Formacja świecowa Młota jest jednym z najważniejszych układów analizy technicznej, które inwestorzy wykorzystują do podejmowania decyzji. Jest to formacja świecowa, która może wskazywać na odwrócenie trendu i potencjalny wzrost cen. Poniżej omówimy charakterystykę formacji świecowej młota, opiszemy jak ją rozpoznać na wykresie i jakie są potencjalne perspektywy dalszego ruchu po jej wystąpieniu.

Formacja młota – budowa

mlot
Formacja Młota

Jak pokazano na rysunku 1, formacja Młota składa się z krótkiego korpusu oraz długiego dolnego cienia – jego długość powinna być minimum dwa razy dłuższa od korpusu, natomiast nie większa niż jego trzykrotność. Nie mniej jednak każdy kształt przypominający Młotek ma podobny wydźwięk, kiedy pojawi się po spadkach. Górny korpus powinien być nie większy niż 10%-20% długości całej świecy. Silniejszą formacją będzie Młot bez górnego cienia. Kolor korpusu nie jest kluczowym elementem, jednak formacja zapowiada odwrócenie trendu spadkowego, stąd też biały korpus nadaje większej wiarygodności takiemu scenariuszowi.

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Formacja młota – psychologia

Z psychologicznego punktu widzenia formacja ta po silnych spadkach pokazuje zwątpienie w siłę niedźwiedzi. Cena podążyła bowiem w dół, jednak jeszcze w tym samym okresie siła popytu stała się na tyle duża, że pokonała podaż i wyciągnęła kurs na poziomy zbliżone do ceny otwarcia (a nawet wyższe w przypadku białego młota). Widać w takiej formacji, że osiągnięty poziom cen jest atrakcyjny dla strony kupującej i daje to możliwości do dalszego wzrostu, kiedy popyt okaże się wystarczający. To jest właśnie sygnał odwrócenia trendu i potencjalnego wzrostu kursu

Formacja młota – wykorzystanie i przykłady

Świece tego typu jak już wspomniano dają silne sygnały po szybkim i mocnym spadku. Często zdarza się, że są pierwszym sygnałem osłabienia strony podażowej. Wyznaczają poziomy wsparcia. Ponieważ formacja Młota jest formacją jednoświecowa wymaga potwierdzenia w postaci następnej świecy popytowej. Dla pozycji długiej stop loss powinien być ustawiony poniżej cienia młota (przykłady ukazano na rysunku 2 – wykres kurs euro do dolara amerykańskiego EURUSD oraz na rysunku 3 – GBPJPY).

mlot-eurusd-h1
Młot, EUR/USD

Jak widać na przykładzie EUR/USD Młot w dobrym miejscu potrafi spowodować dynamiczny i zdecydowany ruch. Rysunek 3 przedstawia przykłady Młota na parze walutowej GBP/JPY.

mlot-gpbjpy-h4
Młot, GBP/JPY

Dobrymi okazjami do zawarcia transakcji jest pojawienie się tej formacji na linii trendu (rysunek 4), poziomie Fibonacciego (rysunek 5). czy też ważnym wsparciu bądź oporze. Niezmiernie ważne jest, aby świece łączyć razem z innymi technikami, które pokazują potencjalne miejsca zwrotne na rynku. Na przykładzie przedstawionym na rysunku 4, aż pięciokrotnie pojawiła się ta formacja. Trzy razy pojawiła się na linii trendu sygnalizując, że inwestorzy ją dostrzegli i jest bardzo prawdopodobne, że będą kontynuowali trend. Formacje o numerach 2,3 oraz 5 posiadają dłuższy cień niż jest to wskazane w założeniach teoretycznych, jednak należy zawsze do analizy technicznej podchodzić z pewną dozą subiektywności. Najważniejsze jaka była reakcja uczestników rynku w tym momencie. Wydźwięk młota jest taki, że inwestorzy nie akceptują pewnych niskich poziomów i podciągają cenę do góry. Im dynamiczniejszy ten ruch powrotny, tym pewniejszy sygnał płynących z formacji.

mlot-eurusd-m15-16072012
Młot oraz linia trendu, EUR/USD

Na rysunku 5 przedstawiono połączenie Młota oraz poziomów Fibonacciego. Na parze USDCHF ( kurs dolara amerykańskiego do franka szwajcarskiego) formacja Młota pojawiła się najpierw na zniesieniu wewnętrznym 0.618, a następnie na psychologicznym poziomie 0.5. Ten drugi sygnał dał początek bardzo dynamicznemu ruchowi. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w obu przypadkach przed pojawieniem się formacji rynek już wcześniej wracał z niższych poziomów cenowych, pozostawiając za sobą cień. Jednak dopiero formacja Młota spowodowała dalszy ruch na północ.

mlot-usdchf-m30
Młot oraz Fibonacci, USD/CHF

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!