To Grecja wciąż zajmowała głowy inwestorów, choć zamieszanie z nią związane nie wywiera znaczącego wpływu na rynki i europejskie indeksy. Oprócz doniesień z Brukseli i Aten poznaliśmy także dane gospodarcze, które wskazują na delikatną poprawę w Strefie Euro.

WIG20 – 2:58, PKO – 3:31, Kerdos Group – 4:25, Protektor – 4:50, JSW – 5:22, LC Corp – 6:17, Newag – 6:54, ING – 7:27, Elzab – 8:04.

Przejdź do SQUABER.COM

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.