane, także i skuteczność jest mniejsza.

Przenikanie oraz Zasłona Ciemnej Chmury – budowa

przenikanie-zaslona-ciemnej-chmury
Przenikanie oraz Zasłona Ciemnej Chmury

Formacja Przenikania to formacja w której pierwsza świeca powinna mieć długi korpus i być podażowa. Kolejna świeca ma otwarcie poniżej minimum świecy pierwszej oraz zamkniecie powyżej połowy korpusu tej świecy (tak jak zaprezentowano na rysunku 1).

Natomiast formacja Zasłony Ciemnej Chmury jest opisywana jako formacja dwuświecową złożona z długiej białej świecy oraz następującej po niej świecy czarnej, której otwarcie jest powyżej maksimum pierwszej oraz zamknięcie poniżej połowy korpusu poprzedniej świecy – również rysunek 1. Na rynku walutowym oraz kontraktów terminowych, zwłaszcza na bardzo płynnych walorach, mniej istotne jest otwarcie poniżej minimum lub maksimum poprzedniej świecy. Ze względu właśnie na płynność tych rynków, luki cenowe tam powstałe są znikome i niezwykle rzadko zdarza się, że są na tyle duże by wykroczyły po za ekstremum poprzedniej świecy. Należy wtedy stosować zasadę, że druga świeca otwiera się poniżej lub powyżej zamknięcia świecy pierwszej. Natomiast takie wyjątkowe sytuację, które spełniają wcześniej przytoczony, bardziej restrykcyjny warunek trzeba potraktować jako szczególną okazję i wyjątkowy sygnał.

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Przenikanie oraz Zasłona Ciemnej Chmury – psychologia

Formacje te są obrazem zmiany nastrojów wśród inwestorów. Pierwszy okres tej formacji (pierwsza świeca) jest zdominowany przez zwolenników dotychczasowego trendu. Nie widać, aby były problemy z utrzymaniem kierunku. Otwarcie drugiej świecy w dalszym ciągu potwierdza kontynuację. Jednak to co do dzieje się dalej powoduje chaos w szeregach osób, które posiadają pozycję. Połowa korpusu długiej świecy jest traktowana jako swoista bariera dla korekty. W przypadku formacji Przenikania i Zasłony Ciemnej Chmury drugi okres zamyka się powyżej tego newralgicznego momentu. Inwestorzy bojąc się przed dalszą utratą zysków zmykają pozycję powodując, że rynek pogłębia korektę. Należy tutaj zawrócić uwagę, że skuteczność tej formacji zależy od wielu czynników, jest jedną ze słabszych formacji wieloświecowych. Jednak w momencie kiedy druga świeca jest świecą Marubozu sygnał się wzmacnia, ponieważ nie widać żadnego zawahania.

Przenikanie oraz Zasłona Ciemnej Chmury – wykorzystanie

Jak już wspomniano wcześniej, formacja ta jest jedną ze słabszych wśród formacji wieloświecowych. Wiele zależy od tego w jakim miejscu się pojawi oraz z jakiś świec się składa. W momencie, kiedy mamy koniec dłuższej korekty i rynek zniósł np. 61,8% poprzedniego ruchu to miejsce to jest dobrym do pojawienia się skutecznej formacji Przenikania bądź Zasłony Ciemnej Chmury. Jeżeli dodamy do tego Marubozu Zamknięcia – jako świeca pierwsza oraz Marubozu jako świeca druga to otrzymamy silny sygnał. Zasada jest taka, że im głębsza penetracji świecy drugiej w pierwsza, oraz im większy korpus świecy pierwszej tym silniejszy generuje sygnał. Podczas kształtowania się tych formacji należy bacznie obserwować zachowanie rynku i być wyczulonym na wszelkiego rodzaju zawahania.

eurusd-zaslona-ciemnej-chmury-przenikanie-h4
Przykłady Przenikania oraz Zasłony Ciemnej Chmury, EUR/USD

Jak widać na rysunku 2 pojawiające się formacje w nieprzypadkowych miejscach (wsparcia lub opory wyznaczone przez linie trendu) dają trafne sygnały. Warto zawsze stosować kilka technik jednocześnie. EURUSD w tym okresie był w silnym trendzie wzrostowym, należało zatem szukać okazji do wejścia na kup.

przenikanie-gbpusd-m5
Przykłady Przenikania i Zasłony Ciemnej Chmury, GBP/USD

Na rysunku 3 zaznaczono numerem 1 Zasłonę Ciemnej Chmury, natomiast numerami 2 oraz 3 formacje Przenikania, jak widać także na GBPUSD ( kurs funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego) formacje te wygenerowały poprawne sygnały. Na rysunku 4 wykorzystano zniesienie zewnętrzne Fibonacciego – 1.618 jako weryfikację formacji Zasłony Ciemnej Chmury na parze EUR/NOK (Euro vs Korona Norweska). Warto zwrócić uwagę na fakt, że formacja pojawiła się poniżej poziomu, nie dotykając go żadną ze swoich cen. Dopiero kolejna świeca naruszyła wspomniany opór. Zawsze lepiej gdy poziom oporu bądź wsparcia zostaje naruszony (najlepiej tylko cieniem).

zaslona-ciemnej-chmury-fibonacci-eurnok-m30
Zasłona Ciemnej Chmury oraz Fibonacci, EUR/NOK

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!