Uważa się, że drugą najważniejszą formacja po Gwieździe Porannej i Wieczornej jest formacja Objęcia. Gdy występuje po wzrostach nazywana jest Objęciem Bessy, w przeciwnym przypadku jest to Objęcie Hossy.

Budowa

objecie 1

Rysunek 1. Formacja Objęcia Hossy i Bessy

Formacje Objęcia są formacjami dwuświecowymi odwrócenia trendu. Objęcie Hossy zapowiada nadejście wzrostów i składa się z pierwszej czarnej świecy oraz drugiej białej, której korpus w całości obejmuje korpus pierwszej świecy. Jak widać na rysunku 1 otwarcie drugiej świecy jest poniżej zamknięcia (a nie minimum) poprzedniej oraz zamknięcie powyżej otwarcia świecy pierwszej. W przypadku formacji Objęcia Bessy sytuacja jest analogiczna, tzn. korpus świecy drugiej w całości obejmuje korpus świecy pierwszej, z tym że pierwsza świeca jest popytowa, natomiast druga podażowa. W przypadku tych formacji cienie nie grają zbyt dużej roli. Objęciem nazwiemy również taką sytuację, w której korpusy świec będą równe sobie, jednak lepiej jest gdy korpus pierwszej jest znacznie mniejszy od drugiej świecy.

Psychologia

Wystarczy wczuć się w rolę inwestora posiadającego pozycję w momencie pojawienia się pierwszej świecy w formacji objęcia oraz po zamknięciu drugiego okresu aby wiedzieć dlaczego jest to niezwykle skuteczny sygnał. W ciągu kształtowania się tej formacji inwestorem miotają skrajne emocje – od radości (zamknięcie pierwszej świecy) do nawet rozpaczy lub złości w momencie kształtowania się drugiej świecy. Takie wahania nastrojów powodują, że inwestorzy nie wytrzymują presji i zamykają dotychczasowe pozycje w obawie przed stratami – co powoduje, że rynek wciąż rośnie, aż ostatecznie zamyka się powyżej otwarcia poprzedniej świecy. Ten moment jest już wystarczającym sygnałem do otwarcia długich pozycji, które z powodu braku strony przeciwnej (osoby wcześniej zamknęły swoje pozycje i z powodu lęku przed stratami nie otworzą kolejnych w tym samym kierunku) wywindują kurs na wyższe poziomy.

Wykorzystanie

Formacja ta jest niezwykle ważna i silna. Jej pojawienie się daje dużą szansę na odwrócenie dotychczasowego trendu i pozycje powinny być zawierane zaraz po zamknięciu drugiej świecy.

objecie 2

Rysunek 2. Przykład Objęcia Hossy, EUR/USD

Siła sygnału wzrasta wraz z wielkością drugiej świecy, najlepszymi okazjami są sytuacje, w których pierwsza świeca jest niewielka – inwestorzy zatrzymali się, zabrakło siły do kontynuacji ruchu, a druga świeca ma pokaźny korpus – nagłe odwrócenie i zdecydowanie pociąga za sobą euforyczne zakupy albo paniczną wyprzedaż – na rysunku 2 (EUR/USD) formacja oznaczona punktem 3. Na rysunku 3 (EUR/CHF) punkt 1 pokazuje formację spełniające te kryteria głównie ze względu na różnicę między wielkością pierwszej a drugiej świecy. Na rynkach bardzo często należy kierować się relatywnymi relacjami, a nie bezwzględnymi.

objecie 3

Rysunek 3. Przykład Objęcia Hossy i Bessy, EUR/CHF

Formacje te często pojawiają się na istotnych poziomach cenowych w taki sposób, że zamknięcie pierwszej świecy jest w okolicach tego poziomu natomiast druga świeca jest niejako powrotem zza granicy. Jest to sygnał, że rynek respektuje dane wsparcie bądź opór i mimo, że otworzył się odpowiednio powyżej lub poniżej niego, to wrócił.

objecie 4

Rysunek 4. Objęcie Bessy oraz Fibonacci, EUR/USD

Rysunek 4, prezentujący wykres pary walutowej EUR/USD, ukazuje jak można wykorzystać poziomy Fibonacciego do weryfikacji pojawiającej się formacji. W punkcie C Objęcie Bessy pojawiło się na zniesieniu zewnętrznym 1.618. Natomiast Objęcie Hossy jako potwierdzenie odwrócenia trendu na zniesieniu zewnętrznym 2.00 (oznaczone strzałką ku górze). Numerami zaznaczono formacje Objęcia Bessy jakie pojawiły się na wykresie. Warto przyjrzeć się im i zapamiętać kiedy są skuteczne.

objecie 5

Rysunek 5. Objęcie Hossy oraz linie trendu, GBP/JPY

Również formacje te idealnie pokazują ostateczne odwrócenie trendu. Na rysunku 5 widać jak formacja Objęcia Bessy dała początek dynamicznemu spadkowi na parze GBP/JPY. Pojawiła się w na linii trendu spadkowego, oraz na przebitej wcześniej linii trendu wzrostowego. Korpus drugiej świecy jest niemalże dwukrotnie większy od korpusu pierwszej.