O spółce

Od początku powstania firma Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń medycznych  używanych przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii. Airway Medix jest Spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect od grudnia 2014, a na głównym rynku GPW od maja 2016.

Rodzina produktów opracowywanych przez Airway Medix służy ograniczaniu u chorych rozwoju błony biologicznej (biofilm), zmniejszaniu flory bakteryjnej jamy ustnej i poprawie mocowania oraz szczelności rurek intubacyjnych. Ograniczanie tworzenia biofilmu oraz zapobieganie przedostawania się zainfekowanych treści do płuc chroni pacjentów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc. Odrespiratorowe zapalenie płuc uważane jest za jedno z najpoważniejszych i najbardziej kosztownych zakażeń szpitalnych. Produkty prezentowane przez Airway Medix stanowią odpowiedź na najpilniejsze potrzeby kliniczne i uzupełniają lukę w zakresie obecnie używanych urządzeń medycznych.

Akcjonariat

Akcjonariat

Produkty

Wszystkie produkty opracowywane przez Airway Medix posiadają międzynarodową ochronę patentową.

  • CSS (Closed Suction System) – jest obecnie jedynym na rynku zamkniętym systemem czyszczącym z aktywnym mechanizmem czyszczenia, zapewniającym utrzymanie higieny dotchawiczej rurki intubacyjnej przez cały okres wentylowania pacjenta. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Closed Suction System w sposób istotny poprawiona zostaje wydajność procedury wentylacji mechanicznej, zmniejszany zostaje poziom flory bateryjnej a tym samym redukowane jest ryzyko wystąpienia odrespiratorowego zapalenia płuc. Wszystkie te czynniki przekładają się również na wymierne oszczędności, jakie może uzyskać placówka lecznicza.
  • OC (Oral Care) – zestaw do czyszczenia jamy ustnej u pacjentów intubowanych oraz unieruchomionych. Funkcjonalny prototyp urządzenia został opracowany, a patenty zabezpieczone. Spółka otrzymała grant z NCBiR na rozwój produktu w wysokości 5 mln zł.
  • CPR (Cuff Pressure Regulator) – urządzenie, które służy do automatycznego monitorowania i kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej oraz zapobiega przedostawaniu się zainfekowanych treści do płuc. CPR przeznaczony jest zarówno dla oddziałów intensywnej opieki medycznej, jak i oddziałów chirurgicznych (każdy zabieg chirurgiczny trwający dłużej niż 30 minut wymaga zastosowania takiego rozwiązania). W samych Stanach Zjednoczonych przeprowadza się około 13 mln podobnych zabiegów w ciągu roku.

Dane finansowe

Omawiana tutaj spółka na obecną chwilę nie prowadzi sprzedaży organicznej, co oznacza, że nie raportuje ona przychodów ani zysków. Celem spółki jest opracowanie, a następnie sprzedaż i komercjalizacja wymienionych wyżej produktów. Dlatego też, wynik netto pojawi się dopiero gdy cały proces dobiegnie końca (najszybciej to nastąpi w przypadku produktu CSS). Spółka osiągnęła 2.43 mln zł straty netto za trzy kwartały 2016 roku, gdzie w roku ubiegłym za ten sam okres była to strata rzędu 573 tys. zł.

Zysk netto

Airway Medix ma 1.96 mln zł zobowiązań długoterminowych przy kapitale własnym na poziomie 23.71 mln zł (8.26%). Na koniec II kwartału 2016 roku było to 9.78 mln zł, co oznacza znaczący spadek zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą natomiast 1.58 mln zł. Spółka ma również 412 tys. zł środków pieniężnych. Airway Medix w maju 2016 roku otrzymał grant z NCBiR na rozwój produktu CPR w wysokości 4,5 mln zł. Obecna kapitalizacja spółki wynosi 98 mln zł.

Kiedy możemy się spodziewać komercjalizacji produktów?

Na obecną chwilę Airway Medix jest najbliżej finalizacji sprzedaży technologii CSS. Spółka uzyskała już pozwolenie na sprzedaż urządzenia w USA. Blisko miesiąc temu przedstawiciele spółki podpisali umowę typu term sheet z partnerem strategicznym dotyczącą sprzedaży systemu CSS. Tym samym rozpoczęty został proces formalnego due diligence (potrwa około 120 dni). Natomiast pozostałe dwa produkty są na końcowym etapie prac nad finalnym prototypem. Następnym krokiem w przypadku OC i CPR będzie złożenie aplikacji notyfikacyjnej o dopuszczenie produktu do sprzedaży na rynku amerykańskim (może ona potrwać 6-9 mc). W tym miejscu należy również zaznaczyć, że produkt CPR uzyskał już takie dopuszczenie do sprzedaży na rynku europejskim uzyskując znak CE oraz jego izraelski odpowiednik AMAR.

Ile mogą być warte produkty spółki?

Airway Medix ma zamiar sprzedać wszystkie trzy swoje technologie nad którymi obecnie pracuje. Zdaniem zarządu spółki pierwsze poważne przychody mogą się pojawić w 2017 roku. Ile natomiast może być wart jeden produkt na rynku? Anna Aranowska-Bablok (członek zarządu Airway Medix) szacuje, że „patrząc na porównywalne procesy, w zależności od produktu mówimy o kwocie od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów dolarów za jedną technologię. Do tego dochodzi 2,5% – 5% udziałów w sprzedaży”.