Wskaźnik Aligator Billa Williamsa to narzędzie analizy technicznej, które zostało stworzone przez znanego tradera i autora książek o inwestowaniu Billa Williamsa. Narzędzie to jest często wykorzystywane przez inwestorów na rynku finansowym do identyfikowania trendów i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Aligator Billa Williamsa jest jednym z wielu wskaźników, które pomagają inwestorom w analizie rynku i podejmowaniu trafnych decyzji.

Oprócz tego wskaźnika, do grupy wskaźników Billa Williamsa należą między innymi :

  • Fraktal,
  • Awasome Oscillator (AO),
  • Market Accelerator (AC).

Jak powstał wskaźnik Aligator?

Wskaźnik Aligator Billa Williamsa został stworzony w oparciu o teorię chaosu, która zakłada, że ruchy na rynku finansowym są nieprzewidywalne i chaotyczne. Narzędzie to ma za zadanie pomóc inwestorom w zidentyfikowaniu trendów na rynku i określeniu momentu wejścia lub wyjścia z pozycji. Aligator Billa Williamsa składa się z trzech linii: szczęk, zębów i warg. Każda z tych linii reprezentuje różne okresy czasowe i pomaga inwestorom w identyfikacji trendów.

Wskaźnik Aligator zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik Aligator i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Jak działa Aligator Billa Williamsa?

Aligator Billa Williamsa działa na podstawie analizy trzech linii: szczęk, zębów i warg.

  • linia niebieska, nazywana również „szczęką”, to 13-to okresowa wygładzona średnia krocząca przesunięta 8 okresów w przód,
  • linia czerwona, nazywana również „zębami”, to 8-mio okresowa wygładzona średnia krocząca przesunięta 5 okresów przód,
  • linia zielona, nazywana również „wargami”, to 5-cio okresowa wygładzona średnia krocząca przesunięta 3 okresy w przód,

Te trzy linie tworzą cały wskaźnik. Na wykresie prezentuje się to tak jak przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1. Alligator na wykresie EURPLN, Źródło: XTB Trader

Alligator nie jest podstawą do zawierania transakcji, stanowi on narzędzie pomocnicze do weryfikacji w jakim aktualnie ruchu znajduje się rynek. Jest to ważne, gdyż przez większość czasu ceny podążają w trendzie horyzontalnym, wyraźne trendy występują jedynie od 15% do 30% czasu. Inwestor nie powinien być zainteresowany otwieraniem pozycji w okresie, w którym „alligator śpi”, tj. wszystkie 3 linie przeplatają się nawzajem. Jednocześnie nie należy przegapić okazji do potencjalnego otwarcia pozycji na tyle wcześnie, aby wykorzystać w jak największym stopniu przewidywany ruch cenowy. Do tego celu wykorzystujemy wraz z aligatorem formację cenową o nazwie fraktal, która zostanie omówiona w części 2.

Zalety wskaźnika Aligator Billa Williamsa

Wskaźnik Aligator Billa Williamsa ma wiele zalet, które przemawiają za jego stosowaniem w inwestowaniu.

Jedną z najważniejszych zalet tego narzędzia jest jego skuteczność w identyfikowaniu trendów na rynku. Dzięki analizie wzajemnego ułożenia linii, narzędzie to pozwala inwestorom na szybkie rozpoznanie trendu i podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.

Kolejną zaletą stosowania Aligatora Billa Williamsa jest możliwość wykorzystania go w różnych instrumentach finansowych. Niezależnie od tego, czy inwestor handluje na rynku akcji, walutowym, czy surowców, narzędzie to może być skutecznie wykorzystane do analizy trendów i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wady wskaźnika Aligator

Mimo wielu zalet, stosowanie wskaźnika Aligatora Billa Williamsa ma również pewne wady.
1. Sygnały generowane przez wskaźnik mogą być opóźnione w stosunku do rzeczywistych zmian cen.
2. Wskaźnik może generować fałszywe sygnały w przypadku nagłych zmian trendu.
3. Wskaźnik nie uwzględnia innych czynników, takich jak wiadomości rynkowe, które mogą wpłynąć na zmiany cen.
4. Wskaźnik może być trudny do interpretacji dla początkujących inwestorów.

Podsumowanie wskaźnika Aligator

Podsumowując wskaźnik Aligator Billa Williamsa może być używany jako sygnał do otwarcia lub zamknięcia pozycji inwestycyjnej. Jednak, jak każde narzędzie analizy technicznej, Aligator Billa Williamsa nie jest doskonały i może dawać fałszywe sygnały. Dlatego ważne jest stosowanie go w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizą fundamentalną.

Wnioskiem jest to, że Aligator może być przydatnym narzędziem dla inwestorów, ale nie powinien być jedynym czynnikiem decydującym o podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wskaźnik Aligator zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik Aligator i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!