Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 01.02.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

 • Grupa Klepsydra – zakończyła proces pozyskiwania środków na akwizycje i planuje przejmować 3-4 firmy z branży pogrzebowej rocznie do końca 2027 roku.
 • Santander Bank Polska – celuje w pozycję najbardziej dochodowego banku w Polsce, planuje dywidendę zgodnie z wytycznymi regulatora.
 • Orlen – prokuratura bada sprawę zaniżania cen paliw przez spółkę w III kwartale ubiegłego roku.
 • Elektrotim – zawarł umowy o łącznej wartości 297,9 mln zł brutto, obejmujące budowę pola antenowego, modernizację serwerowni i zabezpieczenie granicy z Białorusią.
 • XTB – planuje poprawę pozycji na brytyjskim rynku.
 • Mirbud – wybrano ofertę Mirbud i Kobylarnia na budowę drogi o wartości 69,08 mln zł.
 • Sonel – spółka zależna podpisała z Tauron Dystrybucja umowy o wartości 48,57 mln zł.

Szacunkowe wyniki:

 • Synektik – przychody za I kw. 2023/2024 wyniosły 270 mln zł, co oznacza wzrost o 88% r/r (I kw. 2022/2023: 143,6 mln zł).
 • Novina – przychody za 2023 r. wyniosły 6,55 mln zł, co oznacza wzrost o 102% r/r (2022: 3,24 mln zł).
 • HELIO – zysk za II kw. 2023/2024 wyniósł 13,5 mln zł, co oznacza wzrost o 24% r/r (II kw. 2022: 10,9 mln zł).

Informacje o dywidendach:

Zatwierdzone dywidendy:

 • LPP – 285 zł na akcję z dniem dywidendy 23 kwietnia i dniem wypłaty 30 kwietnia. Stopa dywidendy wynosi obecnie 1,8%.

Dzisiejsze wypłaty dywidend:

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO) – 1,28 zł na akcję.

Wydarzenia korporacyjne:

 • Supreme Energy – chce wejść na NewConnect w II połowie 2024 r.
 • Action – planuje zwiększenie środków na nabywanie akcji własnych do 78 mln zł.