Po pół roku od uruchomienia w pełni automatycznej Strategii Trendowej Grupy Żółwi przyszedł czas na pierwsze podsumowanie. Na wstępie zapraszam do artykułu przedstawiającego jej założenia i historyczne wyniki: CZYTAJ.

Podsumowanie zbiorcze wyników

Jak wydzisz na wykresie powyżej, portfel zbudowany z okazji jakie zostały wygenerowane do użytkowników Premium Squabera od początku uruchomienia strategii – od czerwca 2019 roku, do dnia 17 stycznia 2020 roku dały łącznie stopę zwrotu 43,23% (po uwzględnieniu prowizji 0,3% od strony transakcji!). Kapitał początkowy to 25 000 zł, a ryzyko na transakcję wynosiło  200 zł. Ze względu na charakterystykę strategii, najlepsze dla niej okresy to okresy silnych wzrostów. Na kilku spółkach udało się takie wygenerować. Nie mniej jednak, jakby korzystało się z wszystkich okazji jakie napłynęły, to strata na kapitale w najgorszym momencie wyniosłaby 14,62%. Zatem realny stosunek zysku do ryzyka wynosi 2,96.  Inne statystyki:

  • łączna liczba alertów kupna: 209
  • największy zysk bezwzględny: 58,28%
  • największy zysk względem kapitału: 4,57% przy ryzyku 0,8% co daje Reward:Risk na poziomie 5,71
  • Skuteczność sygnałów: 43,06%

Wnioski na bazie ostatnich 6 miesięcy

Największym zagrożeniem dla strategii jest szeroka konsolidacja na rynku, czyli okres, kiedy spółki robią wybicia, które są znoszone w znaczącej części. Idealnym przykładem jest Benefit Systems, który rośnie od czerwca 2019 roku generując aż trzy sygnały kupna. Niestety dwa z nich zostały zamknięte na stop lossie kroczącym za ceną, dopiero trzeci sygnał dał mocniejsze wybicie.

Trzeci wykres natomiast prezentuje najlepszy wynik między czerwcem a styczniem – na Ten Square Games, który wciąż jest w grze. Jedną z bardzo dobrych spółek dla strategii okazała się spółka Unimot. Każdy z trzech sygnałów w 2019 roku dał zysk. Największy – ten, który został zaalertowany dla Użytkowników Premium. 

Otrzymuj automatycznie alerty z tej strategii w Squaberze Premium

Squaber Premium dostarcza szeregu ułatwień. Jednym z nich jest automatyzacja i generowanie alertów, dzięki czemu nie przegapiasz żadnych okazji!