Przedstawiamy analizę jednej z najciekawszych spółek z branży przemysłowej na GPW w tym roku. Spółka ta to Konsorcjum Stali. Rok temu rozpoczęła nowy trend wzrostowy, natomiast masa ważnych informacji fundamentalnych jaki i technicznych wymaga głębszej analizy. Sprawdź czy to dobry moment by już zainwestować swoje pieniądze w Konsorcjum Stali!

0:40 kluczowe informacje o spółce; 1:54 spółka na tle branży; 5:55 analiza finansowa; 9:34 w oczekiwaniu na najbliższe wyniki; 12:20 analiza akcjonariatu i dywidenda; 15:10 bieżące wskaźniki finansowe; 16:30 analiza techniczna.

Zapisz się na poniedziałkowe warsztaty analityczne

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.