Notowania spółki Paged znajdują się w ponad trzyletnim silnym trendzie wzrostowym. W maju znalazły się one powyżej 60 zł, czyli najbliżej swojego historycznego maksimum od ośmiu lat. Czy istnieje szansa, że poziom maksimum zostanie ponownie osiągnięty?

Czy równość korekt powstrzyma spadki na Paged?

Na ten moment spadki na notowaniach Paged są niczym innym jak tylko korektą w trendzie wzrostowym. Co więcej, inwestorzy bronią bardzo ważnego wsparcia, które wypada na równości korekt w trendzie wzrostowym, co jest kluczowym aspektem w metodologii Oberbalance. Od drugiej połowy sierpnia wsparcie przy poziomie 50 zł za akcję widocznie powstrzymuje stronę podażową przed przejęciem kontroli nad notowaniami. Ponadto dodatkowym wsparciem pozostaje lokalna strefa popytowa (zaznaczona na czerwono), od której w przeszłości nastąpiła już kontynuacja trendu wzrostowego. Dodatkowo notowania prawie przetestowały również zasięg równości fal spadkowych w korekcie, co jest dodatkowo ważnym technicznym układem o silnej wymowie.

Istnieje jednak jedno ryzyko dla scenariusza wzrostowego. Otóż obecną strukturę możnaby również określić, jako potencjalną formację głowy i ramion, gdzie strefa podażowa wyznacza linię szyi. Z tego powodu przejście poniżej poziomu 50 zł i wyłamanie tej strefy będzie negacją założonego scenariusza, co wskazywałoby na możłiwość wystąpienia głębszej korekty.

Czy równość korekt powstrzyma spadki na Paged?Z tego powodu nieznacznie poniżej wyznaczonej strefy umieszczam poziomą linię trendu i ustawiam na niej alert naciskając ikonę dzwonka. Dzięki temu w razie spadku cen akcji spółki Paged będę w stanie szybko zrewidować swój scenariusz.

Czy równość korekt powstrzyma spadki na Paged?

Warto zaznaczyć, że sytuacja finansowa, którą przeanalizował Squaber w spółce Paged jest dobra. Wynik 3,6 punktu oznacza więcej niż poprawny stan spółki, co w średnim i długim terminie powinno dalej wspierać trend wzrostowy.