Podejście inwestycyjne

W dobie niepokojów w gospodarce inwestorzy szukają bezpiecznej przystani dla swoich pieniędzy. Obawy o globalną gospodarkę, inflacja, deflacja oraz skrajnie niskie oprocentowanie lokat skłania inwestorów do niepotrzebnego ryzyka. W ostatnim czasie spowodowało to niezwykły przepływ kapitału na rynek nieruchomości. Inwestorzy byli w stanie kupować nawet co drugie mieszkanie za gotówkę. Właściwe zarządzanie kapitałem i odpowiedni dobór spółek może jednak czynić rynek akcji atrakcyjną alternatywą, szczególnie jeżeli skupimy się na inwestycjach w akcje spółek dywidendowych. Takie podejście da nam większy potencjalny zysk przy niskim nakładzie czasu i mniejszym ryzyku.

Ostatnie lata jednak spowodowały konieczność innego podejścia do inwestycji w dywidendy. Jeszcze kilka lat temu atrakcyjne kupony oferowały firmy notowane w WIG20. To niestety zmieniło się bezpowrotnie, a pierwszym precedensem było ograniczanie dywidendy w KGHM, który historycznie był solidnym płatnikiem sowitych wypłat. Stopa dywidendy ze spółek WIG20 spadła z poziomu 3,8% w 2015 roku do 1,9%, w najbliższych latach stopa dywidendy spadać będzie jeszcze bardziej lub zatrzyma się na wspomnianym poziomie.  

Fakty te u inwestorów powodują przejście w stronę spekulacji na rynku giełdowym, kosztem wieloletnich inwestycji. Dywidendy największych spółek zasłaniają ogólny stanu rynku, który pod względem wypłat prezentuje się atrakcyjnie. Wśród wszystkich spółek notowanych na głównym parkiecie zyskami za 2018 rok podzieliło się ponad 175 firm.  Łączna suma dywidend ze spółek notowanych na GPW przekroczyła 20 miliardów PLN, a wiele firm dzieli się z akcjonariuszami zyskami od ponad 5 lat. Niektóre spółki są w stanie każdego roku wypłacać dywidendę na poziomie 5 a niektóre nawet 7%. To właśnie ta część dywidendowego koszyka jest najbardziej atrakcyjna na GPW, poszukiwanie tego typu spółek jest celem naszej strategii, efektem jest opublikowana lista potencjalnie interesujący film.

Strategia doboru firm

Pod względem wartości nominalnej dywidend na GPW królują spółki Skarbu Państwa, jednak wynika to przede wszystkim z wielkiej skali biznesu podmiotów zarządzanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Stopa dywidendy dla tych spółek jest porównywalna, a często niższa, niż dla reprezentatywnych podmiotów w rękach prywatnych. W związku z tym, strategia co do zasady kwalifikuje tylko kilka spółek z portfela Skarbu Państwa jako atrakcyjne aktywa dywidendowe, skupiając się przede wszystkim na spółkach prywatnych.

Kilka firm z portfela Skarbu Państwa dobrze rokuje na przyszłość pod względem potencjału dywidendowego pomimo kontrowersyjnych słów Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, iż “dywidendy drenują spółki”. Z perspektywy strategii równie istotne oprócz skupiania się na spółkach prywatnych jest poszukiwanie walorów, które są w stanie wypłacać dywidendę na wysokim poziomie przez wiele lat z rzędu. Na GPW nie brakuje przykładów, że jedna atrakcyjna dywidenda jest tylko fatamorganą stabilnych, długoletnich zysków z dywidend. Altus TFI, Baholding, czy Elektrobudowa w przeszłości płaciły kupony na poziomie nawet ponad 10% w stosunku do kursu z dnia odcięcia dywidendy. Wypłata zbyt dużej części zysku może osłabić spółkę kapitałowo, jak stało się w przypadku spółki ELB. Wysoka stopa dywidendy, liczona jako dywidenda na akcję do aktualnego kursu, często może być także obrazem niskiej ceny akcji, wywołanej wewnętrznym ryzykiem biznesowym tak, jak miało to miejsce w przypadku Altus TFI i Baholding.  

Kluczem podczas doboru przedsiębiorstw do portfela jest zatem poszukiwanie biznesów stale rozwijających się, mogących zwiększać dywidendy w przyszłości dzięki wzrostowi zysków i przychodu. Wiele spółek wytypowanych według strategii dywidendowej posiada zdolność do wypłaty dywidendy nawet o jeden punkt procentowy wyższej pod względem parametru stopa dywidendy. Ograniczenie zysku w jednym roku może owocować wyższą dywidendą w kolejnych latach.  Wśród parametrów, które świadczą o zdolności do wypłaty atrakcyjnej dywidendy w strategii, brana jest pod uwagę przede wszystkim rentowność oraz płynność gotówkowa. Preferowane są biznesy o stabilnych przychodach. Strategia wbrew powszechnemu przekonaniu o portfolio spółek dywidendowych nie bazuje na indeksie WIG-DIV, gdyż duża część ze spółek znajdujących się w tym zbiorze płaci zbyt mały kupon względem obecnych notowań. Celem inwestycyjnym strategii jest uzyskanie dywidend na poziomie średniej przynajmniej 4%, z przyszłym potencjałem nawet 7%.

Szukasz strategii dla stabilnych zysków?

Nasza strategia dywidendowa „Rentier” pozwala cieszyć się stabilnymi i długoterminowymi zyskami z dywidend, minimalizując jednocześnie czas poświęcany na analizę giełdową i stres związany z rynkami finansowymi.

