Podsumowanie

  • na czym polega analiza techniczna?
  • jak wykorzystać analizę techniczną na giełdzie?
  • jakie są najskuteczniejsze formacje?

Analiza techniczna to sztuka inwestowania na rynkach finansowych przy pomocy wykresów danych instrumentów finansowych. Cała filozofia opiera się na trzech głównych założeniach, które sprawiają, że AT jest nie tylko teorią ale również sprawdzającą się w praktyce techniką inwestycyjną. Te trzy główne założenia to:

  • Historia się powtarza
  • Rynek dyskontuje wszystko
  • Ceny podlegają trendom

Uznając te założenia za prawdziwe, analitycy techniczni nie muszą brać pod uwagę żadnych informacji, które wpływają na ruchy ceny, ze względu na to, że wszystko to widoczne jest w postaci zachowania kursu. Nie byłoby możliwe inwestować tylko i wyłączenie przy pomocy wykresów, gdyby nie fakt, że pewne zachowania i układy są powtarzalne. Daje to możliwość znalezienia przewagi statystycznej, która pozwala na uzyskiwanie profitów w dłuższym okresie czasowym. Teoretycznie analiza techniczna sprawdza się na wszystkich rodzajach instrumentów biorących udział w obrocie na rynkach finansowych. Jest to oczywiście prawda, jednak można wyszczególnić pewne zależności i różnice w odniesieniu do różnych rynków. W tym artykule postaram się wyróżnić tego typu różnice pomiędzy rynkiem akcji a forexem.

Diabeł tkwi w lukach cenowych

Aby rozpoznać różnice pomiędzy w/w rynkami należy w pierwszej kolejności skupić się na ich charakterystyce, co będzie punktem wyjścia do próby wyjaśnienia w jaki sposób sprawdza się analiza techniczna w zależności od rodzaju waloru inwestycyjnego.

Podstawowa rozbieżność wynika z okresu czasu w jakim możliwy jest handel na danych instrumentach. Rynek akcji jest rynkiem scentralizowanego obrotu, co oznacza, że handel odbywa się w określonym czasie w zależności od warunków określonych przez daną giełdę. Dla przykładu handel na naszym rodzimym GPW odbywa się w godzinach 8:30-17:05, gdzie można wyszczególnić różne fazy.

SQUABER, ALERTY I POWIADOMIENIA GIEŁDOWE.

Jako użytkownik Squabera masz dostęp do wiedzy oraz najważniejszych wiadomości rynkowych zupełnie za darmo. Dołącz do grona nasz klientów!

Na rynku Forex sytuacja jest zupełnie inna. W tym przypadku mamy do czynienia z rynkiem OTC (Over The Counter), co oznacza, że nie ma jednego scentralizowanego punktu obrotu. W praktyce pozwala to inwestorom zawierać transakcje przez od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę. Oznacza to również, że pomiędzy zakończeniem a otwarciem kolejnej sesji na rynku akcji pojawiają się luki cenowe. Jest to istotna przeszkoda w swobodnym inwestowaniu w ramach całego tygodnia, gdyż nasze zlecenia SL lub oczekujące mogą w wyniku powstania takiej luki zostać aktywowane po innej cenie niż oczekiwaliśmy. Zdecydowanie utrudnia to inwestowanie średnioterminowe, które zazwyczaj zakłada trzymanie pozycji od kilku do kilkunastu dni. Bardzo często powstałe luki cenowe potrafią zanegować powtarzające się układy i formacje techniczne, na podstawie których inwestuje większość inwestorów. BCS.USH1

Na rynku forex sytuacja jest nieco inna. Owszem, pojawiają się luki cenowe, ale na najbardziej płynnych walorach są one rzadkością (najczęściej zdarzają sie na niższych interwałach czasowych) i powstają głównie podczas publikacji najważniejszych danych makroekonomicznych. Nie te luki są jednak najważniejsze na rynku OTC. Największą uwagę inwestorów przykuwają luki weekendowe, które powstają w wyniku przerwy w notowaniach podczas weekendu. Stwarza to ryzyko, które opisywałem powyżej na przykładzie luk powstałych pomiędzy notowaniami na rynku akcji. W ostatnim czasie największe luki powstawały przy okazji zamieszania w Grecji, gdzie kluczowe głosowania i decyzje były podejmowane przez weekendy, co dawało okazje do powstania sporych różnic pomiędzy ceną zamknięcia w piątek a ceną otwarcia w niedziele i poniedziałek.luka

