Notowania spółki Apator zbliżają się na interwale miesięcznym do ważnego wsparcia, które może odwrócić krótkoterminowy trend i sprawić, że ceny ponownie podążą w kierunku północnym.

Apator - zbliżamy się do ważnego wsparcia

Głównym wsparciem dla notowań spółki Apator jest obecnie zasięg wyznaczony na podstawie równości korekt w trendzie wzrostowym, która wypada na poziomie 26,46 zł. Jeżeli w długoterminowym hotyzoncie czasu trend wzrostowy miałby być kontynuowany to poziom równości korekt powinien zostać obroniony. Jest to podstwą metodologii Overbalance, o której więcej można dowiedzieć się z zapisu webinaru poświęconego mojej strategii inwestycyjnej.

Co ważne, poziom równości korekt w trendzie w tym wypadku jest potwierdzony przez strefę zasady zaminy biegunów, czyli poziom który wcześniej był oporem a teraz stanowi wsparcie dla notowań.

Apator - zbliżamy się do ważnego wsparcia

W tym momencie widzimy odreagowanie notowań do góry, a więc należy spodziewać się tego że do potencjalnego testu równości korekt w trendzie może dojść dopiero za dłuższy okres czasu. Z tego powodu ustawiam alert na poziomie 28 zł za akcję. Do czasu aż notowania nie zejdą do tego poziomu, nie jestem zainteresowany zawieraniem pozycji na tym walorze. Dopiero w momencie otrzymania powiadomienia od Squabera o przekroczeniu zaznaczonej na wykresie linii powrócę do obserwacji notowań spółki Apator szukając szansy na ich zakup.

2015.11.20_11h51m38s_027_

Automatyczna analiza finansowa, którą przeprowadził Squaber pokazuje, że sytuacja spółki jest średnia. Niemniej jednak wynik w wysokości 2,87 punktów jest całkowicie wystarczający, aby rozważyć krótko/średnio terminowy zakup akcji. O dalszych krokach będę informował w momencie aktywowania ustawionego alertu.