Mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania rynkowe panujące na GPW, analizę do tej pory nieskategoryzowanych sygnałów typu “Ciekawa Spółka” oraz oczekiwania naszych Użytkowników wobec liczby sygnałów podjęliśmy w ostatnim czasie kilka kroków do poprawy efektywności i pełnej ich kategoryzacji ze względu na cechy wspólne.

Analiza historycznych sygnałów wykazała następujące główne ich cechy, które wzięliśmy pod uwagę:

 • Sygnały kupna wynikające stricte z technicznych przesłanek o wyższych wartościach zysku do ryzyka (ponad 2) mają obecnie dramatycznie niższą skuteczność w trendach spadkowych niż miały wcześniej.
 • Powyższe dotyczy zarówno sygnałów o stosunkowo niskim poziomie negacji scenariusza (do 10%) jak i sygnałów gdzie poziom ten został określony w przedziale od 10 – 20% na sygnał.
 • Z drugiej strony jeżeli z wszystkich sygnałów wyodrębnimy te, które zostały wygenerowane dla spółek z co najmniej średnią sytuacją finansową (jedna z funkcjonalności Squabera) to przy zachowaniu tych samych parametrów osiągamy dużo lepsze wyniki.
 • Nie bez znaczenia pozostaje też płynność instrumentów – tutaj relacja między stosunkiem dziennego zasięgu wahań przypadającego na wygenerowany obrót w danym dniu wskazuje jasno, że należy zwiększać ryzyko przypadające na transakcję, aby nie doprowadzić do jej zamknięcia w wyniku losowych zmian notowań (często podkreślamy, że wprowadzanie stop lossa w arkusz dla spółek z GPW nie jest przez nas rekomendowane)

Wnioski jakie z tego płyną są następujące:

 • aby poprawić skuteczność sygnałów Ciekawa Spółka bez podziału na dodatkowe cech spółek (np. sytuację finansową czy płynność) powinniśmy dla każdego z nich obniżyć oczekiwania co do poziomów docelowych tak aby sprowadzić współczynnik zysku do ryzyka w okolicę 1 (takie działanie podniosłoby skuteczność do ponad 65%) doprowadziłoby ono jednak do wzmożonej liczby sygnałów o dość krótkoterminowym charakterze.
 • alternatywnie możemy zmniejszyć liczbę sygnałów i wykorzystać przy tym jako filtr sytuację finansową, zostawiając jednak współczynniki zysku do ryzyka na atrakcyjniejszym poziomie.

Ponieważ jakiś czas temu potrzebę krótkoterminowych sygnałów zaspokoiliśmy przy użyciu sygnałów płynących ze Stref Popytu (link) oraz mając na uwadzę, że w Ciekawych Spółkach operują już od jakiegoś czasu “Sygnały zgodne z metodologią Szczyty i Dna” (link) zdecydowaliśmy się podążyć pierwszą opcją i zaproponować pozostawienie sygnałów pozostających w zgodzie zarówno z fundamentami jak i techniką. Nowa kategoria będzie nosiła właśnie taką nazwą [Fundamenty i Technika].

Strategia łączy analizę fundamentalną z analizą techniczną. Dzięki bardzo solidnemu podparciu aktualnego obrazu technicznego sytuacją fundamentalną w spółce, uzyskujemy podwójne potwierdzenie średnioterminowego sygnału wzrostowego. Strategia radzi sobie szczególnie dobrze w okresach wzrostów na szerokim rynku.

W krąg zainteresowań tego podejścia wchodzą akcje firm znajdujących się w 2 największych indeksach na polskim rynku, co oprócz kryterium płynnościowego, w większości przypadków wspiera również kryterium fundamentalne.

Strategia dzięki zastosowaniu systematycznie ustawianych poziomów Stop Loss generuje dużo mniejsze obsunięcia kapitału niż indeks WIG20, co z jest bardzo pożądaną cechą. Szczególnie dobrze widać to w okresie styczeń – lipiec 2018, w którym indeks WIG20 w skrajnym momencie tracił 21% wobec zaledwie 8% straty portfela opartego o te sygnały. Pozwoliło to uzyskać bardzo dobrą stopę zwrotu, która za ponad 1,5 roku inwestycji wynosi 25%.