Horyzont czasowy ma kluczowe znaczenie

Obok wymienionego wyżej czynnika, dużym ograniczeniem i jednocześnie determinatorem przyjęcia przez tradera danej metodologii inwestycyjnej są koszty transakcyjne. Na rynku akcyjnym są one z reguły wyższe niż na rynku forex, ze względu m.in. na dużo większą płynność w przypadku forexu, szczególnie w porównaniu do polskiego rynku akcji. Zagraniczne akcje, ze szczególnym uwzględnieniem akcji amerykańskich, te koszty mają już niższe. W wyniku tej zależności inwestowanie tylko w ramach jednej sesji inwestycyjnej na rynku akcji może wiązać się ze sporymi kosztami, co ogranicza możliwość implementowania krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. Tak więc jeżeli podsumujemy wszystkie utrudnienia i bariery, które stawia przed nami rynek akcyjny możemy dojść do wniosku, że najlepszym horyzontem inwestycyjnym jest w tym przypadku horyzont długoterminowy.

Niesie to za sobą nie tylko ograniczenia ale również spore korzyści. Dzięki temu rynki finansowe nie absorbują nam zbyt wiele czasu podczas dnia. Tak naprawdę wystarczy tylko jedna analiza dziennie, która pozwoli nam kontrolować otwarte pozycje lub ewentualnie przekona nas do otwarcia nowych. Pozwala to łączyć pracę zawodową z inwestycjami. Bardzo użytecznym narzędziem jest w tej sytuacji aplikacja Squaber, która jest swego rodzaju aniołem stróżem Twoich inwestycji giełdowych. Więcej szczegółów można znaleźć na specjalnych filmach instruktażowych.

Nie taki Forex łatwy jak go malują

Po przeczytaniu pierwszej części tego artykułu można by odnieść wrażenie, że wybór pomiędzy rynkiem akcji a forexem jest oczywisty i przechyla on szalę zwycięstwa na korzyść tego drugiego. Rzeczywistość nie jest jednak aż tak oczywista jakby mogłoby się wydawać. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że rynek forex jest jednym z najbardziej, jak nie najbardziej dynamicznym rynkiem na świecie. Wysoka dynamika sprawia, że często powtarzające się układy są negowane, a sytuacja ze spadkowej zmienia się we wzrostową i odwrotnie. Dla mało doświadczonych inwestorów jest to bardzo często środowisko, w którym ciężko się odnaleźć, co w konsekwencji prowadzi do dużych strat i zniechęcenia rynkami finansowymi.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że rynek forex to środowisko raczej konsolidacyjne niż trendowe. W związku z tym bardzo ciężko zastosować w tym przypadku strategię kup i trzymaj, która często sprawdza się na rynku akcji, gdyż duża zmienność i niewielka ilość wyraźnych trendów długoterminowych sprawia, że prędzej czy później nasza pozycja zostanie wystopowana lub spowoduje wyzerowanie naszego rachunku.

Co jeszcze wpływa na dużą zmienność na rynku forex? Przede wszystkich mnogość danych makroekonomicznych, które w trakcie publikacji mogą całkowicie odwrócić dotychczasowy kierunek notowań. Szczególnie inwestorzy stosujący wyłącznie analizę techniczną są bardzo narażeni na tego typu sytuacje i w trakcie odczytów ważnych informacji powinni raczej być poza rynkiem.EURUSDM5

Rynek akcji – dobre miejsce dla początkujących?

Skoro wiemy już, że rynek forex nie jest najłatwiejszym miejscem do inwestowania, szczególnie dla początkujących, przeanalizujmy jakie możliwości i warunki stwarza inwestorom rynek akcji.

Na początku trzeba podkreślić, że rynek akcji jest rynkiem bardziej trendowym od forexu. Dużo częściej możemy obserwować długie i wyraźne trendy zarówno na indeksach giełdowych jak i na konkretnych akcjach danych spółek. Dzięki temu łatwiej implementować strategie grające z trendem. Z tego powodu wiele formacji i układów, szczególnie tych wskazujących na kontynuację trendu, sprawdza się dużo częściej i dają one lepsze rezultaty. Nie licząc najbardziej płynnych spółek, zazwyczaj notowania akcji charakteryzują się dosyć umiarkowaną zmiennością, co w mojej opinii przekłada się na większą przewidywalność ruchów ceny.

