Tydzień przebiegł dość spokojnie, głównie z powodu piątkowych zapewnień Mario Draghiego o pracach nad europejską wersją QE. Tym razem przeanalizowany został także indeks Nikkei 225, ponieważ dane i inwestorzy wywierają coraz większą presję na Bank Japonii, by ten zwiększył poziom stymulacji monetarnej. W Polsce kondycję WIG20 psuły doniesienia z Ukrainy, jednak działały na indeks jedynie przez jeden dzień, a spadki wzmocnił fakt znalezienia się wcześniej na oporze.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.