Ciech to jeden z solidnych filarów polskiej giełdy: stabilna, zdywersyfikowana grupa chemiczna, kojarzona najszerzej z branżą produkcji sody. Głównym akcjonariuszem Ciechu, posiadającym ponad 51% głosów, jest KI Chemistry – podmiot bezpośrednio zależny od p. Sebastiana Kulczyka. Właściciel ten ma wielkie plany względem Ciechu, chcąc uczynić z niego finansowe centrum swojej grupy kapitałowej, obejmującej pomniejsze, innowacyjne projekty. Wszystko to dzięki solidnemu cash flow, jaki Ciech generuje.

Zdaniem p. Kulczyka jednak, nie jest to możliwe do zrealizowania, mając Ciech jako spółkę publiczną. Trzeba wtedy liczyć się – bądź, co bądź – ze zdaniem funduszy, które obecne są w akcjonariacie Ciechu oraz indywidualnych akcjonariuszy mniejszościowych. Status spółki giełdowej generuje też koszty związane z raportowaniem oraz wydłuża i utrudnia proces decyzyjny. Z tego względu, KI Chemistry ogłosiło wezwanie na wszystkie pozostałe akcje Ciechu, początkowo po cenie 49 zł za papier. Celem jest zdobycie nie tylko 90% udziału, by przegłosować zdjęcie spółki z giełdy, ale 95%, by dokonać przymusowego wykupu opornych akcjonariuszy.

Komentując wezwanie, wskazywaliśmy od początku, że proponowana cena jest za niska, a w akcjonariacie ponad 20% udziału mają fundusze inwestycyjne i to one dyktować będą, czy zamierzenia wzywającego się powiodą. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, fundusze stanęły okoniem. W tej sytuacji KI Chemistry zmuszone było do podwyższenia ceny w wezwaniu do 54,25 zł za papier. Siłą rzeczy wydłużono też okres zapisów na sprzedaż akcji.

Obecne kluczowe daty dla wezwania to:

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 17 kwietnia 2023 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 20 kwietnia 2023 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 21 kwietnia 2023 r.

Wzywający wskazuje, że proponowana cena jest ostateczna i kolejnych podwyżek nie będzie. Czy uda się skupić wystarczający pakiet akcji, by Ciech zniknął z giełdy? Giełdowa wycena Ciechu jeszcze końcem marca sięgała 58 zł. Można mieć wątpliwości, czy fundusze i tym razem nie przeciwstawią się planom p. Kulczyka. KI Chemistry deklarując brak kolejnych podwyżek zagrało va banque, pytanie czy fundusze w tej sytuacji zachowają wspólny front. Informacja z ich strony o sprzedaży akcji może wywołać efekt psychologiczny nakłaniający innych akcjonariuszy do sprzedaży w wezwaniu, a to prosta droga do opuszczenia przez Ciech giełdy.

Szerzej możliwe scenariusze omawialiśmy w poniższym nagraniu.

Dołącz do Squabera i odbierz dodatkowe 20 pkt gratis w programie partnerskim i zamień je na niższy abonament! https://bit.ly/squaber-partner

Polecamy również:

Zacznij korzystać z alertów giełdowych już dziś!

Dzięki Squaberowi w wersji premium będziesz mógł efektywnie śledzić wszystkie interesujące Cię spółki. Kiedy wydarzy się na nich coś ciekawego otrzymasz o tym informację. Zyskasz możliwość korzystania z naszych alertów oraz będziesz mógł skonstruować swoje.

Pamiętaj, że Squaber cały czas się rozwija, dodajemy funkcjonalności, które pomogą Ci w Twoich inwestycjach!