Jedną z najbardziej popularnych formacji jednoświecowych jest formacja Młota (Hammer), która jest formacją odwrócenia trendu spadkowego.

Budowa

mlot 1

Rysunek 1. Formacja Młota

Tak jak pokazano na rysunku 1 składa się z krótkiego korpusu oraz długiego dolnego cienia – jego długość powinna być minimum 2 razy dłuższa od korpusu, natomiast nie większa niż 3 krotność korpusu. Nie mniej jednak każdy kształt przypominający młotek ma podobny wydźwięk kiedy pojawi się po spadkach. Górny korpus powinien być niewiększy niż 10%-20% długości całej świecy. Większe znaczenie ma młot bez górnego cienia. Kolor korpusu jest obojętny, jednak formacja zapowiada odwrócenie trendu spadkowego, stąd też biały korpus nadaje większej wiarygodności takiemu scenariuszowi.

Psychologia

Z psychologicznego punktu widzenia, formacja ta jest skuteczna, ponieważ po silnych spadkach pokazuje zwątpienie w siłę niedźwiedzi. Cena podążyła bowiem w dół, jednak jeszcze w tym samym okresie siła popytu stała się na tyle duża, że pokonała podaż i wyciągnęła cenę na poziomy zbliżone do otwarcia (a nawet wyższe w przypadku białego młota). Widać w takiej formacji, że osiągnięty poziom cen jest atrakcyjny dla strony kupującej i daje to możliwości do dalszego wzrostu cen, kiedy popyt okaże się wystarczający.

Wykorzystanie

Świece tego typu jak już wspomniano dają silne sygnały po szybkim i mocnym spadku. Często zdarza się, że są pierwszym sygnałem osłabienia strony podażowej. Wyznaczają poziomy wsparcia. Ponieważ jest to formacja jednoświecowa wymaga potwierdzenia w postaci następnej świecy popytowej. Dla pozycji długiej stop loss powinien być ustawiony poniżej cienia młota (przykłady ukazano na rysunku 2 oraz 3).

mlot 2

Rysunek 2. Młot, EUR/USD

Jak widać na przykładzie EUR/USD Młot w dobrym miejscu potrafi spowodować dynamiczny i zdecydowany ruch. Rysunek 3 przedstawia przykłady Młota na parze walutowej GBP/JPY.

mlot 3

Rysunek 3. Młot, GBP/JPY

Dobrymi okazjami do zawarcia transakcji jest pojawienie się tej formacji na linii trendu (rysunek 4), poziomie Fibonacciego (rysunek 5). czy też ważnym wsparciu bądź oporze. Niezmiernie ważne jest, aby świece łączyć razem z innymi technikami, które pokazują potencjalne miejsca zwrotne na rynku. Na przykładzie przedstawionym na rysunku 4, aż pięciokrotnie pojawiła się ta formacja. Trzy razy pojawiła się na linii trendu sygnalizując, że inwestorzy ją dostrzegli i jest bardzo prawdopodobne, że będą kontynuowali trend. Formacje o numerach 2,3 oraz 5 posiadają dłuższy cień niż jest to wskazane w założeniach teoretycznych, jednak należy zawsze do analizy technicznej podchodzić z pewną dozą subiektywności. Najważniejsze jaka była reakcja uczestników rynku w tym momencie. Wydźwięk młota jest taki, że inwestorzy nie akceptują pewnych niskich poziomów i podciągają cenę do góry. Im dynamiczniejszy ten ruch powrotny, tym pewniejszy sygnał płynących z formacji.

mlot 5

Rysunek 4. Młot oraz linia trendu, EUR/USD

Natomiast na rysunku 5 przedstawione jest połączenie młota z poziomami Fibonacciego. Na parze USD/CHF formacja ta pojawiła się najpierw  na zniesieniu wewnętrznym 0.618, a następnie na 0.5. Ten drugi sygnał dał początek bardzo dynamicznemu ruchowi. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w obu przypadkach przed pojawieniem się młota rynek już wcześniej wracał z niższych poziomów cenowych pozostawiając za sobą cień. Jednak dopiero formacja spowodowała dalszy ruch na północ.

mlot 6

Rysunek 5. Młot oraz Fibonacci, USD/CHF