KGHM to jeden ze światowych liderów w sektorze wydobywczym oraz w przetwarzaniu miedzi. W ostatnim czasie na prawdę sporo mówi się o tej spółce głównie ze względu na jej dynamiczny wzrost z okolic poziomu 57 zł. za akcje. W niniejszej analizie chciałbym więc skupić się na obecnych poziomach docelowych dla notowań miedziowego giganta.

Jeśli spojrzymy na wykres jedynie pod kątem technicznym widzimy, że aktualnie cena zbliża się w okolice ważnego oporu tworzonego przez ostatnie lokalne szczyty w silnym trendzie spadkowym. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę zwyżki moim zdaniem poziom ten ma bardzo niewielkie szanse obrony. Oczywiście wspomniane rejony 78-79 zł. mogą na chwilę zatrzymać kupujących i wywołać ruch korekcyjny jednak w średnim terminie celem dla notowań powinny być dwa o wiele ważniejsze poziomy. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na okolice 85 zł. gdzie wypada równość odcinków AB=CD w ewentualnej korekcie prostej. Nieco wyżej z kolei algorytm Squabera wyrysował nam strefę podażową. W przypadku przebicia tych okolic drugim bardzo istotnym oporem będą okolice 100 zł za akcję, gdzie poza bardzo ważnym poziomem psychologicznym znajduje się również strefa podażowa.
KGHM Squaber analiza techniczna

Oczywiście na fali hurraoptymizmu nie można zapomnieć o szerszym kontekście, który nie wygląda zbyt dobrze dla notowań KGHMu i patrząc z tej perspektywy okolice wspomnianych 100 zł. za akcje wydają się być maksymalną wartością do której może dotrzeć kurs spółki bez większej (w moim odczuciu 10-15 zł.) korekty.

KGHM Squaber analiza techniczna

Na końcu warto zwrócić jeszcze uwagę na notowania miedzi, z którymi KGHM jest bardzo silnie skorelowany. Patrząc bardziej długoterminowo widzimy, że cena tego surowca porusza się w wyraźnym kanale spadkowym. Aktualnie podobnie jak spółka dociera jednak w okolice pierwszego istotnego oporu w okolicach lokalnych maksimów. Moim zdaniem jednak docelowy target dla notowań to rejony 242.50 gdzie poza górnym ograniczeniem wspomnianego kanału wypada również strefa wsparcia oraz równość z poprzednią korekta w trendzie. W moim odczuciu są to kluczowe poziomy dla notowań miedzi a ich test powinien być równoznaczny z dotarciem spółki w rejony 85-87 zł.

Miedź KGHM Squaber

SQUABER ALERTY I POWIADOMIENIA GIEŁDOWE

Chcesz zawsze otrzymywać najświeższe informacje rynkowe? Interesujesz się giełdą i szukasz dostępu do bazy wiedzy?