Zeszłopiątkowe porozumienie w sprawie przedłużenia greckiego programu pomocowego przypieczętowała w piątek zgoda Bundestagu. Grecja ma więc zapewnione finansowanie przez 4 kolejne miesiące.

WIG20 – 4:29, KGHM – 5:10, PGE – 6:16, Graal – 7:18, Synthos – 8:12.

Przejdź do SQUABER.COM

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.