Kolejną formacją odwrócenia trendu spadkowego (pierwszą jest formacja Młota), która składa się tylko z jednej świecy jest Odwrócony Młot.

Budowa

odwr mlot 1

Rysunek 1. Odwrócony Młot

Sama nazwa jest bardzo wymowna, formacja odwróconego młota jest faktycznie odwróceniem młota – rysunek 1. Posiada mały korpus (czarny lub biały) oraz długi górny cień oraz brak lub niewielki dolny cień. Górny cień powinien być większy niż dwukrotność korpusu, ale niewiększy niż jego trzykrotność. Dolny cień nie powinien być dłuższy niż korpus (lub powinien stanowić nie więcej niż 20% całości świecy).

Psychologia

Formacja pojawia się po spadkach i jest sygnałem dla inwestorów, że poziom ceny na jakim aktualnie jest rynek jest za niski, ponieważ pojawia się popyt. Kupujący podnoszą cenę, jednak presja sprzedających jeszcze daje się we znaki. Nie mniej jednak może się okazać, że popyt będzie wystarczający do pokonania resztek sił podaży. Zwłaszcza, kiedy rynek jest już bardzo wyprzedany, zmęczony spadkami i czeka tylko na sygnał do kupna. Po silnej podaży w poprzednim okresie przedstawia nagłe zatrzymanie spadków, a stąd już niewiele trzeba, aby nastąpiło wybicie.

Wykorzystanie

Odwrócony młot daje sygnał kupna. Jest bardzo dobrą okazją do zawarcia pozycji, ze względu na minimalną wartość ryzyka – stop loss poniżej minimum świecy. Silnym sygnałem jest biały odwrócony młot bez cienia dolnego. Kupujący nie pozwolili na zejście ceny poniżej otwarcia, a byli w stanie nawet podciągnąć cenę na dużo wyższy pułap (długi górny cień). Jak wszystkie formacje jednoświecowe wymaga potwierdzenia. W przypadku, gdy korpus jest czarny niepewność co do skuteczności formacji rośnie, presja podaży jest na tyle duża, że ściąga cenę w dół pomimo pojawiającej się strony popytowej. Jednak potwierdzenie powinno wyjaśnić sytuację.

odwr mlot 2

Rysunek 2. Odwrócony Młot, GBP/USD

Na rysunku 2 ukazano przykłady wystąpienia formacji na parze walutowej GBP/USD. Punkt 1 wskazuje na bardzo ładny sygnał. Przed Odwróconym Młotem jest dynamiczna podaż, a po formacji potwierdzenie popytu w postaci silnej białej świecy. Pomimo tego, że rynek później zszedł ponownie w rejony minimum (tworząc formację młota), to było to jedynie potwierdzenie sygnału.. Celem tego przykładu jest zobrazowanie, że nawet w nie najlepszym miejscu (środek trendu, brak wyraźnego, dłuższego spadku przed formacją) Odwrócony Młot potrafi pobudzić popyt.

odwr mlot 3

Rysunek 3. Odwrócony Młot, EUR/CHF

Podobnie jak w przypadku innych formacji świecowych Odwrócony Młot świetnie nadaje się do potwierdzania poziomów wsparć i oporów. Przykład na parze walutowej EUR/USD (rysunek 4) jest wzorcowym zachowaniem rynku po wystąpieniu formacji na konkretnym poziomie cenowym. Miejsce wskazane strzałką w górę wskazuje idealne miejsce do zakupu. Jest to przecięcie się poziomu Fibonacciego oraz dolnego ograniczenia kanału cenowego. A co najważniejsze, pojawiła się formacja świecowa potwierdzająca, że inwestorzy zauważyli ten poziom wsparcia.

odwr mlot 4

Rysunek 4. Odwrócony Młot, Fibonacci oraz kanał cenowy, EUR/USD