Jak interpretować analizy techniczne w Squaberze?

Poniższe wideo oraz tekst prezentują w zwięzły sposób w jaki sposób podchodzić do analiz publikowanych w ramach Komentarzy Zespołu Squabera. Wyjaśniamy pojęcia, kierujemy do większej bazy artykułów i webinarów. Wszystko po to, aby współpraca była jeszcze lepsza!

Poniżej znajdziesz dwa przykłady analiz, a poniżej opis w jaki sposób poszczególne narzędzia zastosowane na wykresie interpretować. 

Przykład 1. Spółka TIM

Przykład 2. Spółka CDR

W pierwszej kolejności warto pamiętać, że w analizie technicznej zawsze występuje jedynie prawdopodobnieństwo wystąpienia takiego lub innego scenariusza. Dlatego zawsze analiza niesie co najmniej dwa scenariusze, a użyte narzędzia mają na celu wskazać istotne poziomy wsparć czy oporów lub panującej tendencji. 

Metody wyznaczania trendu

W analizach i komentarzach w Squaberze korzystamy z kilku metod wyznaczania trendu. Każda ma swoje wady i zalety, ale przede wszystkim są momenty na rynku, kiedy każda metoda pokazuje co innego – i jest to normalne. O tym jaką metodą się posługiwać powinno decydować:

  • horyzont inwestycyjny (czyli jak długo chcesz akcje trzymać, na jaki ruch liczysz),
  • charakterystyka danej spółki (jedna metoda działa lepiej od drugiej),
  • akceptowany poziom ryzyka.

Metoda Szczyty i Dna

Jest to metoda bazująca na opracowaniach i zasadach Charlesa Dowa. Według niej kluczowe przy wyznaczaniu trendu są szczyty i dołki, które powinny w odpowiedni sposób być ułożone na wykresie. Bardzo szczegółowy opis metody znajdziesz:

Na wykresie pojawiają się w związku z tą strategią dwa oznaczenia:

OPS – Ostatni Potwierdzony Szczyt, jest to punkt określający po wybiciu jakiego szczytu na wykresie, cena załamie trend spadkowy i otworzy sobie drogę do zmiany trendu na wzrostowy.

OPD – Ostatni Potwierdzony Dołek, jes to punkt określający dołek na wykresie, którego wybicie będzie oznaczało załamanie trendu wzrostowego i da sygnał do potencjalnej zmiany trendu na spadkowy.

Uwaga, w strategii Szczyty i Dna (SiD) wybicia ważnych poziomów powinny być dokonane ceną zamknięcia (tzw. pełną świecą), aby były uznane za istotne. Naruszenie poziomu ceną maksymalną lub minimalną (cieniem) nie jest podstawą do zmiany trendu. Szczegóły w przytoczonych materiałach.

Squaber Trendy

Jest to wskaźnik, który możesz nałożyć na wykres jak każdy inny – chociażby oscylator. Squaber trendy opiera się o średnie kroczące i na ich podstawie prezentuje bardziej długoterminowy trend (Szczyty i Dna są tu bardziej krótkoterminiwe), kolorując adekwatnie tło wykresu: czerwone zatem to trend spadkowy, zielone zaś – wzrostowy. Co więcej, intensywność koloru świadczy o sile trendu, więc przykładowo blaknięcie zieleni aż do bieli będzie świadczyć o słabnącym trendzie wzrostowym. Białe fragmentu wykresu to okresy beztrendzia lub czas, gdy trendu wyznaczyć się nie da (np. minęło zbyt mało czasu od początku historii notowań na walorze).

Średnie kroczące

Istnieje kilka typów średnich, najczęściej posługujemy się prostą średnią kroczącą z kolejnych cen (działa to jak okienko statystyczne – najnowsze dane wchodzą, starsze wypadają) lub średnią eksponecjalną (wykładniczą, jej charakterystyka jest taka, że przykłada większą wagę do najnowszych zmian cen). Długość średniej świadczy niejako o wygładzaniu przez nią ceny oraz „zwinności” utworzonego tak przebiegu funkcji. Średnie bardziej długoterminowe (o dłuższym okresie) będą bardziej stabilne i wolniej reagujące na zmiany cen. Zazwyczaj wykorzystujemy krótsze średnie wykładnicze (13, 33, 55 okresów) i dłuższe proste średnie (100, 200 okresów). Należy zwrócić uwagę na to, jak średnia trzyma się ceny – tworzy ona dla niej opór lub wsparcie (szczególnie, gdy różne średnie się nakładają). Samo też położenie średnich względem ceny świadczy o trwającym trendzie – średnie pod ceną to trend wzrostowy, nad – spadkowy, a wewnątrz świec – konsolidacja.

