Celon Pharma będzie pierwszą spółką notowaną na GPW, która wykazuje się dużym doświadczeniem we wszystkich istotnych obszarach, którymi powinna się odznaczać każda firma farmaceutyczna. Specjalizuje się ona w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych (czyli tzw. odpowiedników), prowadzi badania nad nowymi innowacyjnymi lekami, a także posiada własny dział marketingowy. Celon Pharma działa na rynku farmacji od 2002 roku i od tego czasu osiągnęła znaczącą pozycję, szczególnie w swojej podstawowej działalności czyli produkcji i sprzedaży generyków. Obecnie w ofercie firmy znajduje się sześć produktów – do najważniejszych należy:  Salmex (na astmę oskrzelową), Ketrel (na schizofrenię) czy Valzek (na nadciśnienie). Spółka eksportuje swoje produkty do 7 krajów, a w ciągu najbliższych lat ich liczba powinna się podwoić. Główny zakład wytwórczy znajduje się w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne. Celon Pharma należy w 100% do dr Macieja Wieczorka (poprzez firmę Glatton), który jest także prezesem giełdowej spółki Mabion (od debiutu w roku 2010 spółka ta wzrosła o blisko 500%). Mabion jest nakierowana tylko i wyłącznie na badania nad nowoczesnymi lekami.

Flagowy produkt spółki – Salmex

Salmex jest najważniejszym lekiem w portfolio spółki, ponieważ w 2015 roku blisko 63% przychodów pochodziło z jego sprzedaży. Salmex, jest odpowiednikiem leku Seretide Dysk firmy GlaxoSmithKline. Farmaceutyk ten stosuje się m.in. w leczeniu astmy oskrzelowej. Dotychczas jego sprzedaż odbywała się przede wszystkim na rynku polskim. W ubiegłym roku lek ten został zarejestrowany w kilku innych krajach, gdzie trafił już na półki tamtejszych aptek. Firma na tym nie poprzestaje i zapowiada ekspansję zagraniczną na największych rynkach, w tym w USA, Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Szwecji a nawet w Chinach. Aby osiągnąć ten cel  zdecydowała się wybudować nowy zakład w Kazuniu, co pozwoli jej zwiększyć moce produkcyjne inhalatorów z 200 000 szt. do 1 mln szt. miesięcznie. Dr Maciej Wieczorek powiedział, że 4 listopada Celon Pharma zobowiązała się dostarczyć partnerowi z USA lek Salmex do badań klinicznych. Jak sam oznajmił – “Badania będą trwały od 12 do 15 miesięcy. Potem kolejny rok trzeba doliczyć na rejestrację, więc będziemy mogli sprzedawać lek w USA za ok. 24-28 miesięcy”  W ten sposób flagowy produkt spółki w przeciągu dwóch lat powinien się pojawić na półkach aptek praktycznie całego świata. GlaxoSmithKline (GSK) sprzedaje swój lek na astmę w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Advair Diskus. Jest to jeden z czołowych leków o najlepszej sprzedaży (ok. 5 mld dolarów rocznie). Dla porównania, w Europie rynek tego leku jest warty około 2-3 mld dolarów. Jak podkreśla Bogdan Manowski (członek zarządu Celon Pharma) – “pomimo, że nasz produkt nie posiada ochrony patentowej, na rynku nie ma innych odpowiedników. Tylko my jesteśmy w posiadaniu odpowiednika produktu referencyjnego, w pełni wymienialnego. Dodatkowo wprowadziliśmy kilka udoskonaleń”. W tym momencie należy dodać, że ochrona patentowa Advair Diskus wygasa na rynku amerykańskim w 2016 roku.

Obecnie w portfolio spółki znajduje się 12 produktów realizowanych przez Centrum Badawczo – Rozwojowe, m.in. leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, a także schorzeń układu nerwowego i krążenia. W segmencie neurologii spółka rozwija obecnie lek antydepresyjny, oparty o ketaminę. Wszystkie wymienione tutaj innowacyjne projekty znajdują się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju i trafią na rynek najwcześniej za 8-10 lat. Przy opracowywaniu tych leków Celon współpracuje z polskimi uczelniami.

Największy tegoroczny debiut na GPW

Spółka Celon Pharma swój debiut na GPW będzie miała w najbliższy poniedziałek, czyli 17 października 2016 roku. Będzie to 14 i jednocześnie największy tegoroczny debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach oferty publicznej dokonano przydziału łącznie 15 mln akcji nowej emisji serii B.W transzy dla inwestorów indywidualnych dokonano przydziału 2 mln akcji, natomiast w transzy dla inwestorów instytucjonalnych 13 mln akcji. Walory zostały sprzedane po cenie maksymalnej, czyli 16,33 zł, co oznacza, że spółka pozyskała 245 mln zł. Łączny popyt na akcje Celon Pharmy przekroczył 1,5 mld zł, co oznacza, że redukcja wśród inwestorów indywidualnych wyniosła około 82%. Akcjonariusze nabyli na drodze oferty publicznej ok. 33% kapitału spółki, co daje im jednocześnie 25% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Większościowym udziałowcem pozostaje nadal dr Maciej Wieczorek.

Akcjonariat

Większość pieniędzy z emisji akcji zostanie przeznaczona na ekspansję zagraniczną flagowego produktu spółki – Salmexu. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na rozwój nowych, innowacyjnych leków oraz budowę centrum badawczo-rozwojowego.

Wyniki finansowe

Bez wątpienia silny wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zwiększenia skali działalności oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży leku Salmex, który to w 2015 roku miał 63% udziału w strukturze sprzedażowej. Celon Pharma znajduje się na ścieżce dynamicznego wzrostu. W latach 2012 – 2015 przychody spółki rosły średnio o blisko 30%. W 2015 roku spółka wypracowała 107,5 mln zł przychodów, 47,2 mln zł EBIT oraz 37,2 mln zł zysku netto. W samym pierwszym półroczu 2016 roku firma wygenerowała zysk netto w wysokości 24,2 mln zł. Ponadto Celon Pharma  ma niewielkie zadłużenie, co również jest pozytywną informacją.

Dane finansowe

Należy również dodać, że Zarząd spółki przewiduje rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 20 – 50% zysków rocznych. W mojej opinii, jeśli w ogóle akcjonariusze w najbliższych 2-3 latach dostaną dywidendę, to będzie to raczej dolna granica, czyli 20% zysku. Wynikać to będzie z dużych potrzeb związanych z dynamicznym rozwojem.

Podsumowując: Spółka Celon Pharma jako nieliczna z branży farmaceutycznej na GPW, notuje dodatnie wyniki finansowe. Najbliższe lata dzięki wejściu flagowego produktu firmy na rynki zagraniczne oraz badaniami nad nowymi lekami, będą się charakteryzować dynamicznym rozwojem firmy. Inwestorzy najprawdopodobniej zdają sobie z tego sprawę, o czym świadczy ponad 82% redukcja zapisów na akcje spółki. Z tych powodów uważam, że debiutancka sesja na GPW, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek (17.10.2016 r.) może być bardzo udana.