Inwestowanie jest dziedziną, która wymaga nie tylko wiedzy, ale także umiejętności analizy i interpretacji różnych formacji na wykresach. Jedną z takich formacji jest formacja spodka, która może mieć znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne. Zobacz jak wygląda formacja spodka, czym się charakteryzuje i jak rozpoznać ją na wykresach notowań.

Formacja spodka – budowa

Formacja spodka jest klasyczną formacją odwrócenia dotychczasowego trendu. Cechuje się tym, ze generuje bardzo mocny sygnał, który staje się tym silniejszy, im dłużej ta formacja się tworzy. Kształtem przypomina spodek i występuje na końcu trendu spadkowego (po trendzie wzrostowym mamy do czynienia z formacją odwróconego spodka).
Tworzy się, gdy trend spadkowy zaczyna tracić na sile i widocznie zwalnia, stopniowo przechodząc w krótkotrwałą konsolidację. Etapem kończącym kształtowanie się formacji spodka (zwaną także formacją zaokrąglonego dna) jest przejście w łagodnie przyspieszającą zwyżkę kursu cenowego. Dopiero w momencie wybicia z formacji, trend nabiera dynamiki i zdecydowanie akceleruje, czemu zazwyczaj towarzyszy wzrost wolumenu obrotów.

Rysunek 1. Formacja spodka, ropa BRENT OIL, D1

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Rodzaje formacji spodka

RodzajOpisTrendCzas trwania
SpodekFormacja spodka, która charakteryzuje się długim cieniem górnym i krótkim korpusie. Wskazuje na presję sprzedających.Brak wzrostu lub spadekKilka dni do kilku tygodni
Odwrotny spodekFormacja spodka, która charakteryzuje się długim cieniem dolnym i krótkim korpusie. Wskazuje na presję kupujących.WzrostKilka dni do kilku tygodni
Podwójny spodekFormacja spodka, która składa się z dwóch spodków oddzielonych krótkim okresem wzrostu. Wskazuje na możliwość odwrócenia trendu zniżkowego na wzrostowy.WzrostKilka tygodni do kilku miesięcy
Pierwszy spodekFormacja spodka, która charakteryzuje się długim cieniem górnym i krótkim korpusie, a następnie krótkim okresem wzrostu i drugim spodkiem. Wskazuje na możliwość odwrócenia trendu zniżkowego na wzrostowy.WzrostKilka tygodni do kilku miesięcy

Formacja spodka – wykorzystanie

Dokładne określenie momentu wejścia, czy też konkretnego poziomu, który stanowi dopełnienie formacji jest trudne z uwagi na jej charakterystykę, co sprawia, że stosowanie formacji spodka jest bardzo intuicyjne. Jedni inwestorzy zalecają otwarcie długich pozycji jeszcze w momencie tworzenia się spodka (blisko dna), co ogranicza wielkość potencjalnej straty (Stop Loss’a), lecz nie daje do końca pewności, że tworząca się formacja będzie spodkiem. Drudzy  natomiast preferują wejście, gdy formacja spodka jest już w pełni ukształtowana – generuje to czytelny sygnał kupna i zwiększa prawdopodobieństwo, że  zostanie ona zrealizowana.

Kolejną rzeczą, która potwierdza intuicyjność tej formacji jest moment wyjścia. Formacja spodka z teorii ma odwrócić trend ,a jej zasięg cenowy nie jest określony. Z pewnością powinniśmy się spodziewać dłuższych wzrostów. Czasami spodki mogą formować się nawet kilka lat i z reguły wykorzystywane są częściej przez długoterminowych inwestorów, jednak sporadycznie występują i na mniejszych, intraday’owych  interwałach.
Po wybiciu może nastąpić (lecz nie jest to konieczność) ruch korekcyjny, mający charakter testu. Na rysunku 1 widzimy wykres ropy, na którym utworzyło się zaokrąglone dno stopniowo wyhamowujące spadki. Widoczne jest tez przejście z krótkiego okresu konsolidacji w trend wzrostowy, którego pierwsza korekta jest zarazem testem i potwierdzeniem formacji.

Ciekawym przykładem ilustrującym uformowanie się spodka na wykresie H1 (rysunek 2) jest kurs dolara amerykańskiego do franka szwajcarskiego. Możemy zaobserwować utworzenie się się dwóch formacji zaokrąglonego dna, gdzie większa z formacji zawiera w sobie mniejszą. Jest to o tyle dobry przykład, że widzimy jak cena silnie zareagowała na mniejszą z formacji, co skutkowało zmianą krótkoterminowego trendu. O realizacji (odwróceniu trendu) większego spodka nie można tutaj jednak mówić, gdyż cena niedługo potem osiągnęła kolejne minima. Jest to niejako dowód, iż formacje te wykazują większą skuteczność na wyższych interwałach czasowych.

Rysunek 2. Formacja spodka, USDCHF, H1

Innym rodzajem tej formacji jest formacja odwróconego spodka (zaokrąglonego szczytu). Wtedy mamy do czynienia z zapowiedzią zmiany trendu wzrostowego na spadkowy. Rysunek 3 przedstawia parę CHFJPY, gdzie tworząca się ponad miesiąc formacja odwróconego spodka, była sygnałem mocnej przeceny franka szwajcarskiego, który umacniał się od 8 lat.

Rysunek 3. Formacja odwróconego spodka, CHFJPY, D1

Mniej typowe jest wykorzystanie spodka jako formacji kontynuacji trendu. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy formacja spodka tworzy się pod koniec korekty sygnalizując  dalszy wzrost (w przypadku odwróconego spodka dalszy spadek) tak jak to miało miejsce na SP500 w 2008r (rysunek 4).

Rysunek 4. Formacja Spodka, SP500, D1

Formacja spodka – wnioski

Formacja spodka jest ważnym narzędziem analizy technicznej, które może dostarczyć inwestorom cennych informacji na temat przyszłego kierunku cenowego danego instrumentu finansowego. Charakteryzuje się specyficzną budową na wykresie, która składa się z dwóch poziomów wsparcia i linii oporu. Rozpoznanie formacji spodka na wykresie wymaga spełnienia określonych kryteriów, takich jak symetryczność i poprzedzający trend.

Sprawdź naszą aplikację Squaber

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!