Ze względu na poziom dywersyfikacji portfela plasuje to nasze podejście jako najmniej ryzykowne spośród 3 dostępnych w Squaberze. Dla przypomnienia pozostałe dwa to “Strefy Popytu” i “Szczyty i Dna”. Gdyby uszeregować te strategie (względem różnych miar ryzyka) od najbardziej ryzykowne otrzymalibyśmy taką kolejność:

 1. Strefy Popytu (link)
 2. Szczyty i Dna (link)
 3. Technika i Fundamenty

Pamiętajmy, że wraz z rosnącym ryzykiem zmieniają się też oczekiwania co do średniorocznej stopy zwrotu.

 1. W Strefach Popytu oczekiwana stopa zwrotu znajduje się w przedziale 20% – 30% rocznie.
 2. W Szczytach i Dnach oczekiwana stopa zwrotu znajduje się w przedziale 15%-25% rocznie.
 3. W Technice i Fundamentach oczekiwana stopa zwrotu znajduje się w przedziale 10%-20% rocznie.

Wszystkie wyniki są już podane po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych.

Podsumowując najważniejsze cechy podejścia Technika i Fundamenty:

 • Strategia wyszukuje spółki znajdujące się w ciekawym miejscu technicznym.
 • Filtrem dla transakcji jest sytuacja fundamentalna spółki i prowzrostowy charakter fundamentalny.
 • Strategia skupia także sygnały z największych spółek z polskiej giełdy.
 • Strategia rzadziej inwestuje w spółki znajdujące się w strefie bardzo niskich obrotów.
 • Struktura portfela sprzyja ponadprzeciętnym zyskom w okresach pozytywnych nastrojów na rynku.
 • Synergia analizy fundamentalnej i analizy technicznej daje podwyższone szanse na osiąganie stabilnych średniorocznych stóp zwrotu.
 • Dość duża możliwa liczba spółek w portfelu zbudowanym w oparciu o te sygnały (nawet 15 walorów) sprawia, że w strategii tej najbardziej widoczny jest efekt dywersyfikacji.

Otrzymuj sygnały na bieżąco w Strefie Premium

Alerty ze spółkami z portfela [Technika i fundamenty] są dostępne tylko w Strefie Premium. Zdobądź dostęp i przetestuj nasze rozwiązania. Zakupy są objęte gwarancją satysfakcji.

Przykłady transakcji

Transakcja na spółce 4Fun Media jest idealnym przykładem podpięcia się pod trend wzrostowy w momencie, gdy kurs akcji zaczyna dynamicznie wzrastać. Wtedy następuje transakcja, która nawet przez moment nie jest stratna.
Transakcja na PKO BP pokazuje, że na dużych spółkach również można osiągać solidne stopy zwrotu. Otwarcie pozycji następuje w momencie skutecznej obrony ważnego poziomu technicznego, a dobrze ustawiony poziom Stop Loss powoduje pełne wykorzystanie ruchu wzrostowego.
Coccodrillo było jednym z największych zawodów inwestycyjnych w tej strategii. Spółka wydawała się atrakcyjna fundamentalnie, a układ techniczny wskazywał na szansę na przebicie oporu na 34 PLN. Spółka jednak pomimo wzrostu biznesu, wykazała straty w związku z zabezpieczeniami, a sytuacja techniczna bardzo szybko pogorszyła. Spowodowało to zatrzymanie kursu dopiero na dolnym ograniczeniu półtorarocznej konsolidacji i zamknięcie pozycji ze stratą ponad 13%.
LC Corp jest przykładem transakcji, która była niepowodzeniem i przyniosła stratę dla portfela. Jednak z perspektywy czasu należy zauważyć że przy trendzie wzrostowym z dużymi korektami, ustawienie zbyt bliskiego poziomu obrony było błędem, podobnie jak i zbyt bliski poziom Take Profit, głównie dlatego, że panujący wtedy sentyment w branży deweloperskiej był bardzo pozytywny. Celniej ułożone poziomy Take Profit i Stop Loss mogłoby wygenerować nawet 25-30% zysk.
Bardzo mocny podstawy fundamentalne były czynnikiem wiodącym przy transakcji na spółce Asbis. Wyraźna poprawa sytuacji technicznej skłoniła nas ostatecznie do transakcji, która tylko przez krótki moment była w niewielkiej stracie by ostatecznie uzyskać stopę zwrotu na poziomie 30%.