Profil biznesowy

InvestEko to relatywnie niewielka spółka notowana na NewConnect z branży recyklingu. U podstaw jej działalności leży nade wszystko segment konsultingu i profesjonalnej obsługi kwestii związanych z ochroną środowiska (inne firmy mogą outsourcować jej owe kwestie urzędowe pozwoleń, itp.). Spółka zatem mierzy poziomy hałasu, zanieczyszczeń, czy przygotowuje stosowne dokumentacje środowiskowe. Występuje też w imieniu swoich klientów z wnioskami w sprawach urzędowych.

Na swoim koncie ma liczne zrealizowane projekty dla urzędów miejskich, jak i większy spółek, w tym m.in. Auchan, OrlenEko czy DHL. Prezes spółki ma długoletnie doświadczenie w branży ochrony środowiska, które sięga aż początku lat dwutysięcznych. Spółka co prawda skupia się nade wszystko na projektach konsultingowych wykorzystujących jej wiedzę ekspercką, natomiast próbuje własnych sił również w rozwijaniu innowacyjnych technologii, na które pozyskuje granty i dotacje rządowe i unijne.

Centrum badawczo-rozwojowe InvestEko w Świętochłowicach, praca własna.

Realizowane projekty

Siedziba spółki i niejako centrum badawczo-rozwojowe mieści się w Świętochłowicach, gdzie realizowany był projekt Life Cogeneration.PL. Był to swoisty pilotaż technologii, która ma umożliwiać wykorzystanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, przy czym nie jest to spalarnia odpadów. Pilotaż rozpoczęto w 2013 roku, a rozliczono z Komisją Europejską w 2019 roku – bez zastrzeżeń.

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach InvestEko poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wyglądają tendencje finansowe na wynikach? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty?