Podwójny szczyt oraz podwójne dno są dwiema najprostszymi formacjami cenowymi. Wykazują również ogromną skuteczność – ze względu na jasny i prosty przekaz. Nie zawsze ta formacja oznacza odwrócenie trendu w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jednak zaobserwowanie problemów z przebiciem poprzedniego szczytu powinno skutkować natychmiastowym zabezpieczeniem zysków z posiadanej pozycji długiej (vice versa w przypadku pozycji krótkiej i podwójnego dna).

Podstawą trendu jest odpowiednie ułożenie szczytów i dołków na wykresie. Gdy cena ma problem z zachowaniem odpowiedniego schematu należy brać pod uwagę możliwość odwrócenia trendu.

podwojne 1

Rysunek 1. Formacja Podwójnego Szczytu, EUR/USD

Na rysunku 1 widać jak wygląda idealna formacja podwójnego szczytu. Jej perfekcja polega na tym, że rynek od razu pokazał, że nie akceptuje poziomu cenowego z poprzedniego szczytu i dynamicznie zszedł w dół kształtując formację spadającej gwiazdy. Dodatkowo wskaźnik RSI wykazał dywergencję miedzy szczytami – dodatkowe potwierdzenie, które warto używać.

Rysunek 2 to przykład podwójnych dołków. Jak w rysunku 1 sytuacja była idealna (różnica między szczytami wynosiła 1 pips), tak na parze AUD/USD różnice między dołkami były nieco większe, ale i interwał czasowy większy.

podwojne 2

Rysunek 2. Formacja Podwójnego Dna, AUD/USD

Nie ma to jednak aż takiego znaczenia biorąc pod uwagę to jak wyglądają świece w tej formacji cenowej. Czerwone kreski określają poziom cenowy, który był wsparciem dla spadków. Jedynie cienie od świec naruszyły te poziomy, a to można uznać za margines błędu. Nie można na rynkach doszukiwać się sytuacji idealnych – takie się zdarzają, ale bardzo rzadko. Jest dużo okazji dających lepsze rezultaty niż te idealne. Tutaj za każdym razem RSI potwierdzało ukształtowanie podwójnego dna (po przez dywergencję).

Istnieją strategie polegające na sprzedawaniu lub kupowaniu na poziomach poprzednich szczytów lub dołków. Jest to niezwykle agresywne podejście, ponieważ przeciwne do trendu. Nie mniej jednak, strata jest bardzo niewielka – kilka, kilkanaście pipsów. Natomiast w przypadku powodzenia tego zagrania zyski są potencjalnie bardzo duże. Należy również pamiętać, że tylko w początkowej fazie trendu rynek pokonuje szczyty i dołki bez zawahania. W innych stadiach rozwoju trendu występuje przeważnie co najmniej lekkie cofnięcie aby nabrać rozpędu.

podwojne 3

Rysunek 3. Podwójne Dno oraz Fibonacci, Nasdaq100

Warto stosować dodatkowe filtry podwójnych szczytów i dołków. Jednak niezbyt skomplikowane i nie za dużo, ponieważ straci się wiele okazji. Takimi filtrami mogą być świece (albo raczej powinny być!), poziomy Fiobnacciego, wskaźniki techniczne. Świece i RSI zotały już zaprezentowane jako potwierdzenie odpowiednio na rysunku 1 i 2. Rysunek 3 prezentuje poziom Fibonacciego jako filtr sygnału płynącego z analizy klasycznej. Za każdym razem gdy indeks Nasdaq spadał poniżej poziomu 1.272 zaraz wracał i kształtował dołek. Za drugim razem pojawiła się dywergencja między ceą a wskaźnikiem RSI.

Ta podstawowa formacja klasyczna powinna być w użyciu każdego analityka technicznego. Jej sygnały są powszechnie używane ze względu właśnie na skuteczność, a po za tym ograniczone ryzyko do minimum. Stop loss powinien być ustawiany kilka punktów powyżej szczytu lub kilka punktów poniżej dołka (dopuszczając fałszywe wybicie). Każdy rynek ma swoją charakterystykę i należy ją dobrze poznać aby efektywnie zarządzać ryzykiem.