Linie trendu

Podstawowe narzędzie każdego analityka. Spadkową linię trendu wyznaczamy łącząc kolejne szczyty, wzrostową zaś – kolejne dołki. Wybicie linie trendu sugeruje ewentualność jego zmiany lub korekty. Linie trendu mogą być tworzone bardziej długookresowo (łącząc ważniejsze, oddalone punkty) lub krótkoterminowo (będąc bardzo użyteczne przy krótkich, dynamicznych ruchach – wybicie takiej linii to sygnał do rozpoczęcia korekty).

Opory i wsparcia

Gdyby cena była piłeczką w pokoju, to wsparcie byłoby podłogą, zaś opór – sufitem, od którego się odbija. Wsparcie zatem znajdziemy zawsze poniżej ceny, zaś opór – powyżej. Są to poziomy, na które cena reaguje – potencjalnie jest ich nieskończenie wiele, my zaznaczamy najważniejsze. Na ogół cena wybija, reaguje na kolejny, cofa się do poprzedniego, itd. – wspinając się niejako po schodach. Co ważniejsze, raz wybity poziom zmienia swój charakter – wsparcie staje się oporem, a opór wsparciem. Natychmiastowe wybicie wsparcia lub oporu, bez reakcji, nie świadczy od razu o jego nieskuteczności. Wręcz przeciwnie, jest bardzo ważnym sygnałem o sile ruchu. Problemy z wybiciem zaś jakiegoś poziomu w trendzie świadczy o jego słabości tego ostatniego.

Zniesienia Fibonacciego

Prócz tradycyjnych wsparć i oporów wyznaczamy także poziomy w oparciu o zniesienia Fibonacciego, mierząc tym narzędziem odpowiednie ruchy cenowe. W ten sposób uzyskujemy zniesienia wewnętrzne danego ruchu (poniżej 100%) oraz zewnętrzne (powyżej 100%). Najważniejszymi zniesieniami są 38,2%, 50% oraz 61,8% – są to bardzo ważne wsparcia i oporu. Świadczą po prostu jak daleko cena „zaszła” względem mierzonego ruchu – jeżeli go przekroczyła, to mamy do czynienia ze zniesieniami zewnętrznymi. Między Fibo a tradycyjnymi wsparciami i oporami może zajść tzw. konfluencja – poziomy te wtedy wzajemnie się nakładają, wzmacniają się wzajemnie i tworząc w ten sposób bardzo ważne strefy.

Overbalance

Overbalance jest kolejną metodą na wyznaczanie trendu – prostokątem na wykresie oznaczamy największą korektę w trendzie (znowu można brać trend bardziej krótko- i długookresowy) i odnosimy ją do kolejnych korekt. Górna (dla trendu spadkowego) lub dolna (dla wzrostowego) taka granica prostokąta jest bardzo silnym odpowiednio oporem lub wsparciem. Jego wybicie świadczy o zanegowaniu trendu.

Wolumen

Wolumen jest częstokroć istotnym sygnałem potwierdzającym lub pozwalającym wątpić w ruch. W trendzie wzrostowym powinien on wzrastać przy wzrostach, a spadać przy korektach spadkowych i odwrotnie w trendzie spadkowym. Co więcej, przy wybiciu z formacji technicznej lub ważnego poziomu wsparcia lub oporu pik wolumenowy może potwierdzać prawdziwość i istotność tego wybicia. Wolumen umieszczamy u dołu wykresu i zaznaczamy interesujące nas jego fragmenty (np. tworząc mini-linie trendu lub oznaczając piki wolumenowe).

Linki do materiałów dodatkowych

Squaber [Trendy] -informacje o tym jak działa wskaźnik i jak go dodać do wykresu dostępne – https://blog.squaber.com/2018/08/nowy-wskaznik-trendu-juz-dostepny/

Jaką średnią kroczącą wspierać się w inwestycjach? – https://edukacja.squaber.com/webinaria/jaka-srednia-kroczaca-wspierac-sie-w-inwestycjach/

Strategia Multi Moving Avareges (MMA) – zasady, przykłady – https://edukacja.squaber.com/webinaria/strategia-mma-akcje-20200707

3 zasady SKUTECZNEGO wyznaczania stref wsparć i oporów na akcjach! – https://edukacja.squaber.com/webinaria/3-zasady-skutecznego-wyznaczania-wsparc-oporow

Jak wyznaczać miejsca do kupna za pomocą Fibonacciego – https://edukacja.squaber.com/webinaria/zyskaj-precyzje-zlota-proporcja-w-praktyce-na-gpw

Jak wyznaczać koniec korekty (m.in. Overbalance)? – https://edukacja.squaber.com/webinaria/jak-wyznaczac-koniec-korekty-na-akcjach

(tekst będzie rozwijany)