Vistal to grupa zajmująca się wytwarzaniem i montażem wszelkiego typu konstrukcji stalowych. Na rynku europejskim działa aktywnie od 1991 roku, a dodatkowym atutem ku temu jest lokalizacja zakładów w Gdyni, przez co spółka ma bezpośredni dostęp do morza. Vistal zatem może scalać duże konstrukcje na miejscu i transportować je do miejsca docelowego drogą morską na cały świat, a także w Polsce sieciami rzecznymi. 

W ofercie Vistalu są przede wszystkim:

 • stalowe konstrukcje mostowe. Vistal ma prawie 300 zrealizowanych projektów tego typu. 
 • hale produkcyjne czy sportowe, konstrukcje przemysłowe i inne. 
 • części statków – od sekcji kadłuba, przez dźwigi, rampy, pokrywy, grodzie, aż po całe jednostki pływające. Wytwarza także elementy wiertnicze. 
 • Vistal działa także jako generalny wykonawca w segmentach budownictwa przemysłowego i infrastruktury komunikacyjnej – nie tylko budowy, ale także modernizacji mostów, wiaduktów, kładek i hal.
 • konstrukcje wykonane z materiałów specjalnych, w tym stali nierdzewnych (kwasoodporne, duplex, superduplex, austenit czy superaustenit) jak i innych w tym tytan oraz stopy aluminium. W tym: zbiorniki technologiczne, filtry, rurociągu, kanały.
 • urządzenia dla oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.
 • oferuje także usługi spawania tytanu oraz cięcia plazmą (źródło).

W skład grupy Vistalu wchodzą 4 spółki:

 • Vistal Eko – prefabrykacja różnorodnych konstrukcji ze stali specjalnych. Oferta spółki obejmuje produkcję i montaż urządzeń oraz konstrukcji w szczególności przeznaczonych dla projektów z zakresu ochrony środowiska.
 • Vistal Gdynia –  producent wielkogabarytowych konstrukcji stalowych różnego przeznaczenia oraz podmiotem dominujący.
 • Vistal Pref – wytwór różnorodnych konstrukcji stalowych.
 • Vistal Offshore – wytwór wielkogabarytowych konstrukcji stalowych na potrzeby przemysłu Marine&Offshore, czyli morskiego (źródło).

Vistal przez lata był spółką solidną fundamentalnie, generującą dobre wyniki. Wszystko posypało się w 2017 roku, gdy nagle w raporcie półrocznym wykazano 100 mln zł straty, a zastrzeżenia do sprawozdania miał biegły rewident. Problemem okazały się mniej warte, niż oczekiwano, kontrakty. Vistalowi umowy wypowiedziały banki oraz kontrahenci, a zarząd złożył wniosek o ogłoszenie upadłości (źródło).

Spółka jednak nie upadła, a przeszła w postępowanie sanacyjne, czyli restrukturyzację. Rok 2017 to jednak rekordowa strata aż 400 mln zł. Spółkę pogrążyła sytuacja rynkowa – dekoniunktura w budownictwie infrastrukturalnym i wzrost cen materiałów, co lawinowo przełożyło się na nierentowność znacznej części kontraktów (nota bene to dobry przykład do zapamiętania sobie na przyszłość, źródło).

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach Vistalu poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Czy restrukturyzacja przynosi zakładane efekty?