Głównym przedmiotem działalności Briju jest handel hurtowy i obróbka kruszców metali szlachetnych (złota i srebra). Drugim segmentem jest projektowanie, produkcja i dystrybucja biżuterii wykonanej ze złota, srebra i kamieni szlachetnych. Na przestrzeni lat, firma stała się jednym z dominujących producentów biżuterii na rynku polskim. Spółka przez ostatnie dwa lata podwoiła skalę swojej działalności, co świadczy o dynamicznym rozwoju.

Handel złotem i srebrem

Decydującym segmentem działalności, który generuje około 95% przychodów Briju jest handel i obróbka złota (oraz w mniejszej części srebra). Polega on na tym, że spółka skupuje od sklepów detalicznych bądź też lombardów tzw. “złom złota”, a następnie go przetwarza i oczyszcza, by w takiej ulepszonej postaci sprzedać je po wyższej cenie zagranicznym odbiorcom. Dotychczas głównym odbiorcą spółki jest niemiecki podmiot Allgemeine Gold und Silbercheideanstalt AG. Współpraca z tą firmą odbywa się na zasadzie każdorazowo zgłaszanej przez Briju gotowości dostarczenia określonych ilości surowca. Wysokość zapłaty za dostarczony towar uzgadniana jest w oparciu o notowania rynkowe metali szlachetnych. Władze spółki podkreślają, że marża na surowcach jest generowana w sposób powtarzalny. W ostatnich trzech latach marża brutto wynosiła średnio 5.2%. Właśnie współpraca z tylko jednym odbiorcą jest moim zdaniem głównym zagrożeniem dla działalności Briju. Ewentualne jej zakończenie równałoby się najprawdopodobniej z zawieszeniem działalności przez spółkę. Na chwilę obecną nic jednak nie wskazuje, aby taki pesymistyczny scenariusz miał się ziścić. Jest wręcz przeciwnie – współpraca się pogłębia, co pokazuje dynamiczny wzrost obrotu w handlu surowcami.

Sprzedaż wyrobów jubilerskich

W celu ograniczenia koncentracji działalności, spółka zdecydowała się na otwarcie salonów jubilerskich, gdzie biżuteria jest sprzedawana klientom indywidualnym. W roku 2014 spółka  posiadała 12 sklepów. Pod koniec 2015 roku ich liczba zwiększyła się do 30. Obecnie posiada ona ponad 35 salonów, a szacunkowo na koniec 2016 roku będzie ich aż 45.  Przedstawiciele spółki poinformowali, że w przyszłym roku spółka może otworzyć kolejnych 15, a docelowo w Polsce jest miejsce na 100 – 120 salonów Briju. Dodali oni, że działalność ta “rozwija się zarówno w dużych miastach, które mają większy potencjał sprzedażowy, jak i w mniejszych, gdzie koszty funkcjonowania sklepów są niższe, a ich rentowność jest szybciej osiągana”. Stabilne zyski generowane przez handel złotem i srebrem, pozwalają spółce konsekwentnie rozwijać segment sprzedaży detalicznej wyrobów jubilerskich. Sprzedaż biżuterii w salonach stanowi dotychczas poboczną działalność Briju, której udział w całkowitych przychodach jest niewiele wyższy niż 5%. Jednak wraz ze zwiększaniem ilości salonów na przestrzeni najbliższych lat, segment ten będzie stanowił coraz większy udział w osiąganym przez spółkę zysku, tym bardziej, że marża brutto ze sprzedaży wyrobów jubilerskich jest kilkukrotnie wyższa (43.8%) niż marża ze sprzedaży złota i srebra (5.2%). Decyzja władz spółki o rozszerzeniu działalności o salony jubilerskie traktuję bardzo pozytywnie, tym bardziej, że rynek dóbr luksusowych wykazuje tendencje wzrostowe. Jak powiedział prezes Piotrowski: “Na ten rok przewidywany jest 8% wzrost w sektorze jubilerskim, czyli wyraźnie szybciej od PKB”

Akcjonariat

akcjonariat

Wyniki finansowe Briju

Zdecydowana większość wyniku finansowego (blisko 95%) jest wypracowywana przez segment handlu metalami szlachetnymi. Przychody Briju w 2015 roku wzrosły o 44,7% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 567,13 mln zł. Zdecydowana większość z nich (540,5 mln zł)  pochodzi z segmentu handel surowcami, zaś jedynie 26,6 mln zł z segmentu wyroby jubilerskie. Zysk netto w roku 2015 wyniósł 17.8 mln zł i był wyższy o 5.2 mln zł w stosunku do roku 2014.

wyniki finansowe

W I półroczu 2016 roku Briju odnotowało 13.14 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9.69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w tym samym okresie 351,08 mln zł wobec 265,26 mln zł rok wcześniej. Wyniki finansowe Briju z roku na rok dynamicznie rosną, co zresztą widać na powyższym wykresie. Dodatkowo należy wspomnieć, że patrząc na fundamenty spółki (wzrost przychodów i zysków) spółka wydaje się być niedowartościowana. Wskaźnik C/WK wynosi 1.56, a C/Z zaledwie 5.52.

Analiza techniczna

Briju - W1

Analiza techniczna wskazuje, że spółka ma problem z pokonaniem oporu zlokalizowanego na poziomie 20.70 zł. W przypadku potwierdzenia korekty oczekiwałbym spadku w okolice 16.50 – 16.80 zł. Tam też wypada dolne ograniczenie długoterminowego kanału wzrostowego. Zbliżamy się jednak do wyników za III kwartał (10 listopada). Gdyby okazały się wyjątkowo dobre, można się liczyć ze scenariuszem wybicia wspomnianego oporu i wzrostu kursu w okolice 24.20 zł, gdzie wypada górne ograniczenie kanału wzrostowego.