Oprócz historycznej decyzji Narodowego Banku Polskiego mieliśmy także posiedzenie i konferencję EBC, oraz piątkowe payrollsy. To na te dane reagowały światowe parkiety giełdowe. Jak się zachowywały?

WIG20 – 3:49, Budimex – 4:45, MCI – 6:50, Seco – 8:00, Graal – 9:00.

Przejdź do SQUABER.COM

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.