W 17 tygodniu pojawiło się 6 sygnałów kupna wynikających z aktywacji autorskich stref popytu w Squaberze. 2 z tych sygnałów (na ACP i PGE) zostały odrzucone ze względu na mały (mniejszy od 1,5) współczynnik zysku do ryzyka (więcej o tym w opisie strategii).

Pozostałe 4 trafiły do portfela. Są to Forte (FTE), Bogdanka (LWB), Play (PLY) oraz Energa (ENG). W związku z tym łącznie w portfel znajduje się 7 spółek. Spośród nich na uwagę zasługuje FTE jako spółka mimo wszystko o małej płynności, co potrafi znacząco wpłynąć na wynik tej strategii, w której przypadkowe transakcje potrafią aktywować dość wąskie Stop Lossy.

Skłoniło mnie to do zastanowienia się nad 3 rzeczami:

  • w jaki sposób obiektywnie zmierzyć to czy spółka jest płynna,
  • jak porównywać płynność spółek między sobą,
  • jak wykorzystać te informacje w inwestowaniu.

Temat jest obszerny i będzie przedmiotem osobnej analizy. Tutaj chciałem zasygnalizować pierwsze wyniki. Poniższy wykres prezentuje stosunek relatywnego zasięgu cenowego ((cena najwyższa(t) – cena najniższa(t))/cena zamknięcia(t-1) ) do liczby akcji jakie zostały przehandlowane w danym dniu t. Im większa ta wartość tym mniej akcji musi zostać wymienionych przez inwestorów, żeby doprowadzić do zmiany ceny danego instrumentu, co z kolei oznacza mniejszą płynność notowań danej spółki.

Intuicyjnie czujemy, że dla np. Forte jest mniej płynne niż duże spółki (w tym przykładzie analizujemy 5 walorów FTE, KGH, PKO, PKN i PZU), ale to niewiele wnosi do procesu inwestycyjnego. Proponowane podejście możemy jednak zastosować w praktyczny sposób uwzględniając je np. w zmodyfikowanym podejściu do określaniu Stop Lossów lub w identyfikacji czy dane wybicie (duża zmiana ceny) przy dużym wolumenie rzeczywiście było czymś niezwykłym, czy po prostu wynika ze zwyczajnej charakterystyki notowań. Ponadto  możne je wykorzystać do porównywania spółek i stosować jako kryterium doboru do portfela – mając do wyboru 2 spółki z 3 i kierując się kryterium płynności wybór spółek o najmniejszym wspominanym współczynniku będzie oznaczał wybór spółek o większej płynności.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów za 17 tydzień

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od 1 stycznia 2018

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 17 tygodniu

Liczba wszystkich transakcji

Liczba transakcji kupna

Liczba transakcji sprzedaży

Transakcje na wykresach i skład portfela

Inne wydarzenia w portfelu

Aby wykonać wszystkie zlecenia do portfela dopłacono gotówkę. 25 kwietnia 12 425 zł i 27 kwietnia 10 020 zł.

Na BRS zmodyfikowano Stop Loss na 8,70 zł.

Na PLY jest aktywna strefa podażowa, jeżeli kurs na nią zareaguje będziemy zamykać pozycję.