Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence / Divergence), który skonstruowany został w latach 60. XX wieku przez Geralda Appla, łączy w sobie zalety zarówno oscylatorów, jak i wskaźników podążających za trendem. W przeciwieństwie do innych oscylatorów (np. wskaźnik RSI), MACD nie oscyluje w ustalonych granicach. Dopóki trend zwiększa impet, czyli dystans pomiędzy szybką i wolną średnią się zwiększa, wskaźnik ten w zależności od trendu tworzy nowe szczyty lub dołki.

Wskaźnik MACD – budowa i charakterystyka

MACD składa się z histogramu oraz dwóch linii powstałych na bazie trzech średnich wykładniczych:

Szybkie EMA
Wolne EMA
Sygnałowa SMA

Pierwsza linia wskaźnika najczęściej przedstawiana jako linia ciągła nazwana jest szybką linią MACD. Ukazuje ona różnicę między krótkoterminową oraz długoterminową średnią kroczącą. 

Druga przerywana linia nazywana jest wolną linią MACD i stanowi wykładniczą średnią kroczącą szybkiej linii MACD

Histogram tworzy się odejmując wolną linie MACD od linii szybkiej. Różnica rysowana jest jako sekwencja pionowych słupków

Sygnały generowane przez wskaźnik MACD na przykładzie notowań spółki Gant

Wskaźnik MACD zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik MACD i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Wykorzystanie wskaźnika MACD

Sygnałem kupna jest przecięcie wolnej linii przez szybką od dołu w momencie kiedy znajdują się poniżej linii 0, natomiast sygnałem sprzedaży przecięcie linii sygnalnej przez linię MACD od góry powyżej linii 0. Sygnały tego rodzaju zaznaczono okręgami na rysunku 1. Czerwonym kolorem zaznaczono sygnały błędne, w tedy linia szybka przebiła wolną po czym od razu wróciła z powrotem. Kolorem niebieskim zaznaczono momenty, w których wskaźnik MACD się sprawdził.

Sygnały generowane przez wskaźnik MACD na przykładzie notowań spółki KGHM

Dywergencje występujące pomiędzy histogramem wskaźnika MACD (lub liniami wskaźnika) a wykresem ceny. Jedną z takich bardzo wyraźnych dywergencji pokazano na rysunku 2. Linia niebieska wskazuje okres, w którym ceny akcji spółki rosły tworząc nowy, położony dużo wyżej szczyt, natomiast wskaźnik utworzył szczyt już poniżej poprzedniego. Dywergencja została wykazana zarówno na słupkach histogramu jak i na liniach wskaźnika.

Trochę inna sytuacja miała miejsce w przypadku notowań spółki KGHM, co zaprezentowano na powyżej. Akcje spółki KGHM utworzyły podwójny szczyt, natomiast wskaźnik wykazał dywergencję, która zaznaczona została niebieską linią zarówno na liniach MACD jak i na histogramie. Oczywiście w przypadku obydwóch szczytów wskaźnik wygenerował sygnał sprzedaży poprzez przecięcie się linii.

Na rysunku czerwonymi pionowymi liniami pokazano momenty przecięcia linii 0. Moment ten jest sygnałem kupna kiedy przecięcie następuje od dołu, natomiast sygnał sprzedaży kiedy linia 0 przecinana jest od góry. Jednak jak widać skuteczność tak generowanych sygnałów jest bardzo niska.

Wskaźnik MACD – sygnały i przykłady występowania

Sygnał kupna generowany jest gdy szybka linia MACD przetnie od dołu wolną linie MACD. Sygnał sprzedaży generowany jest gdy szybka linia MACD przetnie od góry wolną MACD.

Rysunek 1. MACD, AUD/USD

Na rysunku 1 zaznaczone są strzałkami sygnały dawane przez wskaźnik MACD dla AUD/USD (Kurs dolara australijskiego do dolara amerykańskiego).

Przy obecnej dużej zmienności na rynkach, sygnałów tego typu jest bardzo dużo, niestety wiele z nich jest fałszywych. Dlatego nie powinno się brać pod uwagę sygnałów kupna, gdy linie wskaźnika są powyżej zera. Analogicznie dla sygnałów sprzedaży – gdy linie MACD przybierają wartości ujemne sygnały powinny być odrzucane.Przykładowa sytuacja pokazana jest na rysunku 2.

Rysunek 2. MACD, GBP/USD

Następną metodą filtrowania sygnałów jest czekanie na dywergencje. Liczba sygnałów zostanie co prawda bardzo zredukowana, powinno to jednak zyskać zwiększoną skuteczność.

Rysunek 3. MACD, EUR/USD

Rysunek 3 przedstawia przykład dywergencji na rynku EUR/USD

Rysunek 4. MACD, USD/JPY

Rysunek 4 przykład dywergencji jaka powstała na parze walutowej USD/JPY.

Podsumowanie wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD jest dobrym wskaźnikiem do wychodzenia z pozycji. Kiedy inwestor dostrzega dywergencję miedzy MACD a ceną, albo generowane sygnały przeciwne do posiadanych pozycji to powinien co najmniej zabezpieczyć swoje transakcje. Jest to popularny wskaźnik nie bez powodu. Wielu analityków technicznych uważa wskaźnik MACD za najbardziej skuteczny spośród szerokiej gamy dostępnych wskaźników.

Wskaźnik MACD zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik MACD i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!