Formacja Motyla została odkryta przez Bryce’a Gilmore’a. Newralgicznym jest punkt B,  który powinien wypadać na zniesieniu 0,786 fali XA. Idealna formacja Motyla posiada punkt D na zniesieniu 1.272 fali XA.

Fromacja Motyla – budowa i cechy charakterystyczne

motyl-wzrostowy
Formacja Motyla wzrostowego
motyl-spadkowy

Formacja Motyla spadkowego

Formacja Motyla posiada ściśle określone zależności między poszczególnymi falami, jest formacją, która często potrafi odwrócić długotrwałe trendy, kiedy pojawi się jako kolejne z rzędu nowe szczyty i dołki (na maksymalnym wykupieniu lub wyprzedaniu rynku).

Wszystkie relacje jakie zachowane są w formacji, to:

|XA| * 0.786 = |AB| – fala AB znosi 78,6% fali XA,
|XA| * {1.272, 1.382, 1.50, 1.618} = |AD| – fala AD znosi falę XA, na jednym ze zniesień zewnętrznych Fibonacciego, poczynając od 1.272, a kończąc na 1.618. Najlepszą okazją jest formacja Motyla posiadająca punkt D na zniesieniu 1.272 fali XA.
punt C powinien znaleźć się na jednym ze zniesień wewnętrznych Fibonacciego fali AB, zaczynając od 0.382, a kończąc na 0.886,
punkt D powinien znaleźć się na jednym ze zniesień zewnętrznych Fibonacciego fali BC, zaczynając od 1.618, kończąc na 2.618,
|AB|*{1.272, 1.382, 1.50, 1.618} = |CD| – idealną formacją Motyla jest taka, w której fala CD jest zniesieniem 127.2% lub 1.618% fali AB.

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Formacja Motyla – wykorzystanie i przykład

Na rysunku 2 widać notowania Pallad na wykresie M15. Formacja Motyla wzrostowego pojawiła się jako korekta do trendu. Jest to bardzo dobra okazja do zawarcia transakcji ze względu na rozciągniętą już korektę. Warto w takich sytuacjach sprawdzać wartość wskaźnika RSI i weryfikować sygnał czy znajduje się na poziomie wyprzedania rynku, co wzmaga sygnał. W tym przypadku prawdopodobnie wystąpiła dywergencja między punktem D a poprzednim lokalnym minimum między punktem B a D.

przyklad-formacji-motyla-wzrostowego-pallad-m15
Przykład Motyla wzrostowego, Pallad

Formacja Motyla na przykładzie Nasdaq 100

Kolejny przykład do indeks Nasdaq 100 i wykres dzienny. Ponownie przerwa w trendzie wzrostowym. Widać, że wykorzystywanie formacji harmonicznych do dokonywania transakcji zgodnych z dominującym trendem jest bardzo efektywne. Warto zwracać uwagę, na formacje świecowe potwierdzające poziom wsparcia przy punkcie D (w tym przypadku jest to Odwrócony Młot oraz Objęcie Hossy).

przyklad-formacji-motyla-wzrostowego-nq100-d1
Przykład Motyla wzrostowego, Nasdaq100

Formacja Motyla na przykładzie rynku złota

Fenomenalnie widać na rysunku 4 jak na rynku Złota na wykresie dziennym Spadająca Gwiazda potwierdziła opory wyznaczone przez podażowego Motyla. Na dodatek był to idealny Motyl, ponieważ posiadał punkt D na zniesieniu 1.272 fali XA.

przyklad-formacji-motyla-spadkowego-zloto-d1
Przykład Motyla spadkowego, Złoto

W przypadku chęci wykorzystania formacji Motyla dla sygnałów odwrócenia trendu. warto zastosować jeszcze dywergencje, aby wzmocnić sygnał. Rysunek 5 ukazuje tę samą sytuację ale w nieco szerszym kontekście oraz z dodanym wskaźnikiem RSI.

motyl-spadkowy-oraz-dywergencja-rsi-zloto-d1
Przykład Motyla spadkowego, Złoto

Idealna formacja Motyla spadkowego na przykładzie FTSE100

Ostatni rysunek również ukazuje idealnego Motyla spadkowego. Jest to wykres FTSE100 na interwale godzinowym. Natomiast po sygnale rynek zszedł jedynie do poziomu poprzedniego dołka nie umiejąc go przebić.

przyklad-formacji-motyla-spadkowego-fts100-h1
Przykład Motyla spadkowego, FTSE100

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!