Wskaźnik siły względnej – RSI (Relative Strength Index) stworzony został przez J. Welles Wildera jun. w celu ułatwienia podejmowania decyzji inwestycyjnych w połączeniu ze słupkowym wykresem cen akcji.

wskaznik-sily-wzglednej-na-przykladzie-notowan-spolki-gant
Wskaźnik RSI, Gant

Wskaźnik ten porusza się w stałej skali od 0% do 100% i obliczany jest wzorem:

rsi 2

Wzór – RSI – wskaźnik siły względnej

RSI – Relative Strength Index

U – suma dodatnich zmian ceny z n sesji (bądź średnia z dodatnich zmian cen z n sesji)

D – suma ujemnych zmian ceny z n sesji (bądź średnia z ujemnych zmian cen z n sesji)

 Liczba dni brana pod uwagę przy wyliczaniu sumy lub średniej (n) można dobierać dowolnie. Wilder zalecał stosowanie czternastodniowego wskaźnika, dobre efekty daje również 22-dniowy wskaźnik RSI oraz krótkoterminowo 9-dniowy. Reuters natomiast zamiast 22-dniowego okresu proponuje 21-dniowy. Kwestia doboru liczby dni jest indywidualna dla każdego rynku i inwestora, zależy od horyzontu czasowego inwestycji oraz od specyfiki danego waloru. Wskaźnik siły względnej RSI został stworzony na potrzeby analizy rynku akcji, aktualnie stosowany jest na praktycznie wszystkich rynkach, należy jednak pamiętać, że odnosić go można jedynie do ceny, nie powinien być używany do analizy innych wskaźników.

Wskaźnik RSI zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik RSI i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Wykorzystanie wskaźnika RSI

Jedną z najbardziej wiarygodnych i popularnych metod wykorzystywania RSI jest poszukiwanie dywergencji. Rozróżnia się dywergencję hossy – tzw. pozytywną, kiedy ceny tworzą kolejny dołek natomiast wskaźnik nie spada poniżej poprzedniego minimum oraz dywergencję bessy – inaczej negatywną, kiedy ceny tworzą kolejne szczyty, a wskaźnik nie dochodzi wyżej od poprzedniego maksimum.

dywergencja-miedzy-wskaznikiem-rsi-a-cena-na-przykladzie-notowan-spolki-kghm
RSI – dywergencja, KGHM

Dywergencje można traktować jako wstępny sygnał kupna, świadczą o słabnięciu siły trendu, ale należy poczekać na potwierdzenie zmiany trendu, ponieważ jak każda inwestycja niezgodnie z trendem, obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia. Na rysunku  2 zaprezentowano 14-dniowy wskaźnik RSI, który dla notowań KGHM Polska Miedź wykazał dywergencję. Sygnał silny, ponieważ obydwa szczyty wskaźnika znajdują się powyżej linii 70, która oznacza wyprzedanie rynku. Jednak pomimo tego rynek nie zmienił trendu na spadkowy, a jedynie na horyzontalny. Nie mniej był to wyśmienity sygnał do zamknięcia pozycji długich. W taki sposób RSI można z powodzeniem wykorzystywać.

Inna możliwość wykorzystania wskaźnika RSI

sygnaly-generowane-przez-wskaznik-rsi-na-podstawie-poziomow-wykupienia-i-wyprzedania-rynku-na-przykładzie-notowan-spolki-TVN
RSI – wykupienie/wyprzedanie, TVN

Kolejną możliwością wykorzystania wskaźnika RSI są stany wykupienia i wyprzedania. Poziomy wskaźnika, przy których stany te można zaobserwować są przez wszystkich autorów plasowane na wartościach 70 i 80 (wykupienie) i 30 i 20 (wyprzedanie) rynku. Jednak optymalne poziomy należy znaleźć indywidualnie dla każdego waloru. Interpretacja tej metody jest bardzo prosta, a mianowicie, kiedy wskaźnik będzie osiągał wartości powyżej poziomu wykupienia, nie należy kupować i analogicznie dla przejścia przez poziom wyprzedania rynku nie należy sprzedawać. Warto zwrócić uwagę, że mowa tutaj jest o nie kupowaniu i nie sprzedawaniu, ponieważ wskaźnik może utrzymywać się w poziomach wykupienia i wyprzedania bardzo długo. Na rysunku 3 przedstawiono notowania TVN, na którym niebieską przerywaną linią połączono sygnały generowane przez wskaźnik z aktualnym poziomem ceny. Widać, że wskaźnik RSI dawał słuszne sygnały, jednak wszystkie krótkoterminowe. Jedynie te generowane z trendem, tzn. sygnały kupna, są mocniejsze.

Na wykresie wskaźnika często zaznacza się dodatkowo poziom 50. W oparciu o niego można dokonywać transakcji kupna, gdy cena przechodzi od dołu przez ten poziom, lub sprzedaży, gdy cena przebija go od góry.

Podsumowanie wskaźnika RSI

Relative Strenght Index RSI jest z powodzeniem wykorzystywany przez wielu inwestorów, zarówno krótko- jak i długoterminowych. Dodatkowo wykazuje jeszcze jedną właściwość. Formacje cenowe takie jak głowa i ramiona czy chorągiewki są czasami nawet lepiej widoczne na wykresie wskaźnika niż na wykresie ceny.

Wskaźnik RSI zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik RSI i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!