W tym wpisie postaramy się przybliżyć istotę, sposób interpretacji i wykorzystania oscylatora RVI. Wskaźnik zmienności względnej RVI ( Relative Volatility Index) został wymyślony przez Donalda Dorseya w 1993 roku.

Wskaźnik RVI – wzór

Wzór wskaźnika RVI jest następujący:

przy czym:

gdzie:

 cena zamknięcia w t-tym okresie
 10-dniowe odchylenie standardowe cen zamknięcia

Wskaźnik RVI to iloraz dwóch czynników. W liczniku pojawia się 14-dniowa wykładnicza średnia krocząca składników upt,przy czym poszczególne składniki upt mogą przyjmować wartość zero w przypadku spadków lub wartość 10-dniowego odchylenia standardowego w przypadku wzrostów. W mianowniku pojawia się natomiast suma 14-dniowej wykładniczej średniej kroczącej składników upt oraz 14-dniowej wykładniczej średniej kroczącej składników dnt, przy czym poszczególne składniki dnt mogą przyjmować wartość zero w przypadku wzrostów lub wartość 10-dniowego odchylenia standardowego w przypadku spadków. Jak widać z powyższego wzoru, RVI to narzędzie mierzące kierunek zmian cen przy użyciu średniego odchylenia standardowego. Jego odczyty mieszczą się w zakresie od 0 do 100.

Wskaźnik RVI zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik RVI i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Wskaźnik RVI – interpretacja i wykorzystanie

Interpretacja wskaźnika RVI nie odbiega od interpretacji innych oscylatorów. Po wyrysowaniu poziomów 20/80 lub 30/70 można traktować go jako wyznacznik wyprzedania/wykupienia rynku. Lepsze efekty przynosi jednak obserwowanie przecięcia poziomu 50. Przecięcie w górę poziomu 50 to sygnał kupna, natomiast w dół – sprzedaży. Zostało to zaprezentowane na wykresie notowania KGHM.Jak widzimy, skuteczność takiego wykorzystania oscylatora RVI obniża się w przypadku braku trendu, kiedy często dochodzi do przecięcia poziomu 50.

Przecięcia poziomu 50 na wykresie RVI na przykładzie spółki KGHM - interwał dzienny
Rysunek 1. Przecięcia poziomu 50 na wykresie RVI na przykładzie spółki KGHM – interwał dzienny

Warto zwrócić uwagę, że samo obserwowanie przecięcia poziomu 50 przez Relative Volatility Index może być niewystarczająco skuteczne. Zaleca się więc stosowanie RVI jako wskaźnika do potwierdzania sygnałów generowanych przez inne narzędzia analizy technicznej. Na rysunku 2 zaprezentowano wykres PKN Orlen i jak to wygląda w praktyce. Po przecięciu poziomu zero przez histogram MACD, w sytuacjach B, D oraz E zostały wygenerowane sygnały kupna po przecięciu poziomu 50 przez RVI.

Odnośnie skuteczności sygnałów sprzedaży to mam pewne zastrzeżenia. W sytuacji F narażamy się na niepotrzebne straty, czekając aż RVI spadnie poniżej 50 i potwierdzi sygnał z histogramu MACD. Po drugie, większość zleceń obronnych zostałaby już uaktywniona. Ostatecznie, skuteczność sygnału kupna nie oznacza, że jego lustrzane odbicie będzie skutecznym sygnałem sprzedaży.

Zastosowanie RVI jako narzędzia potwierdzającego sygnały transakcyjne na przykładzie PKN - interwał dzienny
Rysunek 2. Zastosowanie RVI jako narzędzia potwierdzającego sygnały transakcyjne na przykładzie PKN – interwał dzienny

Na koniec jeszcze dwa przykłady użycia RVI do potwierdzania sygnałów płynących z klasycznej analizy technicznej. Na rysunku 3 przedstawiono, jak zachowywał się RVI w przypadku przebijania linii trendu. W sytuacji B przebicie poziomu 50 nastąpiło po przebiciu linii trendu spadkowego, potwierdzając tym samym sygnał kupna. W sytuacji A wskaźnik RVI pełnił rolę wskaźnika wyprzedzającego, gdyż dał sygnał sprzedaży zanim doszło do przebicia linii trendu wzrostowego. Tak jak wcześniej wspomniałem, wydaje się, że sygnały z RVI są efektywniejsze jeśli chodzi o sygnały kupna.

Zastosowanie RVI jako narzędzia potwierdzającego sygnały z klasycznej analizy technicznej na przykładzie KGHM - interwał dzienny
Rysunek 3. Zastosowanie RVI jako narzędzia potwierdzającego sygnały z klasycznej analizy technicznej na przykładzie KGHM – interwał dzienny

Rysunek 4 prezentuje z kolei jak zachowywał się oscylator RVI, gdy na wykresie spółki CDR uformowała się formacja głowy i ramion. Widzimy, że w momencie przecięcia linii szyi przez kurs, niezwłocznie nastąpiło potwierdzenie ze strony RVI. Co ciekawe już wcześniej oscylator wskazywał na możliwość odwrócenia trendu, gdyż przed pełnym ukształtowaniem formacji RGR, dwukrotnie spadał poniżej poziomu 50.

Zastosowanie RVI jako narzędzia potwierdzającego sygnał z formacji głowy i ramion na przykładzie CDRED - interwał dzienny
Rysunek 4. Zastosowanie RVI jako narzędzia potwierdzającego sygnał z formacji głowy i ramion na przykładzie CDRED – interwał dzienny

Podsumowanie wskaźnika RVI

Jak widzimy Relative Volatility Index może być użytecznym narzędziem do potwierdzania sygnałów płynących bądź to z analizy klasycznej bądź ze wskaźnikowej. Warto mieć go zatem w pamięci.

Wskaźnik RVI zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik RVI i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!