Formacja świecowa Ważki i Nagrobka to wyjątkowe odmiana Doji, czyli świecy, która ma tę samą cenę otwarcia i zamknięcia.

Formacja Ważka i Nagrobek – budowa

Poniżej przedstawiona została budowa formacji Ważka oraz Nagrobek

nagrobek i wazka
Rysunek 1. Ważka i Nagrobek

Formacja Ważka

Kiedy Doji posiada długi dolny cień zwana jest Dragonfly Doji, czyli Ważką. Formacja Ważka jest wyjątkowym sygnałem kupna po silnych spadkach, w połączeniu z długą czarną świecą, najlepiej Czarną Marubozu, tworzy silny sygnał zwany Harami Cross.

Formacja Nagrobek

W przypadku długiego górnego cienia Doji jest zwane Gravestone Doji, czyli ma bardzo wymowną nazwę – Nagrobek. Jak łatwo się domyślić pojawienie się nagrobka po wzrostach zapowiada spadki.

Podsumowanie budowy

W obu rodzajach formacji dłuższy cień świecy wzmacnia wartość prognostyczną oraz zwiększa szansę na odwrócenie się trendu.

Najważniejsza konkluzja odnośnie świec Doji jest taka, iż generalnie wzmacniają formacje odwrócenia trendu kiedy wchodzą w ich skład. Natomiast tracą znaczenie kiedy jest ich za dużo, ponieważ po prostu oznacza to brak zdecydowania bądź zmniejszoną płynności.

Formacja Ważki i Nagrobka – psychologia

Można powiedzieć, że formacja Ważki i formacja Nagrobka są specyficznymi odmianami odpowiednio formacji Młot i formacji Spadająca Gwiazda, dlatego ich interpretacja jest podobna. Powstanie Ważki po mocnych spadkach oznacza porażkę niedźwiedzi, które próbowały przez całą sesję (lub inny okres) sprowadzić cenę w dół, jednak zamknięcie wypadło w punkcie wyjścia. Wskazuje to, że w tym czasie byki przejęły inicjatywę zdobywając przewagę na rynku. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku Nagrobka.

Formacja Ważka i Nagrobek – wykorzystanie

Nagrobek jest szczególnie silnym sygnałem po wcześniejszych dynamicznych wzrostach – taką sytuację przedstawia rysunek 2. Formacja nie wyznaczyła w tym przypadku szczytu na AUDUSD ( kurs dolara australijskiego do dolara amerykańskiego), gdyż rynek podjął jeszcze próbę wyjścia na nowe maksima. Wystąpiła jednak zdecydowana reakcja inwestorów na górne ograniczenie kanału cenowego, co razem z późniejszym ukształtowaniem się klina dało wystarczający powód do spadków. Dodatkowo w analizie można było posłużyć się wskaźnikiem RSI, który w tym momencie sygnalizował, że rynek jest wykupiony.

nagrobek 1
Rysunek 2. Nagrobek na wykresie AUD/USD

W drugim przykładzie na poziomie wsparcia pojawiła się formacja Ważki, która rozpoczęła kontynuację trendu wzrostowego na spółce IBM (styczeń 2012). Otwarcie rynku dużą wzrostową luką kilka dni później było dobrym potwierdzeniem zamiaru inwestorów i sygnałem zakończenia korekty.

wazka
Rysunek 3. Ważka na wykresie ceny akcji IBM

Na początku kwietnia 2014 roku na parze EURUSD ( kurs euro do dolara amerykańskiego) kurs dotarł ponownie w okolice wcześniejszych szczytów. Inwestorzy dwukrotnie podjęli próbę ataku na strefę oporu, jednak oba podejścia zakończyły się niepowodzeniem, a powstałe w ten sposób dwie formacje Nagrobka obok siebie rozpoczęły silną przecenę. W tym przypadku wskaźnik RSI również pomógł w ocenie sytuacji generując sygnał sprzedaży.

Nagrobek 2
Rysunek 4. Nagrobek na wykresie EUR/USD

Skuteczność formacji Ważki i Nagrobka w znacznej mierze zależy od jej umiejscowienia, gdyż ważne jest, aby rynek znajdował się w zdecydowanym trendzie spadkowym lub wzrostowym. Do efektywnej selekcji sygnałów warto korzystać z innych metod analizy technicznej tak jak w powyższych przykładach.