Inwestorzy zamykają właśnie pierwszy tydzień trwania bezprecedensowego skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny. QE już zdążyło odcisnąć swoje piętno na rynkach kapitałowych, przede wszystkim dłużnym.

WIG20 – 2:48, Budimex – 3:27, MCI – 4:32, Monnari – 5:19, Trakcja – 6:15, CD Projekt – 6:57, Quercus – 8:02.

Przejdź do SQUABER.COM

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.