17 marca 2017 do grona Ciekawych Spółek Squaber.com dołączył polski producent sprzętu AGD – Amica. Parametry sygnału „OKAZJA” przedstawiały się wtedy następująco:

Parametry sygnału AMC

Od tego momentu notowania Amici wzrosły już o niemal 5%, a podczas wczorajszej sesji z impetem pokonały potencjalną strefę oporu zlokalizowaną przy 181-184 zł. Strefa ta jest teraz najbliższym wsparciem dla notowań akcji tej spółki.

Do wzrostów producenta AGD przyczyniła się opublikowana przedwczorajszym wieczorem informacja o zwiększeniu zaangażowania z 39.29% do 100% we francuskim producencie AGD – spółce SIDEME. Transakcja została sfinalizowana za kwotę 3.8 mln euro. W 2016 roku SIDEME sprzedało ponad 200 tysięcy lodówek, 100 tysięcy zmywarek i 70 tysięcy sprzętu grzejnego. Spółka ta dostarcza swoje towary do największych sieci we Francji takich jak ElectroDepot, CD Discount, Darty, czy Conforama. Obroty SIDEME wynoszą ok. 80 milionów euro rocznie.

Układ techniczny na wykresie wygląda obiecująco i zwiększa prawdopodobieństwo realizacji pozytywnego scenariusza nakreślonego w sygnale „OKAZJA” squaber.com. Po ruchu spadkowym zbliżającym kurs akcji do dolnego ograniczenia trendu wzrostowego (p. wykres niżej), kurs Amici rozpoczął silne wzrosty podparte podwyższonym wolumenem. Najbliższym celem dla notowań akcji tej spółki jest poziom 200 zł, którego pokonanie otworzy drogę do ataku na nowe szczyty. Aktualna sytuacja techniczna Amici znajduje się na wykresie poniżej.

Wykres Amica

 

Statystyki oraz listę wszystkich sygnałów aktualizowanych na bieżąco można zawsze znaleźć w tym miejscu.

Informacje techniczne odnośnie sygnałów Ciekawa Spółka Squaber.com

Każdy sygnał zawiera następujące parametry:

  1. Data wygenerowania, czyli dzień w którym informacja o ciekawej spółce została wysłana do Użytkowników.
  2. Cena w dniu wydania, czyli cena zamknięcia notowań z dnia wygenerowania sygnału.
  3. Negacja Scenariusza, czyli cena, której naruszenie spowoduje anulowanie sygnału w przypadku realizacji negatywnego scenariusza.
  4. Cena Docelowa, czyli cena do której powinny dojść notowania w przypadku pozytywnego scenariusza.
  5. Jakość sygnału, czyli miara oceniająca szanse realizacji pozytywnego scenariusza, która bierze pod uwagę zarówno oczekiwaną stopę zwrotu jak i ryzyko.

Opis sygnału, zawierający zwięzłe uzasadnienie Ciekawej Spółki.

Sygnały Ciekawe Spółki anulują się w określonych momentach:

  1. W momencie spadku stosunku potencjalnego zysku do ryzyka poniżej 1. Potencjalny zysk to różnica pomiędzy Ceną Docelową a aktualną ceną na rynku. Potencjalne ryzyko to różnica pomiędzy aktualną ceną na rynku a ceną z Negacji Scenariusza.
  2. W momencie osiągnięcia ceny z Negacji Scenariusza.
  3. W momencie pojawienia się odwrotnego sygnału tj. sygnału „Uważaj”, gdy obecnie występuje sygnał „Okazja” i odwrotnie.