Jeśli jesteśmy już zalogowani i opłaciliśmy dostęp do Squabera, na jego głównej stronie pojawi nam się widok jak na screenie poniżej. Po lewej stronie zobaczymy dwie listy spółek, pierwsza, która w kolejności alfabetycznej pokazuje wyszukiwane przez nas firmy, oraz druga, pokazująca te, które alertujemy. Aby przejść do spółki z listy wystarczy kliknąć na jej okienko, jeśli z kolei nie chcemy jej tutaj widzieć, wystarczy kliknąć krzyżyk w prawym dolnym rogu. Wyrzucenie firmy z listy alertowanych jest jednoznaczne z usunięciem alertu na jej akcjach, a więc nie będziemy już dostawali informacji na temat jej notowań.

Przejdź do SQUABER.COM

W widoku wybranej spółki głównym elementem jest oczywiście wykres z wszystkimi swoimi funkcjonalnościami. Pod nim znajduje się jej wygenerowany automatycznie przez Squabera opis techniczny, który w kilku zdaniach charakteryzuje sytuację notowań spółki. Jeśli nasz system wykrył, że akcje danej firmy warto kupić, pod opisem znajduje się informacja o okazji, z sugerowanymi parametrami naszego wejścia, automatyczna ocena jakości sygnału oraz formacje wygenerowane w dniu sygnału. Do opisu każdej formacji możemy przejść klikając znak zapytania.

Poniżej mamy kolejne miejsce w którym możemy alertować spółkę, a także dodać powiadomienia cenowe, jeśli chcemy aby Squaber poinformował nas, o osiągnięciu przez wybrane akcje konkretnego poziomu cenowego. Żeby to zrobił, wystarczy wpisać cenę oraz kliknąć dodaj alert.

Kolejne trzy elementy dotyczą fundamentów spółki i są to najważniejsze wskaźniki finansowe, które pozwalają nam przeprowadzić podstawową analizę fundamentalną, kilka słów na temat charakteru działalności prowadzonej przez wybrane przedsiębiorstwo oraz panel z opublikowanymi przez firmę komunikatami rynkowymi. Pod nimi mamy miejsce w którym możemy skontaktować się z naszym osobistym opiekunem w celu zadania mu pytań na temat nurtujących nas spraw, nie musi ono dotyczyć wybranej spółki, wystarczy by tylko zamykało się w szeroko pojętym temacie inwestycji. Na samym dole zaś znajdują się walory, na których algorytmy Squabera wykryły okazje.