01Cyberaton to spółka z branży fotowoltaicznej. Zajmuje się wykonawstwem tak wielkich projektów farm solarnych, jak i mikroinstalacji domowych, np. na dachach. Spółka podkreśla kompleksowość proponowanych usług: wsparcie na każdy etapie projektu. Na tym jednak działalność spółki się nie kończy, jako że powiązana jest również z projektami takimi, jak Automoc Polska (ładowarki do samochodów elektrycznych) czy Medican Coin (kryptowaluta powiązana z OZE oraz konopiami). W odpowiedzi na epidemię koronawirusa spółka wraz z T&T Proenergy Sp z o.o., RED PHARMA LABORATORIES oraz CARBONHEAT opracowała specjalną matę do dezynfekcji obuwia w oparciu o promieniowanie IR i lampy UVC. Matę taką można ustawić na traktach komunikacyjnych przed kasami czy w poczekalniach (źródło). 31 marca 2020 zawarto porozumienie z Biomass Energy Project co do wykorzystania mat w szpitalach kontenerowych (źródło). 15 lipca 2020 poinformowano zaś, że mata przeszła badania skuteczności (źródło).

Mata dezynfekcyjna współautorstwa 01C. Źródło: materiały producenta, strona.

Głównym profilem działalności jednak pozostaje fotowoltaika. Spółka korzysta z komponentów wiodących marek, na które udzielane są długoletnie gwarancje. Udostępniane są przy tym rozwiązania pozwalające na monitorowanie efektywności zainstalowanej fotowoltaiki (przykład tutaj). 01C oraz podobne spółki są naturalnymi beneficjentami proekologicznych programów energetycznych realizowanych unijnie czy przez Polskę. Przykładem takowego jest program Mój Prąd, w ramach którego NFOŚiGW oferuje dofinansowania dla osób fizycznych zainteresowanych wytwarzaniem energii na własne potrzeby (a więc w skali mikro), przy czym nadwyżki wprowadzane są do sieci energetycznej. Uzyskać można do 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie, przy czym można to połączyć z ulgą termomodernizacyjną. W ramach edycji 2020 przeznaczono na dofinansowania pulę miliarda złotych, która została wyczerpana – z tego względu dołożono jeszcze 100 mln zł. Świadczy to o popularności programu, który ma być realizowany także w 2021 roku (źródło). 01C występować może tutaj jako wykonawca mikroinstalacji, stąd wszelkie kolejne doniesienia o kolejnych programach związanych z zieloną energetyką słoneczną będą dla spółki pozytywne. W perspektywie strategicznej kluczowa jest wola polityczna przejścia w kierunku energetyki niskoemisyjnej oraz sprzyjające ramy prawne, zachęcające do inwestowania w OZE.

Notowania 01C z 25.11.2020

Końcem września 2020 akcjonariusze 01C zdecydowali o połączeniu ze spółką T&T Proenergy, z którą wcześniej już współpracowano. T&T również działa jako wykonawca z branży fotowoltaiki, prowadząc także własne projekty. Połączenie nastąpiło poprzez emisję aportową:  wyemitowano 6 696 421 akcji imiennych, podwyższając kapitał z 53,6 mln zł do 101,4 mln zł, a pokryto je poprzez 64,35% udziałów w T&T Proenergy. Warto dodać, że objął je obecny prezes 01C: Roman Tabaka. Tak połączony podmiot przyjmuje nazwę 01 Cyberaton Proenergy (źródło).

21 września podpisano list intencyjny ze spółką Dekpol odnośnie wspólnej budowy elektrowni o mocy 500 MW: ma to nastąpić w konsorcjum, a Dekpol ma przystąpić jako wspólnik do T&T Inwestycje 01 (źródło). Ta ostatnia to spółka operacyjna, powołana do realizacji własnych elektrowni fotowoltaicznych o mocy 160 MW, wpierw 2 MW na terenach samego 01C w kujawsko-pomorskim (źródło). Poprzez T&T Inwestycje pozyskiwane są również grunty pod budowę (głównie dzierżawa), m. in. działki niespełna 115 ha pod budowę elektrowni mocy 50 MW (źródło).

Interesuje Cię dalsza historia?

Komplet informacji o 01 Cyberaton, sytuacji fundamentalnej i technicznej spółki, a także planach rozwoju znajdziesz w Komentarzu Zespołu Squabera na stronie 01C w aplikacji.