Formacja Kraba została odkryta przez Scotta Carneya w 2001 roku i jest formacją charakteryzującą się punktem D wypadającym na zniesieniu zewnętrznym odcinka XA wynoszącym 161,8% (Phi – 1.618).

Formacja Krab -budowa

krab-spadkowy
Krab spadkowy

Wszystkie relacje jakie zachowane są w formacji, to:

|AD| = 1,618*|XA| – fala AD znosi 161,8% fali XA,
|AB|={0,382-0,618}*|XA| – punkt B wypada na zniesieniu fali XA z zakresu 38,2-61,8%
|BC|={0,382-0,886}*|AB| – punkt C powinien wypaść na jednym ze zniesień wewnętrznych Fibonacciego fali AB, z przedziału od 38,2 do 88,6%,
|CD|={2,618-3,618}*|BC| – punkt D powinien wypaść na jednym ze zniesień zewnętrznych Fibonacciego fali BC, z przedziału od 261,8 do 361,8%.

krab-wzrostowy

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Formacja Kraba – wykorzystanie

Formacja Kraba w odróżnieniu od pozostałych formacji harmonicznych, pojawia się najczęściej jako zapowiedź odwrócenia trendu. Spójrzmy na kilka przykładów.

krab-przyklad-wzrostowy
Przykład Kraba wzrostowego, DJIA30

Zrzut pochodzi z DJI30 (Dow Jones) w skali piętnastominutowej. Formacja Kraba, która w tym wypadku jest wręcz książkowa, zaowocowała zgodnie z teorią w odwrócenie trendu. Mimo, iż każda formacja harmoniczna ma dopuszczalny zestaw współczynników Fibonacciego, których można użyć, wyszczególnia się najmocniejsze złożenia. Właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia na powyższym zrzucie. Występowanie 0,618 oraz 1,618, będących najważniejszymi współczynnikami wynikającymi z zależności ciągu Fibonacciego, w jednej formacji wzmacnia jej wymowę. Jest to jeden z możliwych filtrów do zastosowania w poszukiwaniu najmocniejszych formacji.

krab-wzrostowy-rafako
Przykład Kraba wzrostowego, Rafako

Podobną sytuację możemy zauważyć patrząc na wykres spółki Rafako (RFK) notowanej na warszawskim parkiecie. Formacje harmoniczne występują niezależnie od rynku, choć warto zwracać uwagę na płynność, oraz skali czasowej. Tak jak wypadku innych formacji, warto poszukiwać potwierdzeń występujących w punkcie D przed zawarciem transakcji. Może być to dywergencja z wybranym oscylatorem, strefa wsparcia bądź oporu, linia trendu lub też pivoty. Jednakże posiadając wiedzę, iż formacja Kraba najczęściej pojawia się jako zapowiedź odwrócenia trendu, można zastosować jeszcze jeden filtr aby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji formacji.

krab-wzrostowy-audusd
Przykład Kraba wzrostowego, AUD/NZD

Czytelnicy zaznajomieni z Teorią Fal Elliota na pewno zwrócili już uwagę na to, przy okazji dwóch wcześniejszych zrzutów, że formacja Kraba bardzo dobrze wpisuję się w opis falowy. Powyższy zrzut pochodzi z pary AUD/NZD (Australijski Dolar vs Dolar Nowozelandzki) i jest to najpopularniejszy schemat dla Kraba gdzie wydłużony odcinek CD wpisuję się w fale 3-5.

krab-spadkowy-audcad
Przykład formacji Kraba spadkowego, AUD/CAD

Zdarza się również w szczególnych przypadkach gdzie fala 4 jest korektą płaską a fala 5 jest wydłużona, że formacja Kraba pojawia się tak jak na powyższym przykładzie z AUD/CAD (Dolar Australijski vs Dolar Kanadyjski).

Zastosowanie filtru falowego, który wyklucza formację kończące się w innym miejscu niż na fali piątej wraz z podstawowymi potwierdzeniami, pozostawia tylko Formacje Kraba o największym prawdopodobieństwie odwrócenia trendu. Należy jednak pamiętać, iż ze względu że poszukujemy odwrócenia trendu, cena w punkcie D bardzo często kilkukrotnie testuje a nawet przebija zgrupowanie zniesień wyznaczone poprzez zależności pomiędzy konkretnymi odcinkami. Kwestią indywidualną pozostaje zastosowanie odpowiednio szerokiego stop lossa bądź gotowść do kilkukrotnego wejście w pozycję. Jednakże w porównaniu do innych formacji, Krab tworzy się na wykresie zdecydowanie większą ilość czasu przez co również owocuje w znacznie większe ruchy wynagradzające początkowe zmagania z wejściem.

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!