O spółce

Ursus to bez wątpienia najstarsza polska marka pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa. Profilem spółki jest produkcja i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. W ofercie produktowej, Ursus stawia przede wszystkim na jakość wykonania oraz nowoczesne wzornictwo. Pod tym względem wytworzone produkty nie ustępują światowym liderom.

Ursus jest jedyną spółką z segmentu maszyn i urządzeń dla rolnictwa notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ursus posiada zakłady produkcyjne w Lublinie, Dobrym Mieście, Biedaszkach Małych i Opalenicy.

Akcjonariat

Akcjonariat

Produkcja autobusów elektrycznych

Spółka Ursus zdecydowała się zaistnieć szerzej w przemyśle motoryzacyjnym poprzez produkcję autobusów elektrycznych. W swojej ofercie spółka obecnie ma dwa elektryczne autobusy: Ursus City Smile oraz Ursus Ekovolt, a także autobus z napędem wodorowym – City Smile Fuel Cell Electric Bus. W jednym z wywiadów prezes Ursus S.A. Karol Zarajczyk wspominał, że obecnie w zakładach w Lublinie spółka jest w stanie wyprodukować 100 autobusów rocznie. Pomimo tego jak na razie Ursus wygrał tylko dwa przetargi na dostawę autobusów elektrycznych: 10 szt. dla Warszawy i co najmniej 5 szt. dla Torunia. Ursus liczy również na pozyskanie środków z funduszy unijnych na rozwój ekologicznych środków transportu, które będzie przydzielało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w tzw. programie Innomoto.

Wyniki finansowe

W trzecim kwartale 2016 roku Ursus osiągnął znaczne wzrosty wielkości przychodów. Spółka w tym czasie osiągnęła 65.5 mln PLN przychodów przy 39.1 mln PLN w analogicznym okresie roku 2015 (+ 68% r/r). Wyższe przychody spółka zanotowała m.in. przez skokowy wzrost sprzedaży do Europy Zachodniej.

Przychody

Strata netto w trzecim kwartale 2016 roku wyniosła 1.18 mln PLN, przy stracie netto na poziomie 3.45 mln PLN w analogicznym okresie roku 2015. Jak skomentował prezes Karol Zarajczyk – zyski spółki pozostają pod presją realizacji programu rozwoju w branży i nowych projektów. Działania te powinny przynieść efekty w roku 2017.

zysk netto

Na przyszłe wyniki spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału znaczący wpływ będzie miała realizacja umowy ze spółką The National Service Corporation Sole z siedzibą w Dar es Salaam w Tanzanii, podpisanej w dniu 22 października 2015 roku. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 2 400 ciągników rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych. Wartość tej umowy to 55 mln USD. Płatności wynikające z Umowy podzielono na trzy transze: pierwsza płatność w formie zaliczki przed rozpoczęciem dostaw, opiewająca na 40% wartości umowy (22 mln USD), druga w wysokości 58% łącznej ceny (31.9 mln USD) zostanie przekazana Emitentowi po okazaniu dokumentów przewozowych do kolejnych wysyłek partii przedmiotu Umowy, pozostałe 2% kwoty (1.1 mln USD) zapłacone zostanie po podpisaniu protokołów odbioru towarów przez kupującego.

W tym momencie należy dodać, że w ostatni piątek (30.12.2016 r.) Ursus otrzymał pierwszą zaliczkę z tytułu powyższej umowy. Na konto spółki wpłynęła kwota o wartości blisko 92 mln zł, która stanowi 40% wartości umowy.

Kolejną znaczącą informacją, która pojawiła się w ostatnich dniach (29.12.2016 r.) jest  sprzedaż za kwotę 22 mln zł spółki zależnej Bioenergia Invest. Ursus decyzję o sprzedaży tłumaczy zachodzącymi zmianami strukturalnymi na rynku energii, które znacznie utrudniają realizację strategii rozwoju Bioenergii. Jak pisze SII – “zaledwie rok wcześniej pakiet 36,1% akcji tej samej firmy zakupiony został przez Ursus od dominującego akcjonariusza po dwa razy wyższej cenie jednostkowej.”  Zasadność transakcji, która została przeprowadzona pomiędzy podmiotami z grupy, już wtedy budziła wątpliwości części inwestorów. Na chwilę obecną SII oczekuje wyjaśnień od Zarządu Ursusa w związku ze sprzedażą akcji Bioenergia Invest.

Analiza techniczna Ursus S.A. – interwał tygodniowy

Ursus - W1

Spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Wiele wskazuje na to, że trend ten zostanie zachowany. Kilkukrotne testowanie wsparcia w okolicy 2.20 zł wskazuje, że na tych poziomach pojawia się strona kupująca. Najbliższy średnioterminowy opór znajduje się na poziomie 2.62 zł – 2.66 zł. Ewentualne jego przebicie powinno skutkować kontynuacją zwyżek w kierunku 3.40 zł – 3.50 zł.