To indeksy w Stanach Zjednoczonych zachowywały się w tym tygodniu najlepiej, w przeciwieństwie do parkietów europejskich, na których zobaczyliśmy konsolidację. To jednak nic w porównaniu do wzrostów na giełdzie w Warszawie.

WIG20 – 2:28, Forte – 4:10, Asbis – 5:20, JSW – 6:10, Medicalgotirhmics – 7:13, Voxel – 7:40, Kopex – 8:15, Bytom – 8:41, BZWBK – 9:05, PZU – 9:27, Neuca – 9:56.

Przejdź do SQUABER.COM

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.