9 marca 2017 do grona Ciekawych Spółek Squaber.com dołączyła spółka Avia Solutions. Parametry sygnału „OKAZJA” przedstawiały się wtedy następująco:

Parametry sygnału ASG

Od tego momentu notowania spółki wzrosły o 8%, a podczas sesji 10 marca silnie wybiły linię krótkoterminowego trendu spadkowego trwającego od początku tego roku. Po reteście tej linii podczas wczorajszej sesji, dziś obserwujemy wzrosty do których jednak nie można przywiązywać wielkiej uwagi, jako, że zostały wygenerowane zaledwie jedną transakcją w której kupiono/sprzedano zaledwie 2 akcje.

Układ techniczny na wykresie wygląda obiecująca co wpisuje się w prezentowany tydzień temu scenariusz sygnału Ciekawa Spółka. Zapoczątkowane ostatnio wzrosty, w połączeniu z silnym wybicie wspomnianej linii trendu spadkowego otwierają drogę do wzrostów w okolice górnych ograniczeń wyrysowanego w squaber.com trendu wzrostowego, tj. poziomów 27-28 zł (zgodnych z Ceną Docelową prezentowaną w sygnale „OKAZJA”). Aktualna sytuacja techniczna Avia Solutions jest widoczna na wykresie poniżej.

Wykres ASG

Na ten moment prezentowany tydzień scenariusz wygląda obiecująco, a dla dalszych losów notowań ASG w krótkim terminie, kluczowe jest wybicie wyrysowanej przez Squaber.com strefy oporu widocznej na wykresie powyżej (ok. 21.70 – 22.25 zł).

W przypadku tego typu spółek warto podkreślić kwestie niskiej płynności i małej kapitalizacją spółki (170 mln zł), które w istotny sposób zwiększają ryzyko inwestycyjne sygnału Ciekawa Spółka.

Statystyki oraz listę wszystkich sygnałów aktualizowanych na bieżąco można zawsze znaleźć w tym miejscu.

Informacje techniczne odnośnie sygnałów Ciekawa Spółka Squaber.com

Każdy sygnał zawiera następujące parametry:

  1. Data wygenerowania, czyli dzień w którym informacja o ciekawej spółce została wysłana do Użytkowników.
  2. Cena w dniu wydania, czyli cena zamknięcia notowań z dnia wygenerowania sygnału.
  3. Negacja Scenariusza, czyli cena, której naruszenie spowoduje anulowanie sygnału w przypadku realizacji negatywnego scenariusza.
  4. Cena Docelowa, czyli cena do której powinny dojść notowania w przypadku pozytywnego scenariusza.
  5. Jakość sygnału, czyli miara oceniająca szanse realizacji pozytywnego scenariusza, która bierze pod uwagę zarówno oczekiwaną stopę zwrotu jak i ryzyko.

Opis sygnału, zawierający zwięzłe uzasadnienie Ciekawej Spółki.

Sygnały Ciekawe Spółki anulują się w określonych momentach:

  1. W momencie spadku stosunku potencjalnego zysku do ryzyka poniżej 1. Potencjalny zysk to różnica pomiędzy Ceną Docelową a aktualną ceną na rynku. Potencjalne ryzyko to różnica pomiędzy aktualną ceną na rynku a ceną z Negacji Scenariusza.
  2. W momencie osiągnięcia ceny z Negacji Scenariusza.
  3. W momencie pojawienia się odwrotnego sygnału tj. sygnału „Uważaj”, gdy obecnie występuje sygnał „Okazja” i odwrotnie.