W Squaberze nie musisz samodzielnie typować spółek dywidendowych – nasze typy poznasz na specjalnie przygotowanej stronie, wraz z niezbędnymi informacjami. Funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników Premium.

Matryca historyczna

Pod względem dywidend wiele branż prezentuje się bardzo atrakcyjnie w perspektywie ostatnich kuponów, jak i wieloletniej skuteczności w sowitych przelewach na konta inwestorów. W ostatnich latach przynajmniej 50 spółek wypłaciło dywidendę na poziomie 5% w stosunku do notowań z dnia odcięcia prawa do dywidendy. Najbardziej obfite dywidendy w ostatnich latach płaciły spółki wyspecjalizowane, osiągające spektakularny sukces w swojej niszy i korzystające z efektu skali. Wśród firm, które z perspektywy historycznej są wzorem dla strategii długoterminowych inwestycji w spółki dywidendowe „Rentier”, jest Stalexport, Lena Lighting, Silvano, Żywiec, jednak przykładami modelowymi są Ferro oraz Kęty. 

Najbardziej burzliwą historię w ciągu ostatnich lat przeszło przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją armatury łazienkowej z podkrakowskiej Skawiny, czyli wspomniane Ferro. Spółka intensywnie rozwija się od ponad dekady, a od 2011 roku systematycznie płacił dywidendę. Stopa dywidendy prawie zawsze przekracza 5% w dniu odcięcia prawa do dywidendy. Spółce udało się zachować płynność i dodatkowo wypłacić dywidendę nawet w 2018 roku z zysku za 2017 rok, który był obciążony koniecznością zapłaty zaległego podatku do urzędu skarbowego. Spółek o podobnej charakterystyce i wysokiej elastyczności oraz płynności poszukuje długoterminowa strategia dywidendowa „Rentier”

Modelowe pozycje

Jedną ze spółek będących modelowym przykładem pozycji do strategii dywidendowej jest spółka Cez. To wielopoziomowy koncern energetyczny działający w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Spółka opiera swój biznes na energetyce, zajmując się produkcją i dystrybucją oraz rozwijając biznes w branży ciepłowniczej oraz kilku innych działach przemysłu szeroko powiązanych z energetyką. Spółka jest typowym biznesem nastawionym na stabilność i zdolność do generowania wieloletnich powtarzalnych zysków. Ostatecznie w dużej części przeznaczonych na wypłatę dywidendy. W perspektywie wieloletniej spółka charakteryzuje się stabilnością kursu oraz niezwykłą jak na warunki ostatnich lat stabilnością wypłaty dywidendy. W ciągu ostatnich 9 lat Cez wypłacił w postaci dywidend ponad 56 zł, co stanowi 80% średniej wartości kursu z okresu 2019-2020. 

Rys. 1. Notowania spółki CEZ – interwał tygodniowy

Dzięki dywersyfikacji na wynikach spółki swojego piętna nie pozostawiły problemy branży energetycznej, które można szczególnie mocno zaobserwować w Polsce. Pomimo wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz innych zawirowań związanych między innymi z problemami na rynku węglowym, spółka utrzymała zyskowność w 2019 roku, wypłacając tylko nieznacznie niższą dywidendę niż średnia z lat 2014-2017. 

Co bardzo istotne, spółka zdecydowała się także wypłacić dywidendę z zysku za 2019 rok pomimo fali obaw panujących w tamtym czasie odnośnie zdolności do dywidend dla wielu spółek. Branża energetyczna jest modelowym, jednym z najbardziej wiarygodnych długoterminowo biznesów, które powinny znaleźć się w portfelu dywidendowym. Cez jest spółką stabilizującą portfel dywidendowy dzięki spokojnym notowaniom i powtarzalnej dywidendzie. Pozycja Cez daje bezpieczeństwo portfela dywidendowego, znajdując się  zatem w pierwszym decylu ryzyka dla spółek dywidendowych. Pierwszy decyl interpretujemy jako spółki dające bezpieczeństwo wypłaty i stabilny kurs notowań. Dzięki posiadaniu wspomnianych firm w portfelu możliwe jest podejmowanie większego ryzyka przy doborze spółek agresywnie wypłacających dywidendy, równolegle rozwijających się i mogących zwiększać stopę dywidendy. 

Rys. 2. Wypłaty dywidend i stopień wypłaty dywidend przez CEZ na przestrzeni lat

Cez posiada też wady, gdyż nie przewidujemy, aby w kolejnych pięciu latach stopa dywidendy mogła radykalnie się zwiększyć. A wypłaty powyżej 8 PLN na akcję uznajemy wręcz za mało prawdopodobne w związku z tym nie należy oczekiwać, aby Cez zwiększał dywidendy. Traktujemy tę spółkę jako podmiot stabilny, lecz w grupie tych, które płacą kupon na poziomie 5,5 do 8% względem ceny zakupu.

Szukasz strategii dla stabilnych zysków?

Nasza strategia dywidendowa „Rentier” pozwala cieszyć się stabilnymi i długoterminowymi zyskami z dywidend, minimalizując jednocześnie czas poświęcany na analizę giełdową i stres związany z rynkami finansowymi.

W Squaberze nie musisz samodzielnie typować spółek dywidendowych – nasze typy poznasz na specjalnie przygotowanej stronie, wraz z niezbędnymi informacjami. Funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników Premium.