19 tydzień 2018 roku był bardzo udany zarówno dla portfela Strefy Popytu jak i dla szerokiego rynku (przynajmniej jeśli chodzi o indeksy WIG i WIG20). Portfel po wszystkich kosztach transakcyjnych zyskał 2,1%. Natomiast WIG i WIG20 zyskały odpowiednio 3,2% i 4,3%. Różnica wynika głównie z faktu, że nasza ekspozycja na WIG20 była raczej znikoma. Oprócz Energi (ENG), gdzie transakcja zaliczyła stop lossa przed ruchem w górę w 2 połowie tygodnia oraz Lotosu (LTS), który dalej jest w portfelu, na innych spółkach z tego grona nie pojawiła się żadna nowa strefa popytowa. Gorzej radzi sobie natomiast mWIG40 z wynikiem +1,81%.

W porównaniu do szerszej perspektywy wynik portfela dalej jest lepszy o około 10 pkt % od każdego z indeksów do których się porównujemy (szczegóły niżej).

Warto spojrzeć z szerszej perspektywy na obecną sytuację na rynku tak, aby kilka naprawdę dobrych sesji nie przyćmiło obrazu rynku jaki obecnie mamy. W dalszym ciągu operujemy w okolicznościach trendu spadkowego i jeszcze przez jakiś czas się to nie zmieni. To z kolei oznacza, że transakcje kupna są teraz z definicji bardziej ryzykowne i trzeba je dobrze planować niezależnie od tego jaką strategią inwestor się posługuje.

Widać to doskonale na poniższych wykresach. Czerwony obszar oznacza trend spadkowy.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów od 1 stycznia 2018

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów za 19 tydzień

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 19 tygodniu

Liczba wszystkich transakcji

Liczba transakcji kupna

Liczba transakcji sprzedaży

Transakcje na wykresach i skład portfela

Inne wydarzenia w portfelu

W tygodniu z portfela wypłacono łącznie 39 675,12 zł.

Transakcja na Wirtualnej Polsce (WPL) została zamknięta po aktywacji strefy podażowej oraz braku siły rynku do pokonania poziomu 56 zł gdzie zamykał się w czasie ostatnich 4 sesji pod rząd.