Od jakiegoś czasu zmieniliśmy podejście do sygnałów „Ciekawa Spółka” z rynku amerykańskiego. Wyszliśmy tym samym naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników i zmniejszyliśmy ich liczbę oraz zmieniliśmy ich specyfikę. Na podstawie części z tych sygnałów, bazujących na jednolitych założeniach powoli budujemy portfel inwestycyjny. Na tym etapie, od początku kwietnia tych sygnałów było 9.

Ich wspólną cechą jest bazowanie na zestawie średnich 50, 100 i 200 okresowych do identyfikacji trendu wzrostowego oraz zakup spółek, które są w jego korekcie, przy uwzględnieniu specyfiki notowań pojedynczych spółek.

Strategia zakłada dołączanie się do trendu wzrostowego po korekcie spadkowej. Jako punkt odniesienia wykorzystywany jest zestaw średnich kroczących 50, 100 i 200 okresowych na wykresie dziennym. Na udział danej spółki w portfelu może wpływać:

  • sytuacja finansowa,
  • zmienność notowań
  • kapitalizacja,
  • przynależność sektorowa,
  • najbliższe zdarzenia firmowe (np. raporty okresowe, dywidendy),
  • ilościowa analiza przebiegu notowań (np. głębokość korekt, zasięg impulsów, dzienny zasięg wahań)

Średni czas inwestycji w pojedynczą spółkę waha się od 1 do 3 kwartałów, w zależności od specyfiki notowań danego waloru. Liczba spółek w portfelu nie powinna przekroczyć 10. W związku z tym strategia ta jest przeznaczona dla osób o dość wysokiej skłonności i zdolności do podejmowania ryzyka, zwłaszcza że dodatkowym czynnikiem ryzyka jest tutaj również kurs walutowy.

Każdorazowo pod uwagę brana jest jej głębokość oraz historyczny przebieg korekt i ich specyfika. Więcej na ten temat w kolejnych wpisach dotyczących tej strategii. Poniżej prezentujemy 2 przykłady świetnie pokazujące w jaki sposób podchodzimy do transakcji w portfelu amerykańskim. Kolejne sygnały będą tagowane [Sygnał zgodny ze strategią MMA].

Podejście to w Squaberze raczkuje (sygnały pojawiły się od kwietnia), ale jest ono przez nas stosowane w zasadzie od ponad 3 lat, dlatego decydujemy się na prowadzenie portfela opartego o tego typu sygnały tak szybko, tj. po zaledwie 9 sygnałach. Obecnie w portfelu pozostaje 9 otwartych pozycji, a prawie 50% portfela stanowi gotówka. Jego wynik do tej pory to +4,54%. Jest to wynik gorszy od indeksu SP500, co wynika z tego, że portfel nie osiągnął jeszcze pełnej alokacji (obecność gotówki obniża wynik portfela). W trakcie napływania kolejnych sygnałów będzie się to zmieniać, aż w pewnym momencie będziemy musieli podejmować decyzje dotyczące wymiany spółek w portfelu. Informacje o tym ruchach będą publikowane co 4 tygodnie, w razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.

Wynik portfela i SP500 od 1 kwietnia do 13 lipca

%

Portfel amerykański

%

SP 500

Dobry rachunek do inwestycji w USA

Portfel amerykański inwestuje w spółki notowane na giełdzie w USA. Wszystkie te walory znajdziesz na polecanym przez nas rachunku maklerskim w Domu Maklerskim XTB SA. To bardzo dobry rachunek na rozpoczęcie inwestycji poza GPW. Prowizja jest atrakcyjna - 0,12% niemniej niż 4,99$ od transakcji na akcjach. Dostępne są również akcje z innych rynków. Wyraźnie podkreślamy, że mówimy tutaj o akcjach na rynku kasowym (nie CFD, czy akcjach syntetycznych).