Autor: Michał Palaczyk

Analiza GPW – LWB i JSW, czarni celebryci GPW

Choć szczyt medialności tematu polskiej branży górniczej jest już zdecydowanie za nami, dwóch giełdowych liderów tej branży wciąż pozostaje jednak na ustach inwestorów. Nie trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że jeden z nich dał w tym roku zarobić inwestorom aż 50%, jako że cena akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrosła od 1 stycznia do dzisiaj z poziomu około 10,50 PLN do poziomu około 15,50 PLN. Korygowany obecnie ruch wzrostowy był jednak znacznie bardziej imponujący, jako że wyniósł cenę z 8,80 PLN na początku lutego do prawie 21 PLN na początku maja (+140%)! Takie sytuacje od zawsze rozpalały...

Read More

Bogdanka i JSW – Czarni celebryci GPW

Branża górnicza w Polsce przeżywa w ostatnich latach bardzo trudny okres. Spada globalny popyt na węgiel, przez co nurkują jego ceny, a to sprawia nie tylko, że kopalnie sprzedają go mocno po kosztach, ale także coraz więcej zalega go na hałdach. To z kolei doprowadziło do bardzo poważnych problemów finansowych wielu polskich firm górniczych. Rządowe plany dotyczące ratowania kopalń nie tylko nie rozwiązały długoterminowych, strukturalnych problemów, ale także niejako przeniosły je na spółki energetyczne, które zaangażowane zostały do rozwiązania trudnej sytuacji. O branży górniczej było, i nadal jest głośno, pytanie jednak, czy takie warunki sprzyjają inwestowaniu w akcje spółek...

Read More