Podsumowanie

  • Decyzja agencji Fitch wspomaga wzrosty na GPW
  • Dane na temat wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia w czerwcu pozytywnie zaskoczyły

Negatywne otoczenie makroekonomiczne na początku tygodnia pozostało bez wpływu na inwestorów na warszawskim parkiecie, na którym to indeks WIG wzrósł dzisiaj o 1,27%, a WIG20 o 1,63%. Pozytywny sentyment wspierała decyzja agencji ratingowej Fitch, która to pozostawiła zarówno rating jak i perspektywę na dotychczasowym poziomie argumentując, iż czarny scenariusz na ten moment się nie realizuje.

Decyzję tę należy uznać za racjonalną i opartą głównie o dostępne dane, a nie hipotetyczne scenariusze. Głównym zarzutem wobec Polski pozostaje zwiększona niepewność względem przewidywalności polityki gospodarczej. Oznacza to, że testem dla Polski będą jesienne rewizje ratingów, kiedy to poznamy przede wszystkim projekt budżetu na 2017 rok oraz prawdopodobnie kolejne informacje o ważnych fiskalnych zmianach, chociażby w postaci reformy emerytalnej.

Inwestorów napędzały dziś również dobre dane z polskiej gospodarki. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosły aż o 5,3% rok do roku, czyli zdecydowanie wyżej od prognoz. Obecnie średnie wynagrodzenie wynosi już 4252,2 brutto. Należy pamiętać jednak o tym, iż jest to średnia dla sektora przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest więcej niż 9 osób. Oznacza to, że dane te nie obejmują wyjątkowo licznej w Polsce grupy samozatrudnionych przez co obraz średniego wynagrodzenia jest w pewien sposób zniekształcony, jednak są to najlepsze jakościowo dane jakimi możemy się posługiwać. Trend wzrostowy pozwala sądzić, że również i w mniejszych przedsiębiorstwach jest on utrzymany. Poza danymi na temat wynagrodzeń, poznaliśmy również dane na temat zatrudnienia, które w czerwcu wzrosło o 3,1%, co również pozostaje pozytywnym aspektem.

Jutro z kolei opublikowane zostaną kluczowe z punktu widzenia prognozy wzrostu produktu krajowego brutto dane na temat sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. Prognozy pozostają optymistyczne i w wypadku ich wypełnienia możemy we wtorek zobaczyć kolejny dzień wzrostów na warszawskim parkiecie.

Chcesz handlować z prowizją 0%? Zobacz co przygotowaliśmy dla Ciebie przy współpracy z Aliorem!