Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence / Divergence), który skonstruowany został w latach 60. XX wieku przez Geralda Appla, łączy w sobie zalety zarówno oscylatorów, jak i wskaźników podążających za trendem. W przeciwieństwie do innych oscylatorów (np. RSI), MACD nie oscyluje w ustalonych granicach. Dopóki trend zwiększa impet, czyli dystans pomiędzy szybką i wolną średnią się zwiększa, wskaźnik ten w zależności od trendu tworzy nowe szczyty lub dołki.

Budowa

MACD składa się z histogramu oraz dwóch linii powstałych na bazie trzech średnich wykładniczych:

Szybkie EMA
Wolne EMA
Sygnałowa SMA

Pierwsza linia wskaźnika najczęściej przedstawiana jako linia ciągła nazwana jest szybką linią MACD. Ukazuje ona różnicę między krótkoterminową oraz długoterminową średnią kroczącą. Druga przerywana linia nazywana jest wolną linią MACD i stanowi wykładniczą średnią kroczącą szybkiej linii MACD. Histogram tworzy się odejmując wolną linie MACD od linii szybkiej. Różnica rysowana jest jako sekwencja pionowych słupków

Sygnały

Sygnał kupna generowany jest gdy szybka linia MACD przetnie od dołu wolną linie MACD. Sygnał sprzedaży generowany jest gdy szybka linia MACD przetnie od góry wolną MACD.

macd 1

Rysunek 1. MACD, AUD/USD

Na rysunku 1 zaznaczone są strzałkami sygnały dawane przez MACD dla AUD/USD.

Przy obecnej dużej zmienności na rynkach, sygnałów tego typu jest bardzo dużo, niestety wiele z nich jest fałszywych. Dlatego nie powinno się brać pod uwagę sygnałów kupna, gdy linie wskaźnika są powyżej zera. Analogicznie dla sygnałów sprzedaży – gdy linie MACD przybierają wartości ujemne sygnały powinny być odrzucane.Przykładowa sytuacja pokazana jest na rysunku 2.

macd 2

Rysunek 2. MACD, GBP/USD

Następną metodą filtrowania sygnałów jest czekanie na dywergencje. Liczba sygnałów zostanie co prawda bardzo zredukowana, powinno to jednak zyskać zwiększoną skuteczność.

macd 3

Rysunek 3. MACD, EUR/USD

Rysunek 3 przedstawia przykład dywergencji na rynku EUR/USD

macd 4

Rysunek 4. MACD, USD/JPY

Rysunek 4 przykład dywergencji jaka powstała na parze walutowej USD/JPY.

Podsumowując, wskaźnik ten może stanowić skuteczne narzędzie analizy technicznej, sygnały są proste do odczytania, niestety ulegają znacznemu opóźnieniu.