Na notowania akcji poszczególnych spółek giełdowych wpływa zdecydowanie mniej czynników, niż w przypadku instrumentów rynku forex. Na forexie praktycznie codziennie mamy do czynienia z informacjami oraz odczytami, które w przypadku większych odchyleń mogą zmienić sytuację na danym walorze. Trochę inaczej jest w inwestowaniu długoterminowym, gdzie główną rolę odgrywają banki centralne, od których tak naprawdę uzależnione są ruchy ceny w dłuższych okresach czasowych. Nie zmienia to faktu, że nawet inwestorzy inwestujący tylko przy pomocy analizy technicznej muszą być zaprzyjaźnieni z kalendarzem makroekonomicznym, chociażby po to aby unikać publikacji kluczowych odczytów czy konferencji szefów banków centralnych.

Dla przykładu w tej chwili na dzień 24.11.2015 na parze EURUSD jesteśmy w trendzie spadkowym, który spowodowany jest z jednej strony dyskontowaniem podwyżki stóp procentowych w USA, a z drugiej możliwością rozszerzenia programu QE w Europie. Obok ogólnej tendencji inwestorzy muszą szczególnie brać pod uwagę dane z amerykańskiego rynku pracy, tamtejszej inflacji, PKB itd. Dodatkowo trzeba obserwować dane ze strefy euro, które mogą wpływać na ewentualne decyzje EBC.euro

W przypadku kursu poszczególnych akcji możemy mówić o mniejszej liczbie potencjalnych informacji, które mogą znacząco wpłynąć na notowania. Głównie należy być uważnym przy publikacji sprawozdań finansowych, które spółki notowane na giełdzie zobowiązane są publikować co kwartał. Naturalnie spółka spółce nie równa i są również przypadki, kiedy liczba czynników wpływających na kurs akcji jest spora. Idealnym przykładem z naszego podwórka jest KGHM. Obok sprawozdań finansowych inwestorzy dużą uwagę skupiają na cenach miedzi, której KGHM jest jednym z największych producentów w Europie. Dużą zmienność notowań możemy zauważyć również podczas wielu konferencji prasowych z udziałem polityków będących aktualnie u władzy. Każda zapowiedź podniesienia lub zniesienia podatku od kopalin to okazja do spadków lub wzrostów cen akcji. Na bieżąco ciekawe informacje mające wpływ na rynek akcji prezentuje co poniedziałek Michał Palaczyk.

Jakie narzędzia AT są najbardziej użyteczne na rynku akcji

Przejdźmy do najbardziej istotnej kwestii, a mianowicie jakie typy strategii oraz narzędzia najlepiej pasują do rynku akcji. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Istnieje tak wiele różnych stylów inwestowania, że wskazanie tylko jednego jako właściwego dla akcji, będzie sporym nadużyciem. Pomimo tego postaram się zasugerować w jakim kierunku powinny być budowane nasze strategie inwestycyjne.

Jak już zostało napisanej wcześniej rynki akcyjne są dużo bardziej skłonne do tworzenia ruchów trendowych, w związku z tym strategie oraz wykorzystywane w ramach nich narzędzia powinny być ściśle związane możliwością łapania większych trendów.

Najpopularniejszymi narzędziami do gry z trendem są:

  • Linie trendu
  • Kanały cenowe
  • Średnie kroczące
  • Geometria 100%

Przy użyciu tych narzędzi można zbudować prostą a zarazem skuteczną strategię opierającą się na dużych ruchach trendowych. Nie należy wykorzystywać jednak wszystkich narzędzi, gdyż bardzo często doprowadza to do sytuacji, w której moglibyśmy zająć zyskowną pozycję, jednak nie dostaliśmy wszystkich wymaganych potwierdzeń. Przy silnych trendach zwykle wystarczy jedno góra dwa narzędzia. Bardzo dobrym przykładem tego typu myślenia o rynku akcji jest spółka Amazon. Na poniższym wykresie widzimy kurs akcji tej spółki za ostatnie kilka lat. Tak naprawdę wystarczyło wyznaczyć tylko jedną linię trendu, której kolejne testy dawały możliwość zajęcia pozycji kupna.

Myślicie, że to tylko specjalnie dobrany przykład? Tego typu spółek jest dużo więcej.

Jedno z narzędzi określających trend, a konkretnie kanały cenowe, oferuje aplikacja Squaber. W połączeniu ze strefami popytu i podaży daje nam to kompletne narzędzie analizy technicznej, które generuje skuteczne sygnały. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat optymalnego tworzenia własnych strategii opartych na grze z trendem, zapraszam do naszego działu edukacji, gdzie można znaleźć odpowiednie materiały wideo.

CHCESZ OTRZYMYWAĆ WIĘCEJ INFORMACJI Z GIEŁDY?

Dzięki Squaberowi otrzymasz taką możliwość. Codzienne informacje rynkowe oraz całkowicie darmowa baza wiedzy jest na wyciągnięcie ręki.